17. 11. 2019  10:25 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Centrum STU pre nanodiagnostiku (UVP OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GUARDIA, L. -- SUÁREZ, L. -- QUEREJETA, N. -- VRETENÁR, V. -- KOTRUSZ, P. -- SKÁKALOVÁ, V. -- CENTENO, T A. Biomass waste-carbon/reduced graphene oxide composite electrodes for enhanced supercapacitors. Electrochimica Acta, 298. s. 910--917.

Originální název: Biomass waste-carbon/reduced graphene oxide composite electrodes for enhanced supercapacitors
Slovenský název:
Autor: Laura Guardia
Loreto Suárez
Nausika Querejeta
Ing. Viliam Vretenár, PhD. (30%)
Peter Kotrusz
doc. Ing. Viera Skákalová, DrSc.
Teresa A. Centeno
Pracoviště: Centrum STU pre nanodiagnostiku
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Electrochimica Acta
Číslo svazku (ročník): 298
Od strany: 910
Do strany: 917
Počet stran: 8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Viliam Vretenár, PhD.
Poslední změna: 20.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Electrochimica Acta. 2019.

Originální název: Electrochimica Acta
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 20.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)