21. 4. 2019  15:01 Ervín
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRABLIK CHOVANOVÁ, H. -- HORŇÁKOVÁ, N. -- BABČANOVÁ, D. -- SAMÁKOVÁ, J. -- MAKYŠOVÁ, H. Methodology to improve the maturity of project management at industrial enterprises. In Diverse applications and transferability of maturity models. 1. vyd. Hershey, USA : IGI Global, 2019, s. 316--345. ISBN 978-1-5225-7080-6.

Originálny názov: Methodology to improve the maturity of project management at industrial enterprises
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD. (20%)
Ing. Natália Horňáková, PhD. (20%)
Ing. Dagmar Babčanová, PhD. (20%)
Ing. Jana Samáková, PhD. (20%)
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Diverse applications and transferability of maturity models
Podnázov:
Od strany: 316
Do strany: 345
Počet strán: 30
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: project management, method, maturity models
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Posledná zmena: 16. 02. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Diverse applications and transferability of maturity models. Hershey, USA : IGI Global, 2019. 390 s. ISBN 978-1-5225-7080-6.

Originálny názov: Diverse applications and transferability of maturity models
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-1-5225-7080-6
Vydavateľ: IGI Global
Miesto vydania: Hershey, USA
Rok vydania: 2019
Počet strán: 390
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16. 02. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)