19. 8. 2019  7:56 Lýdia
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VRAŇAKOVÁ, N. -- KOLTNEROVÁ, K. -- CHLPEKOVÁ, A. -- CAGÁŇOVÁ, D. Application of exact methods in employee selection in accordance with the age management concept. Mobile Networks and Applications, s. 1--5.

Originálny názov: Application of exact methods in employee selection in accordance with the age management concept
Slovenský názov:
Autor: Ing. Natália Vraňaková (30%)
Ing. Kristína Koltnerová, PhD. (30%)
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (20%)
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Mobile Networks and Applications
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 1
Do strany: 5
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: analytical hierarchy process, age management, decision making
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Natália Vraňaková
Posledná zmena: 12. 01. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Mobile Networks and Applications. 2019.

Originálny názov: Mobile Networks and Applications
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12. 01. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)