16. 10. 2019  21:16 Vladimíra
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NECPAL, M. -- MARTINKOVIČ, M. Evaluation of material deformation during process of precise carbon steel tube cold draw forming. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--6.

Originálny názov: Evaluation of material deformation during process of precise carbon steel tube cold draw forming
Slovenský názov:
Autor: Ing. Martin Necpal, PhD. (50%)
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra obrábania a tvárnenia
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Číslo zväzku (ročník): 465
Od strany: 1
Do strany: 6
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Necpal, PhD.
Posledná zmena: 12.01.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, Spojené Kráľovstvo: Institute of Physics Publishing, 2019.

Originálny názov: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Institute of Physics Publishing
Miesto vydania: Bristol, Spojené Kráľovstvo
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:24 (Import dát z knižnice)