9. 12. 2019  22:12 Izabela
Akademický informační systém

Centrum STU pre nanodiagnostiku (UVP OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ĎURICA, J. -- PTAČINOVÁ, J. -- DOMÁNKOVÁ, M. -- ČAPLOVIČ, Ľ. -- ČAPLOVIČOVÁ, M. -- HRUŠOVSKÁ, L. -- MALOVCOVÁ, V. -- JURČI, P. Changes in microstructure of ledeburitic tool steel due to vacuum austenitizing and quenching, sub-zero treatments at - 140° and tempering. Vacuum, 170. s. 1--20.

Originální název: Changes in microstructure of ledeburitic tool steel due to vacuum austenitizing and quenching, sub-zero treatments at - 140° and tempering
Slovenský název:
Autor: Ing. Juraj Ďurica (16%)
Ing. Jana Ptačinová, PhD. (12%)
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (12%)
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (12%)
Ing. Mária Čaplovičová, CSc. (12%)
Ing. Linda Hrušovská (12%)
Ing. Veronika Malovcová (12%)
prof. Ing. Peter Jurči, PhD. (12%)
Pracoviště: Ústav materiálov
Centrum STU pre nanodiagnostiku
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Vacuum
Číslo svazku (ročník): 170
Od strany: 1
Do strany: 20
Počet stran: 20
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: martensite, carbides, ledeburitic tool steel, Sub-zero treatment
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Ďurica
Poslední změna: 12.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Vacuum. 2019.

Originální název: Vacuum
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 12.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)