23. 10. 2020  23:58 Alojza
Akademický informačný systém

Centrum STU pre nanodiagnostiku (UVP OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRANČIČ, B. -- PLEVA, M. -- MIKULA, M. -- ČAPLOVIČOVÁ, M. -- SATRAPINSKYY, L. -- ROCH, T. -- TRUCHLÝ, M. -- SAHUL, M. -- GREGOR, M. -- ŠVEC, P. -- ZAHORAN, M. -- KÚŠ, P. Stoichiometry, structure and mechanical properties of co-sputtered Ti 1-x Ta x B 2±Δ coatings. Surface & Coatings Technology, 367. s. 341--348.

Originálny názov:
Stoichiometry, structure and mechanical properties of co-sputtered Ti 1-x Ta x B 2±Δ coatings
Slovenský názov:
Autor:
B. Grančič (20%)
Milan Pleva (15%)
M. Mikula (15%)
Ing. Mária Čaplovičová, CSc. (5%)
L. Satrapinskyy (5%)
Tomáš Roch (5%)
M. Truchlý (5%)
Ing. Martin Sahul, PhD. (5%)
M. Gregor (5%)
Peter Švec (5%)
Miroslav Zahoran (10%)
Peter Kúš (5%)
Pracovisko:
Ústav materiálov
Centrum STU pre nanodiagnostiku
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum:
Surface & Coatings Technology
Číslo zväzku (ročník): 367
Od strany:
341
Do strany:
348
Počet strán:
8
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: hard coatings, toughness, sputtering, nanostructures
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Mária Čaplovičová, CSc.
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Surface & Coatings Technology. 2019.

Originálny názov:
Surface & Coatings Technology
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)