21. 10. 2019  17:17 Uršuľa
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠOUC, J. -- GÖMÖRY, F. -- SOLOVYOV, M. -- VOJENČIAK, M. -- KUJOVIČ, T. -- SEILER, E. -- KOVÁČ, J. -- FROLEK, Ľ. -- BEHÚLOVÁ, M. -- JANOVEC, J. -- CUNINKOVÁ, E. -- MIŠÍK, J. -- PEKARČÍKOVÁ, M. -- SKARBA, M. CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it. Superconductor Science and Technology, 32. s. 1--7.

Originálny názov: CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it
Slovenský názov:
Autor: Ján Šouc (9%)
Fedor Gömöry (7%)
M. Solovyov (7%)
Michal Vojenčiak (7%)
Ing. Tomáš Kujovič (7%)
E. Seiler (7%)
Ján Kováč (7%)
Ľubomír Frolek (7%)
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (7%)
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (7%)
Ing. Eva Cuninková, PhD. (7%)
Ing. Jozef Mišík, PhD. (7%)
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková (7%)
Mgr. Michal Skarba, PhD. (7%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ústav výskumu progresívnych technológií
SlovakION
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Superconductor Science and Technology
Číslo zväzku (ročník): 32
Od strany: 1
Do strany: 7
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: cuperconducting cable, superconducting solenoi
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Kujovič
Posledná zmena: 16.02.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Superconductor Science and Technology. 2019.

Originálny názov: Superconductor Science and Technology
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16.02.2019 22:25 (Import dát z knižnice)