Jul 19, 2019   5:08 p.m. Dušana
Academic information system

Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 130

PublicationsType of resultYearDetails
Adaptive Cruise Control Design
Sebő, Balázs -- Kozáková, Alena
Návrh adaptívneho tempomatu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
An Application for the Internet of Things with usage of Sigfox protocol
Valašík, Adam -- Kučera, Erik
Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Sigfox protokol. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
An Online Textbook for Mechatronics Based on Modern Web Technologies
Hricka, Erik -- Leskovský, Roman
Online učebnica pre výučbu mechaniky založená na moderných web technológiách. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of force acting during car breaking process based on CAD model
Becker, Martin -- Paulech, Juraj
Analýza silového pôsobenia pri brzdení automobilu s využitím CAD modelu brzdy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the characteristics of the electric racing car’s wing
Kozubjáková, Nikola -- Gálik, Gabriel
Analýza charakteristiky krídla elektrickej formuly. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the vehicle cornering of the 4x4,6x6, 8x8 vehicle model
Pajpach, Martin -- Sedlár, Tibor
Analýza parametrov zatáčania modelov vozidiel 4x4, 6x6, 8x8. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of vehicle suspension
Škodáček, Ivan -- Kutiš, Vladimír
Analýza zavesenia nápravy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Android application for managing the dosage of drugs
Holecová, Silvia -- Képešiová, Zuzana
Android aplikácia na spravovanie dávkovania liekov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Android application for sending voice messages and converting them to text messages
Lacková, Linda -- Képešiová, Zuzana
Android aplikácia na odosielanie hlasových správ a ich prevodu na textové správy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Android PDF eBook reader
Bátor, Kamil -- Leskovský, Roman
Čítačka elektronických kníh vo formáte PDF pre operačný systém Android. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application for Internet of Things with the use of Low-Power Wide-Area Network
Filo, Róbert -- Kučera, Erik
Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Low-Power Wide-Area Network. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automotive recall reasons from the automotive software point of view
Balco, Lukáš -- Chamraz, Štefan
Príčiny zvolávacích akcií automobilov z pohľadu kvality automobilového softvéru. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Autonomous tracking of moving object
Užík, Richard -- Balogh, Richard
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Auxiliary electric drive for a mechanical wheelchair
Tarcala, Pavol -- Goga, Vladimír
Pomocný elektropohon pre mechanický invalidný vozík. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Basic parameters of coiled fishing line actuator
Goga, Vladimír -- Minár, Martin -- Murín, Justín -- Kutiš, Vladimír -- Paulech, Juraj -- Gálik, Gabriel
Basic parameters of coiled fishing line actuator. In FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, p. 65--69. ISBN 978-80-248-4287-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Battery management system for formula student electric car
Baťa, Martin -- Mikle, Dávid -- Fuchs, Peter
Battery management system for formula student electric car. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
CAD model and structural analysis of disc brake
Botka, Libor -- Paulech, Juraj
CAD model a mechanická analýza kotúčovej brzdy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Calculation of the Mass Moment of Inertia of the Composite Mechanical Components
Horváth, Lukáš -- Murín, Justín
Výpočet hmotných momentov zotrvačnosti mechanických prvkov z kompozitného materiálu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Car Diagnostic Web Application
Hosťovecký, Štefan -- Kocúr, Michal
Webová aplikácia na vyhodnotenie diagnostických údajov vozidla. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
CFD analysis of dry cask nuclear fuel storage
Kutiš, Vladimír -- Gálik, Gabriel -- Paulech, Juraj -- Murín, Justín -- Goga, Vladimír
CFD analysis of dry cask nuclear fuel storage. In FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, p. 114--118. ISBN 978-80-248-4287-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Communication between 3D engine and simulation environment
Milán, Patrik -- Matišák, Jakub
Komunikácia medzi 3D enginom a simulačným prostredím. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Communication with EEG headset over Bluetooth
Selepová, Adriána -- Rábek, Matej
Komunikácia s EEG čelenkou pomocou štandardu Bluetooth. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Control and monitoring of IoT devices using mixed reality
Bucsai, Szabina -- Kučera, Erik
Ovládanie a monitorovanie IoT zariadení s využitím zmiešanej reality. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Control and monitoring of mechatronic devices using mixed reality
Rosival, Michal -- Kučera, Erik
Ovládanie a monitorovanie mechatronických zariadení s využitím zmiešanej reality. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Control design and application for high bay warehaus
Balko, Štefan -- Osuský, Jakub
Návrh a realizácia riadenia skladového zakladača. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Control of laboratory model of DC-motor on the Arduino platform
Stančík, Michal -- Hypiusová, Mária
Riadenie laboratórneho modelu jednosmerného motora na platforme Arduina. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Control system for deposit safe
Chamraz, Štefan -- Balogh, Richard
Control system for deposit safe. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 140--145. ISBN 978-1-7281-3758-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Controller design for active suspension systems of wheels
Beke, Adrián -- Hypiusová, Mária
Návrh riadenia pre aktívny tlmič kolies. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Controller design of Tower Crane
Konečná, Veronika -- Hypiusová, Mária
Návrh riadenia vežového žeriavu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Creating an API for online access to the Matlab simulation environment
Trocha, Martin -- Žáková, Katarína
Tvorba API pre online prístup k simulačnému prostrediu Matlab. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Creation of simple mechatronic system representing manipulator
Chudiak, Filip -- Bisták, Pavol
Tvorba jednoduchého mechatronického systému reprezentujúceho manipulátor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Database and visualization system for an automated production line
Hupčík, Šimon -- Cigánek, Ján
Databázový a vizualizačný systém pre automatizovanú výrobnú linku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Database and visualization system for model of warehouse system
Müller, Martin -- Cigánek, Ján
Databázový a vizualizačný systém pre model skladového systému. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Database and visualization system for the web order form
Budáč, Filip -- Cigánek, Ján
Databázový a vizualizačný systém pre webový objednávkový formulár. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Database and visualization system for the web order form
Tuhársky, Martin -- Cigánek, Ján
Databázový a vizualizačný systém pre webový objednávkový formulár. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Decentralized control and visualization system for wastewater treatment plants
Vavríková, Kamila -- Cigánek, Ján
Decentralizovaný systém riadenia a vizualizácie sústavy čističiek odpadových vôd. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and analysis of electrobike frame with removable battery
Mikoláš, Marek -- Paulech, Juraj
Návrh a analýza rámu elektrobicykla s odnímateľnou batériou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and application of control and visualisation of manufacturing line model
Sapura, Ján -- Osuský, Jakub
Návrh a realizácia riadenia a vizualizácie modelu výrobnej linky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and Realization of Audi Q8 ECU Flash Station
Kominko, Tibor -- Ťapák, Peter
Návrh a vyhotovenie flashovacej stanice pre riadiace jednotky Audi Q8. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and realization of the SCADA system for the production line model
Gorelík, Martin -- Cigánek, Ján
Návrh a realizácia SCADA systému pre model výrobnej linky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of health records system based on modern web technologies
Šromovský, Tomáš -- Stark, Erich
Návrh systému elektronickej zdravotnej knižky na báze moderných webových technológií. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of lighting for experiments in an online laboratory
Varga, Michal -- Žáková, Katarína
Návrh osvetlenia experimentov v online laboratóriu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of mobile application using Cloud infrastructure and API
Babuščák, Patrik -- Stark, Erich
Návrh mobilnej aplikácie využívajúcej infraštruktúru a API v Cloude. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of torque vectoring control system for an electric vehicle
Mikle, Dávid -- Baťa, Martin -- Fuchs, Peter -- Kozáková, Alena
Design of torque vectoring control system for an electric vehicle. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Development and control of a nylon electro-thermomechanical actuator
Melek, Peter -- Murín, Justín
Vývoj a ovládanie nylónového electro-termo-mechanického aktuátora. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Development of a nylon thread actuator
Kmotorka, Roman -- Murín, Justín
Vývoj aktuátora z nylonového vlákna. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Development of mobile application for vehicle control with usage of React Native
Dičér, Andrej -- Bisták, Pavol
Tvorba mobilnej aplikácie pre riadenie vozidla s využitím React Native. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Development of web application using WebAssembly
Skachová, Anna -- Žáková, Katarína
Návrh web aplikácie pomocou WebAssembly. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Educational Model of Electrical Installations
Hyčko, Matej -- Paulech, Juraj
Výučbový model elektrických inštalácií. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Electroinstalation and principle of BLDC motor operation inside of electroscooter
Gomolčák, Samuel -- Fuchs, Peter
Elektroinštalácia a princíp fungovania BLDC motora v elektrokolobežke. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Electromotor control modules
Juhász, Peter -- Goga, Vladimír
Ovládacie moduly pre elektromotory. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Embedded control system of space exploration vehicle
Hollý, Oliver -- Ťapák, Peter
Vnorený riadiaci systém vesmírneho rovera. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Embedded OPC unified architecture software connects your device with Industry 4.0
Pribiš, Rudolf
Embedded OPC unified architecture software connects your device with Industry 4.0. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Energy requirements of vehicle model 4x4, 6x6, 8x8 during motion
Škopová, Lucia -- Sedlár, Tibor
Energetická bilancia pohybu modelov vozidla 4x4, 6x6, 8x8. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Examining the influence of the car's load on the position of its center of gravity
Skorokhod, Oleksii -- Murín, Justín
Skúmanie vplyvu zaťaženia automobilu na polohu jeho ťažiska. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experimental analysis of mass-point dynamics
Suchý, Ján -- Goga, Vladimír
Experimentálna analýza dynamiky pohybu hmotného bodu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experimental determination of Young's modulus of materials by bending test
Hudek, Adrián -- Goga, Vladimír
Experimentálne určenie modulu pružnosti materiálov ohybovou skúškou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experimental device for measuring the stiffness of the tension springs
Berta, Šimon -- Goga, Vladimír
Experimentálne zariadenie pre meranie tuhosti ťažných pružín. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experimental modelling and control of a tower crane
Čápková, Romana -- Kozáková, Alena
Experimental modelling and control of a tower crane. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 97--101. ISBN 978-1-7281-3758-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Experimental modelling and control of a tower crane using Nichols chart
Minár, Martin -- Čápková, Romana -- Kozáková, Alena -- Goga, Vladimír
Experimental modelling and control of a tower crane using Nichols chart. In FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, p. 135--140. ISBN 978-80-248-4287-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
FEM analysis of independent front wheel suspension
Škvara, Ján -- Gálik, Gabriel
Modelovanie nezávislého zavesenia kolesa prednej nápravy pomocou MKP. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Graphical user interface on the Android platform for displaying measured data of a mechatronic vehicle driver
Zarembová, Nikola -- Fuchs, Peter
Grafické používateľské rozhranie na platforme Android pre zobrazovanie nameraných údajov uživateľa mechatronického vozidla. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
ICT for advanced manufacturing
Kozák, Štefan -- Ružický, Eugen -- Kozáková, Alena -- Štefanovič, Juraj -- Kozák, Vladimír
ICT for advanced manufacturing. In ICEIS 2019. Setúbal: SciTePress - Science and Technology Publications, 2019, p. 682--688. ISBN 978-989-758-372-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Interactive mirror for smart house
Feketevízi, Gábor -- Kučera, Erik
Interaktívne zrkadlo pre inteligentnú domácnosť. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Interactive model of the thermo-optical system
Podroužek, Michal -- Matišák, Jakub
Interaktívny model termo-optickej sústavy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Localization of vehicle
Bistak, Samuel -- Ťapák, Peter
Určenie polohy a orientácie vozidla. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Magnetic brake for DC motor
Mrva, Dominik -- Goga, Vladimír
Magnetická brzda pre DC motor. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Management of control algoritms for remote experiments
Rábek, Matej -- Žáková, Katarína
Management of control algoritms for remote experiments. In Smart industry & Smart education. Cham: Springer, 2019, p. 283--289. ISBN 978-3-319-95677-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Measurement of static and dynamic characteristics of electrical circuits using Arduino
Hanuska, Pavel -- Bisták, Pavol
Meranie statických a dynamických charakteristík elektrických obovodov s využitím Arduina. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mechanical analysis of clamp for overhead powerline conductors
Paulech, Juraj -- Kutiš, Vladimír -- Gálik, Gabriel -- Murín, Justín -- Goga, Vladimír -- Minár, Martin
Mechanical analysis of clamp for overhead powerline conductors. In FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, p. 157--162. ISBN 978-80-248-4287-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
MEMS Sensors application on the Xtrinsic platform
Dolinský, Pavol -- Balogh, Richard
Aplikácie MEMS senzorov na platforme Xtrinsic. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mobile app on Android platform for displaying mechatronic vehicle parameters transmitted via Bluetooth
Biely, Martin -- Fuchs, Peter
Mobilná aplikácia na platforme Android pre zobrazovanie parametrov mechatronického vozidla prenášaných pomocou rozhrania Bluetooth. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mobile application for gas prices comparison
Barniak, Adam -- Rábek, Matej
Tvorba mobilnej aplikácie na porovnanie cien pohonných hmôt. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Model preparation and mechanical simulation of transmission lattice construction
Gálik, Gabriel -- Paulech, Juraj -- Kutiš, Vladimír -- Murín, Justín -- Goga, Vladimír
Model preparation and mechanical simulation of transmission lattice construction. In FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, p. 54--59. ISBN 978-80-248-4287-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Modeling of a Mass Air Flow sensor using finite volume method
Hagara, Miroslav -- Gálik, Gabriel
Modelovanie snímača hmotnostného prietoku vzduchu pomocou MKO. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modeling of battery cooling for an electric car
Hutár, Rastislav -- Kutiš, Vladimír
Modelovanie chladenia batérií pre elektromobil. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling and control of a laboratory DC motor
Čápková, Romana -- Minár, Martin -- Kozáková, Alena -- Goga, Vladimír
Modelling and control of a laboratory DC motor. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Modelling and simulation of production processes
Vranovič, Radovan -- Haffner, Oto
Modelovanie a simulácia výrobných procesov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling the driver assistance systems using an Arduino compatible robot
Balogh, Richard -- Ťapák, Peter
Modelling the driver assistance systems using an Arduino compatible robot. In LEPUSCHITZ, W. -- MERDAN, M. -- KOPPENSTEINER, G. -- BALOGH, R. -- OBDRŽÁLEK, D. Robotics in education: Methods and Applications for Teaching and Learning. 1st ed. Cham : Springer International Publishing, 2019, p. 275--283. ISBN 978-3-319-97084-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Modern approach of creating mobile applications using Flutter technology
Debnár, Patrik -- Stark, Erich
Moderné postupy tvorby mobilných aplikácií pomocou technológie Flutter. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modernization of tensile testing machine - electric motor and measuring system
Ragan, Jakub -- Goga, Vladimír
Modernizácia trhacieho stroja - elektromotor a merací systém. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Motorized paraglider moswl control
Švaňa, Igor -- Huba, Mikuláš
Riadenie modelu motorizovaného padáka. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multiplatformová mobilná aplikácia na uľahčenie prístupu k dostupným službám
Majiroš, Štefan -- Rábek, Matej
Multiplatform mobile application to facilitate access to available services. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
National Quality Award of the Slovak Republic
Barát, Matej -- Poljovka, Peter
Národná cena SR za kvalitu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
New modul for institute web page
Ohyr, Vladyslav -- Žáková, Katarína
Vytvorenie modulu do ústavnej web stránky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Nonclission control of manufacturing line model
Šćevko, Adam -- Osuský, Jakub
Bezkolízne riadenie modelu výrobnej linky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Nonlinear process prediction using neural network model
Karas, Peter -- Kozák, Štefan
Nonlinear process prediction using neural network model. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Object tracking using UAV
Krolák, Peter -- Ťapák, Peter
Sledovanie objektu pomocou UAV. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Online application for movement tracking in a building
Venczel, Juraj -- Žáková, Katarína
Online aplikácia pre sledovanie pohybu zariadenia v budove. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Online application for processing pedagogical data from AIS
Žikla, Martin -- Žáková, Katarína
Online aplikácia pre spracovanie pedagogických podkladov z AISu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Online experimentation with 3D LED cube
Slebodník, Martin -- Žáková, Katarína
Online experimentovanie s 3D LED kockou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Online experimenting with 3D LED cube
Žáková, Katarína
Online experimenting with 3D LED cube. In Smart industry & Smart education. Cham: Springer, 2019, p. 277--282. ISBN 978-3-319-95677-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
OPC UA and cloud Microsoft Azure
Beňo, Lukáš
OPC UA and cloud Microsoft Azure. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Parametric study of automotive wing properties
Tatara, Roman -- Kutiš, Vladimír
Parametrická štúdia vlastností prítlačného krídla automobilu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Petri nets simulation in Android application
Benčo, Tomáš -- Képešiová, Zuzana
Simulácia petriho sietí pomocou Android aplikácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Piezoelectric Energy Harvesting Systems
Uličný, Michal Miloslav -- Kutiš, Vladimír
Piezoelektrické systémy akumulácie energie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Products presentation in the e-commerce environment using augmented reality
Chlebovec, Martin -- Haffner, Oto
Prezentácia produktov v e-commerce prostredí s využitím rozšírenej reality. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of mechatronic devices control using mixed reality
Stark, Erich -- Kučera, Erik -- Drahoš, Peter -- Haffner, Oto
Proposal of mechatronic devices control using mixed reality. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Proposal of robust web services with OpenAPI specification using .NET Core technology
Šmátrala, Denis -- Stark, Erich
Návrh robustných webových služieb pomocou OpenAPI špecifikácie s využitím technológie .NET Core. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Protocol MQTT for Internet of Things
Bólya, Nikolas -- Kučera, Erik
Protokol MQTT pre Internet of Things. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Public Transport Web Application
Žuffa, Denis -- Kocúr, Michal
Webová aplikácia pre vyhľadávanie spojov MHD. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Robotics in education: Methods and Applications for Teaching and Learning
Lepuschitz, Wilfried -- Merdan, Munir -- Koppensteiner, Gottfried -- Balogh, Richard -- Obdržálek, David
Robotics in education: Methods and Applications for Teaching and Learning. 1st. ed. Cham : Springer International Publishing, 2019. 285 strany. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISBN 978-3-319-97084-4.
conference proceedings2019Details
Robust decentralized controller design based on equivalent subsystems
Kozáková, Alena -- Veselý, Vojtech -- Kučera, Vladimír
Robust decentralized controller design based on equivalent subsystems. Automatica, 107. p. 29--35.
articles in magazines2019Details
Room Booking System
Lapšanská, Lea -- Kocúr, Michal
Nástroj na rezervovanie miestností. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Semi-physical model of a vehicle for platooning
Bélai, Igor
Semi-physical model of a vehicle for platooning. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 185--190. ISBN 978-1-7281-3758-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Shared bookmarks
Medo, Miloš -- Kocúr, Michal
Aplikácia na zdieľanie webových záložiek. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Simulation and motion control of artificial cybernetic hand using the fuzzy logic
Šedivý, Ján -- Cigánek, Ján
Simulácia a riadenie pohybu umelej kybernetickej ruky pomocou fuzzy logiky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Smart home control using web appliction
Chalupková, Zuzana -- Matišák, Jakub
Ovládanie inteligentnej domácnosti prostredníctvom webovej aplikácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Solution for communication in IoT environment using the open Mozilla IoT platform
Révay, Stanislav -- Stark, Erich
Riešenie pre komunikáciu v prostredí IoT pomocou otvorenej platformy Mozilla IoT. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Space rover platform design
Kašša, Ladislav -- Kutiš, Vladimír
Návrh platformy vesmírneho rovera. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Speed regulation of DC motor
Turčan, Miroslav -- Goga, Vladimír
Regulácia rýchlosti jednosmerného elektromotora. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sport result display innovation
Kováč, Andrej -- Balogh, Richard
Inovácia športových výsledkových displejov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The method and remote control system of the vehicle
Stark, Erich -- Kučera, Erik -- Haffner, Oto
Spôsob a systém vzdialeného ovládania vozidla: Úžitkový vzor č. 8379, Dátum o zápise ÚV : 1.3.2019, Vestník ÚPV SR č. 3/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
The use of soft computing methods for weld quality evaluation
Kostuňová, Alena -- Kučera, Erik
Využitie metód výpočtovej inteligencie na vyhodnocovanie kvality zvarov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Theoretical proposal of diagnostic and educational tool using digital twin and augmented reality
Képešiová, Zuzana
Theoretical proposal of diagnostic and educational tool using digital twin and augmented reality. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Usage of progressive methods of 3D rendering and virtual reality for workplace ergonomics evaluation
Leskovský, Roman -- Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Rosinová, Danica
Usage of progressive methods of 3D rendering and virtual reality for workplace ergonomics evaluation. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Using finite state machines in introductory robotics
Balogh, Richard -- Obdržálek, David
Using finite state machines in introductory robotics. In LEPUSCHITZ, W. -- MERDAN, M. -- KOPPENSTEINER, G. -- BALOGH, R. -- OBDRŽÁLEK, D. Robotics in education: Methods and Applications for Teaching and Learning. 1st ed. Cham : Springer International Publishing, 2019, p. 85--91. ISBN 978-3-319-97084-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Using machine vision in real applications
Schmidt, Juraj -- Haffner, Oto
Využitie strojového videnia v reálnych aplikáciách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Using of mixed reality for control and monitoring of mechatronic devices
Slezák, Michal -- Haffner, Oto
Využitie zmiešanej reality na ovládanie a monitorovanie mechatronických zariadení. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Visualization of 3D objects and data in mobile application using Ionic technology
Trnavský, Miroslav -- Stark, Erich
Vizualizácia 3D objektov a dát v mobilnej aplikácii s využitím technológie Ionic. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Web application for measuring work performance
Špindor, Juraj -- Bisták, Pavol
Webová aplikácia pre meranie pracovnej výkonnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Web application for tracking of moving object
Podlucký, Filip -- Žáková, Katarína
Web aplikácia pre sledovanie pohyblivého cieľa. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Web Application for Visualization and Control of a Three-Level Hydraulic System in JavaScript
Skalicky, Zdenko -- Bisták, Pavol
Webová aplikácia pre vizualizáciu a riadenie trojhladinového hydraulického systému v jazyku JavaScript. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Web Application React Component to Test Developers Skills
Pochybová, Lucia -- Kocúr, Michal
React komponent pre webovú aplikáciu na testovanie úrovne softvérových vývojárov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Web applications for control theory teaching
Lampert, Erik -- Žáková, Katarína
Web aplikácie pre výučbu systémov automatického riadenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Website Frontend Builder
Naňo, Denis -- Kocúr, Michal
Frontend Builder webových stránok. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
XY plotter photographs printing
Jahodníková, Barbora -- Ťapák, Peter
Tlač fotografií pomocou súradnicového zapisovača. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
3D design of electronic devices for electromobility, design of the mechanical part
Toporcer, Filip -- Fuchs, Peter
3D návrh elektronických zariadení pre elektromobilitu, dizajn mechanickej časti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
3D design of electronic devices for electromobility, chassis, suspension
Medvecký, Michal -- Fuchs, Peter
3D návrh elektronických zariadení pre elektromobilitu, podvozok, pruženie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
3D positioning system for factory interior environment
Koma, Michal -- Balogh, Richard
3D lokalizačný systém pre uzavreté výrobné priestory. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details