16. 10. 2019  22:52 Vladimíra
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RUŽAROVSKÝ, R. Digitalizácia predvýrobnej fázy projektovania automatizovaných montážnych systémov ako základný prvok architektúry INDUSTRY 4.0. Habilitačná práca. 2019. 128 s.

Originálny názov: Digitalizácia predvýrobnej fázy projektovania automatizovaných montážnych systémov ako základný prvok architektúry INDUSTRY 4.0
Anglický názov: The digitalization of the pre-production design phase of automated assembly systems as a basic element of the Industry 4.0 architecture
Český názov:
Autor: doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav výrobných technológií
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Habilitačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 128
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: montážny systém, assembly system, digitalization, Industry 4.0, digitalizácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)