21. 10. 2019  4:09 Uršuľa
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DERZSI, M. Prekročí nový kandidát rekordne vysoké teploty supravodivosti keramických supravodičov?. Spektrum, 25. s. 3.

Originálny názov: Prekročí nový kandidát rekordne vysoké teploty supravodivosti keramických supravodičov?
Anglický názov:
Autor: doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Spektrum
Číslo zväzku (ročník): 25
Od strany: 3
Do strany: 3
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.
Posledná zmena: 23.02.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Spektrum. 2019.

Originálny názov: Spektrum
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.02.2019 22:25 (Import dát z knižnice)