17. 8. 2019  18:59 Milica
Akademický informační systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VRAŇAKOVÁ, N. -- KOLTNEROVÁ, K. -- CHLPEKOVÁ, A. -- CAGÁŇOVÁ, D. Application of exact methods in employee selection in accordance with the age management concept. Mobile Networks and Applications, s. 1--5.

Originální název: Application of exact methods in employee selection in accordance with the age management concept
Slovenský název:
Autor: Ing. Natália Vraňaková (30%)
Ing. Kristína Koltnerová, PhD. (30%)
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (20%)
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (20%)
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Mobile Networks and Applications
Číslo svazku (ročník):
Od strany: 1
Do strany: 5
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: analytical hierarchy process, age management, decision making
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Natália Vraňaková
Poslední změna: 12. 01. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Mobile Networks and Applications. 2019.

Originální název: Mobile Networks and Applications
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 12. 01. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)