12. 12. 2019  14:03 Otília
Akademický informační systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠOUC, J. -- GÖMÖRY, F. -- SOLOVYOV, M. -- VOJENČIAK, M. -- KUJOVIČ, T. -- SEILER, E. -- KOVÁČ, J. -- FROLEK, Ľ. -- BEHÚLOVÁ, M. -- JANOVEC, J. -- CUNINKOVÁ, E. -- MIŠÍK, J. -- PEKARČÍKOVÁ, M. -- SKARBA, M. CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it. Superconductor Science and Technology, 32. s. 1--7.

Originální název: CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it
Slovenský název:
Autor: Ján Šouc (9%)
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. (7%)
Mykola Solovyov (7%)
Ing. Michal Vojenčiak, PhD. (7%)
Ing. Tomáš Kujovič (7%)
Eugen Seiler (7%)
Ján Kováč (7%)
Ľubomír Frolek (7%)
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (7%)
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (7%)
Ing. Eva Cuninková, PhD. (7%)
Ing. Jozef Mišík, PhD. (7%)
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková (7%)
Mgr. Michal Skarba, PhD. (7%)
Pracoviště: Ústav materiálov
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ústav výskumu progresívnych technológií
SlovakION
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Superconductor Science and Technology
Číslo svazku (ročník): 32
Od strany: 1
Do strany: 7
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: cuperconducting cable, superconducting solenoi
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Poslední změna: 30.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Superconductor Science and Technology. 2019.

Originální název: Superconductor Science and Technology
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 16.02.2019 22:25 (Import dat z knihovny)