18. 11. 2019  14:28 Eugen
Akademický informační systém

Centrum STU pre nanodiagnostiku (UVP OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BODÍK, M. -- ANNUŠOVÁ, A. -- HAGARA, J. -- MIČUŠÍK, M. -- OMASTOVÁ, M. -- KOTLÁR, M. -- CHLPÍK, J. -- CIRÁK, J. -- ŠVAJDLENKOVÁ, H. -- ANGUŠ, M. -- ROLDAN, A M. -- VEIS, P. -- JERGEL, M. -- MAJKOVÁ, E. -- ŠIFFALOVIČ, P. An elevated concentration of MoS2 lowers the efficacy of liquid-phase exfoliation and triggers the production of MoOx nanoparticles. Physical Chemistry Chemical Physics, 21. s. 12396--12405.

Originální název: An elevated concentration of MoS2 lowers the efficacy of liquid-phase exfoliation and triggers the production of MoOx nanoparticles
Slovenský název:
Autor: Michal Bodík
Adriana Annušová
Ing. Jakub Hagara
Ing. Matej Mičušík, PhD.
Ing. Mária Omastová, DrSc.
Ing. Mário Kotlár, PhD.
RNDr. Juraj Chlpík, PhD.
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
Helena Švajdlenková
Michal Anguš
Alicia Marin Roldan
Pavel Veis
Matej Jergel
Eva Majková
Peter Šiffalovič
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Centrum STU pre nanodiagnostiku
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Physical Chemistry Chemical Physics
Číslo svazku (ročník): 21
Od strany: 12396
Do strany: 12405
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Hagara
Poslední změna: 21.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Physical Chemistry Chemical Physics. 2019.

Originální název: Physical Chemistry Chemical Physics
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 12.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)