23. 8. 2019  6:59 Filip
Akademický informační systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CAGÁŇOVÁ, D. -- RIDZOŇOVÁ HLÁSNIKOVÁ, P. -- VRAŇAKOVÁ, N. -- CHLPEKOVÁ, A. Intellectual capital as a key factor in the automotive industry. Mobile Networks and Applications, s. 1--8.

Originální název: Intellectual capital as a key factor in the automotive industry
Slovenský název:
Autor: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (20%)
Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková (30%)
Ing. Natália Vraňaková (30%)
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (20%)
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Mobile Networks and Applications
Číslo svazku (ročník):
Od strany: 1
Do strany: 8
Počet stran: 8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: employees, automotive industry, intellectual capital
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Poslední změna: 12.01.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Mobile Networks and Applications. 2019.

Originální název: Mobile Networks and Applications
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 12.01.2019 22:21 (Import dat z knihovny)