23. 8. 2019  4:07 Filip
Akademický informační systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČAUS, A. -- BRAČÍK, M. -- SAHUL, M. -- DOMÁNKOVÁ, M. Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum investment casting. Vacuum, 162. s. 183--198.

Originální název: Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum investment casting
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (50%)
Ing. Matej Bračík (20%)
Ing. Martin Sahul, PhD. (20%)
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav materiálov
Ústav výrobných technológií
Katedra zvárania a zlievarenstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Vacuum
Číslo svazku (ročník): 162
Od strany: 183
Do strany: 198
Počet stran: 16
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: vacuum, microstructure, high-speed steel, properties
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Poslední změna: 16.02.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Vacuum. 2019.

Originální název: Vacuum
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 16.02.2019 22:21 (Import dat z knihovny)