24. 2. 2020  13:43 Matej
Akademický informační systém

Oddelenie vedy a výskumu (OPOM MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČEKON, M. Termicky upravené drevo z hľadiska ochrany pred požiarmi. Habilitační práce. 2019.

Originální název: Termicky upravené drevo z hľadiska ochrany pred požiarmi
Anglický název: Thermal modified wood in therms of fire safety
Český název:
Autor: Miroslav Čekon
Pracoviště: Oddelenie vedy a výskumu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Habilitační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: požiarno-technické vlastnosti, wood, termická úprava, termický rozklad, fire-technical properties, drevo, thermal treatment, thermal decomposition, burning, horenie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 30.11.2019 22:21 (Import dat z knihovny)