17. 10. 2019  15:38 Hedviga
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CAGÁŇOVÁ, D. -- STAREČEK, A. -- HORŇÁKOVÁ, N. -- RIDZOŇOVÁ HLÁSNIKOVÁ, P. The analysis of the Slovak citizens´ awareness about the smart city concept. Mobile Networks and Applications, s. 1--9.

Originálny názov: The analysis of the Slovak citizens´ awareness about the smart city concept
Slovenský názov:
Autor: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (20%)
Ing. Augustín Stareček (30%)
Ing. Natália Horňáková, PhD. (30%)
Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková (20%)
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Mobile Networks and Applications
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 1
Do strany: 9
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: smart city, concept, citizens
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Posledná zmena: 19.01.2019 22:23 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Mobile Networks and Applications. 2019.

Originálny názov: Mobile Networks and Applications
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.01.2019 22:21 (Import dát z knižnice)