17. 10. 2019  14:34 Hedviga
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SLÁMA, J. -- PAĽA, J. -- ŠOKA, M. -- LOKAJ, J. Metamagnetism in manganate magnesium ferrite. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 78--81.

Originálny názov: Metamagnetism in manganate magnesium ferrite
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Jozef Sláma, PhD. (10%)
Ing. Jozef Paľa, PhD. (10%)
Ing. Martin Šoka, PhD. (60%)
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav elektrotechniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Electrical Engineering
Číslo zväzku (ročník): 70
Od strany: 78
Do strany: 81
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: MnMg ferrite, magnetic cloak, metamagnetism
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.
Posledná zmena: 16.02.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Electrical Engineering. 2019.

Originálny názov: Journal of Electrical Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16.02.2019 22:25 (Import dát z knižnice)