24. 10. 2019  6:16 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SAMSONOV, G. -- MICHAĽČONOK, G. -- NIKMON, M. Analysis of the influence of sensitivity on the quality of regulation in digital control systems. WSEAS Transactions on Systems and Control, 14. s. 51--56.

Originálny názov: Analysis of the influence of sensitivity on the quality of regulation in digital control systems
Slovenský názov:
Autor: Ing. Gennadii Samsonov (34%)
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (33%)
Ing. Marcel Nikmon (33%)
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: WSEAS Transactions on Systems and Control
Číslo zväzku (ročník): 14
Od strany: 51
Do strany: 56
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: mathematical modeling, sensitivity analysis, Digital systems
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Gennadii Samsonov
Posledná zmena: 16.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

WSEAS Transactions on Systems and Control. 2019.

Originálny názov: WSEAS Transactions on Systems and Control
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)