14. 10. 2019  15:24 Boris
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HOLUBEK, R. Využitie simulačných metód vo výrobných systémoch pomocou virtuálnej a rozšírenej reality. Habilitačná práca. 2019. 117 s.

Originálny názov: Využitie simulačných metód vo výrobných systémoch pomocou virtuálnej a rozšírenej reality
Anglický názov: The use of the simulation methods in production systems using virtual and augmented reality
Český názov:
Autor: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav výrobných technológií
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Habilitačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 117
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: augmented reality, rozšírená realita, virtuálna realita, virtual reality, CAD model
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)