12. 11. 2019  2:56 Svätopluk
Akademický informační systém

Centrum STU pre nanodiagnostiku (UVP OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BENKOVIČOVÁ, M. -- HOLOS, A. -- NÁDAŽDY, P. -- HALAHOVETS, Y. -- KOTLÁR, M. -- KOLLÁR, J. -- ŠIFFALOVIČ, P. -- JERGEL, M. -- MAJKOVÁ, E. -- MOSNÁČEK, J. -- IVANČO, J. Tailoring the interparticle distance in Langmuir nanoparticle films. Physical Chemistry Chemical Physics, 21. s. 9553--9563.

Originální název: Tailoring the interparticle distance in Langmuir nanoparticle films
Slovenský název:
Autor: Monika Benkovičová
Ana Holos
Peter Nádaždy
Yurily Halahovets
Ing. Mário Kotlár, PhD.
Jozef Kollár, BS
Peter Šiffalovič
Matej Jergel
Eva Majková
Jaroslav Mosnáček
Ján Ivančo
Pracoviště: Centrum STU pre nanodiagnostiku
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Physical Chemistry Chemical Physics
Číslo svazku (ročník): 21
Od strany: 9553
Do strany: 9563
Počet stran: 11
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Mário Kotlár, PhD.
Poslední změna: 21.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Physical Chemistry Chemical Physics. 2019.

Originální název: Physical Chemistry Chemical Physics
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 21.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)