17. 10. 2019  16:03 Hedviga
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PÄTOPRSTÝ, B. -- POKORNÝ, P. -- VOPÁT, T. -- VOZÁR, M. -- ŠIMNA, V. Influence of cutting edge preparation conditions on the cutting edge radius and surface roughness. In Manufacturing Technology - Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019, s. 86--95. ISBN 978-80-261-0829-0.

Originálny názov: Influence of cutting edge preparation conditions on the cutting edge radius and surface roughness
Slovenský názov:
Autor: Ing. Boris Pätoprstý (20%)
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. (20%)
Ing. Tomáš Vopát, PhD. (20%)
Ing. Marek Vozár (20%)
Ing. Vladimír Šimna, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav výrobných technológií
Katedra obrábania a tvárnenia
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Manufacturing Technology - Pilsen 2019
Podnázov:
Od strany: 86
Do strany: 95
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Cutting Edge, drag finishing, cutting
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Boris Pätoprstý
Posledná zmena: 09.02.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Manufacturing Technology - Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019. ISBN 978-80-261-0829-0.

Originálny názov: Manufacturing Technology - Pilsen 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-261-0829-0
Vydavateľ: University of West Bohemia in Pilsen
Miesto vydania: Plzeň
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.02.2019 22:25 (Import dát z knižnice)