25. 5. 2019  23:29 Urban
Akademický informační systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DOBROVODSKÝ, J. -- VAŇA, D. -- STRÉMY, M. -- BEŇO, M. Design of the time of flight ERDA system for 6 MV tandem ion accelerator. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 465. s. 1--6.

Originální název: Design of the time of flight ERDA system for 6 MV tandem ion accelerator
Slovenský název:
Autor: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc. (25%)
Ing. Dušan Vaňa, PhD. (25%)
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (25%)
Ing. Matúš Beňo, PhD. (25%)
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Číslo svazku (ročník): 465
Od strany: 1
Do strany: 6
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.
Poslední změna: 12. 01. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, Spojené Kráľovstvo: Institute of Physics Publishing, 2019.

Originální název: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Institute of Physics Publishing
Místo vydání: Bristol, Spojené Kráľovstvo
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25. 05. 2019, 22:24 (Import dat z knihovny)