26. 9. 2020  10:08 Edita
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BEHÚLOVÁ, M. -- VRTIEL, Š. -- NAGY, M. Induction brazing of thin -walled pipes from AISI 304 steel using copper-based solder. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--15.

Originálny názov: Induction brazing of thin -walled pipes from AISI 304 steel using copper-based solder
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Číslo zväzku (ročník):
465
Od strany:
1
Do strany:
15
Počet strán:
15
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Posledná zmena:
12.01.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, Spojené Kráľovstvo: Institute of Physics Publishing, 2019.

Originálny názov:
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Institute of Physics Publishing
Miesto vydania:
Bristol, Spojené Kráľovstvo
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:24 (Import dát z knižnice)