25. 10. 2020  3:15 Aurel
Akademický informační systém

Centrum STU pre nanodiagnostiku (UVP OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GRANČIČ, B. -- PLEVA, M. -- MIKULA, M. -- ČAPLOVIČOVÁ, M. -- SATRAPINSKYY, L. -- ROCH, T. -- TRUCHLÝ, M. -- SAHUL, M. -- GREGOR, M. -- ŠVEC, P. -- ZAHORAN, M. -- KÚŠ, P. Stoichiometry, structure and mechanical properties of co-sputtered Ti 1-x Ta x B 2±Δ coatings. Surface & Coatings Technology, 367. s. 341--348.

Originální název:
Stoichiometry, structure and mechanical properties of co-sputtered Ti 1-x Ta x B 2±Δ coatings
Slovenský název:
Autor:
B. Grančič (20%)
Milan Pleva (15%)
M. Mikula (15%)
Ing. Mária Čaplovičová, CSc. (5%)
L. Satrapinskyy (5%)
Tomáš Roch (5%)
M. Truchlý (5%)
Ing. Martin Sahul, PhD. (5%)
M. Gregor (5%)
Peter Švec (5%)
Miroslav Zahoran (10%)
Peter Kúš (5%)
Pracoviště:
Ústav materiálov
Centrum STU pre nanodiagnostiku
Druh publikace:
články v časopisech
Periodikum:
Surface & Coatings Technology
Číslo svazku (ročník): 367
Od strany: 341
Do strany:
348
Počet stran:
8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova:
slovenština: hard coatings, toughness, sputtering, nanostructures
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Mária Čaplovičová, CSc.
Poslední změna: 27.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Surface & Coatings Technology. 2019.

Originální název: Surface & Coatings Technology
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 27.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)