14. 11. 2019  19:27 Irma
Akademický informační systém

Centrum STU pre nanodiagnostiku (UVP OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BAKARDJIEVA, S. -- ČAPLOVIČOVÁ, M. -- MAMON, F. -- FAJGAR, R. -- JANDOVÁ, V. -- BROVDYOVA, T. Nanostructured TiO2 Microrods with 3D Nanovoids for Green Photocatalysis - PEC Water Splitting. Microscopy and Microanalysis, 25. s. 2019.

Originální název: Nanostructured TiO2 Microrods with 3D Nanovoids for Green Photocatalysis - PEC Water Splitting
Slovenský název:
Autor: Snejana Bakardjieva
Ing. Mária Čaplovičová, CSc.
Filip Mamon
Radek Fajgar
Věra Jandová
Tatjana Brovdyova
Pracoviště: Centrum STU pre nanodiagnostiku
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Microscopy and Microanalysis
Číslo svazku (ročník): 25
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Mária Čaplovičová, CSc.
Poslední změna: 05.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Microscopy and Microanalysis. 2019.

Originální název: Microscopy and Microanalysis
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 05.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)