22. 11. 2019  17:33 Cecília
Akademický informační systém

Centrum STU pre nanodiagnostiku (UVP OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TULIČ, S. -- WAITZ, T. -- ČAPLOVIČOVÁ, M. -- HABLER, G. -- VARGA, M. -- KOTLÁR, M. -- VRETENÁR, V. -- ROMANYUK, O. -- KROMKA, A. -- REZEK, B. -- SKÁKALOVÁ, V. Covalent Diamond-Graphite Bonding: Mechanism of Catalytic Transformation. ACS Nano, 13. s. 4621--4630.

Originální název: Covalent Diamond-Graphite Bonding: Mechanism of Catalytic Transformation
Slovenský název:
Autor: Semir Tulič (20%)
Thomas Waitz (13%)
Ing. Mária Čaplovičová, CSc. (13%)
Gerlinde Habler (3%)
Marián Varga (8%)
Ing. Mário Kotlár, PhD. (8%)
Ing. Viliam Vretenár, PhD. (8%)
Olexandr Romanyuk (2%)
doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. (2%)
Bohuslav Rezek (3%)
doc. Ing. Viera Skákalová, DrSc. (20%)
Pracoviště: Centrum STU pre nanodiagnostiku
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: ACS Nano
Číslo svazku (ročník): 13
Od strany: 4621
Do strany: 4630
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Mária Čaplovičová, CSc.
Poslední změna: 21.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ACS Nano. 2019.

Originální název: ACS Nano
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 21.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)