1. 4. 2020  4:22 Hugo
Akademický informačný systém

Centrum STU pre nanodiagnostiku (UVP OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KADLEČÍKOVÁ, M. -- BREZA, J. -- JESENÁK, K. -- MIKOLÁŠEK, M. -- VANČO, Ľ. -- GRMANOVÁ, A. -- RACKO, J. Preparation of Fe-impregnated sepiolite catalytic layers for synthesis of carbon nanotube nanocomposites. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. Melville: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.

Originálny názov: Preparation of Fe-impregnated sepiolite catalytic layers for synthesis of carbon nanotube nanocomposites
Slovenský názov:
Autor: Ing. Magdaléna Kadlečíková, CSc. (20%)
prof. Ing. Juraj Breza, CSc. (15%)
Karol Jesenák (15%)
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. (15%)
Ing. arch. Ing. Ľubomír Vančo, PhD. (15%)
RNDr. Alena Grmanová (10%)
Ing. Juraj Racko, CSc. (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Centrum STU pre nanodiagnostiku
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: APCOM 2019
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Magdaléna Kadlečíková, CSc.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. Melville: AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1873-8.

Originálny názov: APCOM 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. (34%)
doc. Ing. Ján Vajda, CSc. (33%)
Igor Jamnický (33%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-0-7354-1873-8
Vydavateľ: AIP Publishing
Miesto vydania: Melville
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)