21. 8. 2019  3:57 Jana
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CAGÁŇOVÁ, D. -- RIDZOŇOVÁ HLÁSNIKOVÁ, P. -- VRAŇAKOVÁ, N. -- CHLPEKOVÁ, A. Intellectual capital as a key factor in the automotive industry. Mobile Networks and Applications, s. 1--8.

Originálny názov: Intellectual capital as a key factor in the automotive industry
Slovenský názov:
Autor: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (20%)
Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková (30%)
Ing. Natália Vraňaková (30%)
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Mobile Networks and Applications
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 1
Do strany: 8
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: employees, automotive industry, intellectual capital
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Posledná zmena: 12.01.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Mobile Networks and Applications. 2019.

Originálny názov: Mobile Networks and Applications
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.01.2019 22:21 (Import dát z knižnice)