16. 10. 2019  22:47 Vladimíra
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BÍLIK, J. -- TITTEL, V. -- SOBOTA, R. -- ŠUBA, R. Research of the dual phase steel DP450 properties from the forming aspects. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. s. 14--17.

Originálny názov: Research of the dual phase steel DP450 properties from the forming aspects
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (25%)
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc. (25%)
Ing. Róbert Sobota, PhD. (25%)
Ing. Roland Šuba, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra obrábania a tvárnenia
Katedra zvárania a zlievarenstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Hutnik- Wiadomości Hutnicze
Číslo zväzku (ročník): 86
Od strany: 14
Do strany: 17
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: formability, dual phase steels, plasticity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Posledná zmena: 09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Hutnik- Wiadomości Hutnicze. 2019.

Originálny názov: Hutnik- Wiadomości Hutnicze
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)