3. 6. 2020  21:09 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav automobilovej mechatroniky (FEI) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 24

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Adapter implementation into Mozilla webthings IoT platform using JavaScript
Stark, Erich -- Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Kozáková, Alena
Adapter implementation into Mozilla webthings IoT platform using JavaScript. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
An industrial communication platform for industry 4.0 - case study
Pribiš, Rudolf -- Beňo, Lukáš -- Drahoš, Peter
An industrial communication platform for industry 4.0 - case study. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Basic parameters of coiled fishing line actuator
Minár, Martin -- Goga, Vladimír -- Čápková, Romana -- Ondrejička, Kristián -- Murín, Justín
Basic parameters of coiled fishing line actuator. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Comparison of state feedback controllers for the magnetic levitation system
Hypiusová, Mária -- Rosinová, Danica -- Kozáková, Alena
Comparison of state feedback controllers for the magnetic levitation system. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Control and monitoring of IoT devices using mixed reality developed by unity engine
Bucsai, Szabina -- Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Drahoš, Peter
Control and monitoring of IoT devices using mixed reality developed by unity engine. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Control of CE152 magnetic levitation: Linearly changing control signal
Chamraz, Štefan -- Žáková, Katarína
Control of CE152 magnetic levitation: Linearly changing control signal. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Design and analysis of the modified IMC filter for disturbance rejection
Chamraz, Štefan -- Balogh, Richard
Design and analysis of the modified IMC filter for disturbance rejection. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Driver drowsiness detection using convolutional neural networks
Képešiová, Zuzana -- Cigánek, Ján -- Kozák, Štefan
Driver drowsiness detection using convolutional neural networks. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Experimental modelling of proton exchange membrane fuel cell voltage losses
Ondrejička, Kristián -- Čápková, Romana -- Minár, Martin -- Huba, Mikuláš
Experimental modelling of proton exchange membrane fuel cell voltage losses. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Laboratory ABS control: Fuzzy or PID controller?
Rosinová, Danica -- Kozáková, Alena
Laboratory ABS control: Fuzzy or PID controller?. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Logarithmic addition and subtraction for embedded control systems
Drahoš, Peter -- Kocúr, Michal
Logarithmic addition and subtraction for embedded control systems. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Measure distance between camera and object using camera sensor
Valocký, Frederik -- Drahoš, Peter -- Haffner, Oto
Measure distance between camera and object using camera sensor. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Multimedia application for object-oriented programming education developed by unity engine
Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Leskovský, Roman
Multimedia application for object-oriented programming education developed by unity engine. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Multiplatform mobile application for identification and localization of objects in space
Haffner, Oto -- Kučera, Erik
Multiplatform mobile application for identification and localization of objects in space. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Nonlinear modelling and optimal control via Takagi-Sugeno fuzzy techniques: A quadrotor stabilization
Pokorný, Miroslav -- Dočekal, Tomáš -- Rosinová, Danica
Nonlinear modelling and optimal control via Takagi-Sugeno fuzzy techniques: A quadrotor stabilization. Journal of Electrical Engineering, 71. s. 1--10.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Popularization of mechatronics by fan film inspired by Avengers: infinity war
Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Leskovský, Roman -- Matišák, Jakub -- Drahoš, Peter -- Stark, Erich
Popularization of mechatronics by fan film inspired by Avengers: infinity war. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Processing and visualization of medical images using machine learning and virtual reality
Cigánek, Ján -- Képešiová, Zuzana
Processing and visualization of medical images using machine learning and virtual reality. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Proposal of digital twin platform based on 3D rendering and IIoT principles using virtual / augmented reality
Leskovský, Roman -- Kučera, Erik -- Haffner, Oto -- Rosinová, Danica
Proposal of digital twin platform based on 3D rendering and IIoT principles using virtual / augmented reality. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Robust interval PID controller design
Osuský, Jakub -- Kozáková, Alena -- Rosinová, Danica
Robust interval PID controller design. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Robust QFT-based control of the DC motor laboratory model
Čápková, Romana -- Kozáková, Alena -- Minár, Martin -- Ondrejička, Kristián
Robust QFT-based control of the DC motor laboratory model. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Sales prediction of svijany Slovakia, Ltd. using Microsoft Azure machine learning and ARIMA
Haffner, Oto -- Kučera, Erik -- Moravčík, Michal
Sales prediction of svijany Slovakia, Ltd. using Microsoft Azure machine learning and ARIMA. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
WebGL presentation of three tank system
Bláha, Marek -- Žáková, Katarína
WebGL presentation of three tank system. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
2 DOF linear mechanical system - Parameter identification
Goga, Vladimír -- Minár, Martin -- Murín, Justín
2 DOF linear mechanical system - Parameter identification. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
3D model of the thermo-opto-mechanical plant for use in control education
Podroužek, Michal -- Matišák, Jakub -- Žáková, Katarína
3D model of the thermo-opto-mechanical plant for use in control education. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti