Nov 22, 2019   8:53 p.m. Cecília
Academic information system

Department of Production Devices and Systems (UVTE MTF) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 70

PublicationsType of resultYearDetails
Algorithm for integrated programming of production and preventive maintenance on identical parallel machines
Díaz Cazaňas, Ronald -- Martínez, Estrella María De La Paz -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Algoritmo para la programación integrada producción – mantenimiento preventivo en máquinas paralelas idénticas. Ingeniería Industrial, 40. p. 260--271.
articles in magazines2019Details
Algorithmization of the material flow of the production system
Drahoš, Andrej -- Mudriková, Andrea
Algoritmizácia materiálového toku výrobného systému. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
An innovative approach of industrial robot programming using virtual reality for the design of production systems layout
Holubek, Radovan -- Ružarovský, Roman -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
An innovative approach of industrial robot programming using virtual reality for the design of production systems layout. In Advances in Manufacturing II. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 223--235. ISBN 978-3-030-18714-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis and design of the HFA 800 CNC pressing line layout for the production of membrane springs in the factory ZF Slovakia, a.s., Trnava
Rybová, Barbora -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Analýza a návrh layoutu pracoviska lisovacej linky HFA 800 CNC pre výrobu membránových pružín v závode ZF Slovakia, a.s., Trnava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the assembly joint at deformation of matched objects
Bučányová, Marcela -- Matúšová, Miriam -- Hrušková, Erika
Analysis of the assembly joint at deformation of matched objects. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 330--338. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis of the problem of granulated material movement in the production process
Bučányová, Marcela -- Kusá, Martina -- Matúšová, Miriam
Analysis of the problem of granulated material movement in the production process. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 207--215. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Angular robot design
Frtús, Jakub -- Košťál, Peter
Návrh angulárneho robota. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Applying the computer aided systems in education process
Matúšová, Miriam -- Hrušková, Erika
Applying the computer aided systems in education process. Management systems in production engineering, p. 46--50.
articles in magazines2019Details
Assembly systems planning with use of databased and simulation
Václav, Štefan -- Košťál, Peter -- Michal, Dávid -- Lecký, Šimon
Assembly systems planning with use of databased and simulation. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019: 2019, p. 1--5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Assembly tool manufacturing and optimization for polylactic acid additive manufacturing
Lecký, Šimon -- Václav, Štefan -- Michal, Dávid -- Hrušecký, Róbert -- Košťál, Peter -- Molnár, Ivan
Assembly tool manufacturing and optimization for polylactic acid additive manufacturing. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 152--162. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Augmented Reality in production systems
Bucha, Peter -- Holubek, Radovan
Rozšírená realita vo výrobných systémoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automated system of support of decision-making structures
Mikhaylov, Yury -- Božek, Pavol
Automated system of support of decision-making structures. In Technological Forum 2019. Praha: ČUT, 2019, p. 93--96. ISBN 978-80-87583-30-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Automation of continuous centrifuges
Šalát, Jozef -- Ružarovský, Roman
Automatizácia kontinuálnych odstrediviek. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automatizovaný systém na zaznamenávanie prítomnosti osôb: prihláška úžitkového vzoru č. 206-2018, dátum podania prihlášky: 19.11.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 4.6.2019, Vestník ÚPV SR č. 06/2019, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 8615, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 5.11.2019, Vestník ÚPV SR č. 11/2019
Božek, Pavol -- Pivarčiová, Elena -- Kuric, Ivan -- Karrach, Ladislav -- Wiecek, Dariusz
Automatizovaný systém na zaznamenávanie prítomnosti osôb: prihláška úžitkového vzoru č. 206-2018, dátum podania prihlášky: 19.11.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 4.6.2019, Vestník ÚPV SR č. 06/2019, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 8615, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 5.11.2019, Vestník ÚPV SR č. 11/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: patentová prihláška č. 39-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: patentová prihláška č. 39-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: prihláška úžitkového vzoru č. 45-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: prihláška úžitkového vzoru č. 45-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Calibration sample design for Eddy Current Testing
Rendeková, Tímea -- Košťál, Peter
Návrh kalibračnej vzorky pre kontrolu metódou vírivých prúdov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison of the NC data preparation methods for drawingless production
Košťál, Peter -- Mudriková, Andrea -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Michal, Dávid -- Lecký, Šimon
Comparison of the NC data preparation methods for drawingless production. In Advances in Manufacturing II. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 62--71. ISBN 978-3-030-18714-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Current status and the implementation of the Industry 4.0 into system iCIM
Antl, Martin -- Velíšek, Karol
Súčasný stav a implementácia Industry 4.0 do systému iCIM. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and simulation of the welding station in Process Simulate in Kuka systems Slowakei company, spol. s. r.o.
Homoňuk, Roman -- Holubek, Radovan
Návrh a simulácia zváracej stanice v prostredí Process Simulate vo firme Kuka systems Slowakei, spol. s r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a method of inserting a synchronous ring into the operation space of machine
Nejedlík, Michal -- Hrušková, Erika
Návrh metodiky vkladania synchrónneho krúžku do pracovného priestoru stroja. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of an automated device to determine the product model
Bestvina, Miroslav -- Božek, Pavol
Návrh automatizovaného zariadenia pre určovanie modelu výrobku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a robotic workplace for car seat ironing process
Cintula, Denis -- Ružarovský, Roman
Návrh robotického pracoviska pre proces žehlenia autosedadiel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a system of inter-operative manipulation in an automatic fattening station in Schaeffler company s.r.o
Dubecký, Juraj -- Holubek, Radovan
Návrh systému medzioperačnej manipulácie v automatickej tukovacej stanici v spoločnosti Schaeffler s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of robotization of the chosen assembly process in Adient Slovakia company s.r.o.
Plesnivý, Ľubomír -- Holubek, Radovan
Návrh robotizácie zvoleného montážneho procesu v spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of workstation using a collaborative robot in Process Simulate software
Samson, Miroslav -- Holubek, Radovan
Návrh pracoviska s využitím kolaboratívneho robota v softvéri Process Simulate. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of the open risers more effective zone for steel wheel casts
Lisca, Suárez -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Machado, Norge Coello
Determination of the open risers more effective zone for steel wheel casts. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 114--122. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Diagnostika mechatronických systémov
Božek, Pavol -- Nikitin, Yuri R.
Diagnostika mechatronických systémov. Ostrava : Ámos, 2019. 133 p. ISBN 978-80-87691-25-0.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Diagnostika pohonov automatizovaných technologických systémov
Božek, Pavol -- Nikitin, Yuri R.
Diagnostika pohonov automatizovaných technologických systémov. Ostrava : Ámos, 2019. 194 p. ISBN 978-80-87691-26-7.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Draft measures to improve the production and distribution of production media for production technologies
Kadlecová, Alena -- Ružarovský, Roman
Návrh opatrení pre zlepšenie výroby a distribúcie prevádzkových médií pre výrobné technológie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Engineering design of the fixture for clamping of the high pressure adapter
Marček, Matej -- Kusá, Martina
Konštrukčný návrh prípravku pre upnutie vysokotlakého adaptéra. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Evaluation of the voice to text transfer in augmented conditions
Janíček, Matej -- Velíšek, Karol -- Holubek, Radovan -- Ružarovský, Roman
Evaluation of the voice to text transfer in augmented conditions. In Proceedings of the 11th International Doctoral Seminar (IDS 2019). 30th Central European Conference on Information and Intelligent Systems. Varaždin: University of Zagreb, 2019, p. 34. ISBN 978-953-6071-67-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Evaluations of the voice to text transfer in different conditions
Janíček, Matej -- Velíšek, Karol -- Holubek, Radovan -- Ružarovský, Roman
Evaluations of the voice to text transfer in different conditions. In MSE 2019. 2019: 2019, p. 1--6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Generative NC programing by CATIA for milling
Jurkovič, Jakub -- Košťál, Peter
Generatívne vytváranie NC programu pre frézovanie v prostredí CATIA. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Generative NC programing by CATIA for turning
Tomka, Patrik -- Košťál, Peter
Generatívne vytváranie NC programu pre sústruženie v prostredí CATIA. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Implementation of INS for control of robots with a DC motor
Božek, Pavol -- Mudriková, Andrea
Implementation of INS for control of robots with a DC motor. Industry 4.0, 4. p. 116--119.
articles in magazines2019Details
Implementation of the logistics control system into the production process
Turkovič, Tomáš -- Kusá, Martina
Implementácia riadiaceho systému logistiky do výrobného procesu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Improving the overall effectiveness of the assembly line V10 based on the application of OEE principles in the factory ZF Slovakia, a.s., Trnava
Lengyel, Gabriel -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Zlepšenie celkovej efektivity montážnej linky V10 na základe OEE princípov v spoločnosti ZF Slovakia, a.s., Trnava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Innovative algorithm for solving simultaneous location and mapping problem
Abramov, Ivan -- Mazitov, Timur -- Božek, Pavol -- Nikitin, Yuri R.
Innovative algorithm for solving simultaneous location and mapping problem. In Technological Forum 2019. Praha: ČUT, 2019, p. 279. ISBN 978-80-87583-30-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Interferometric measurement of heat transfer above new generation foam concrete
Pivarčiová, Elena -- Božek, Pavol -- Domnina, Kseniia -- Škultéty, Emil -- Fedosov, Sergej N.
Interferometric measurement of heat transfer above new generation foam concrete. Measurement Science Review, 19. p. 153--160.
articles in magazines2019Details
Layout design of the robotic workstation taking into account the current safety requirements for such workplaces
Bínovský, Marek -- Holubek, Radovan
Dispozičný návrh robotizovaného pracoviska so zohľadnením súčasných bezpečnostných požiadaviek pre takéto pracoviská. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Manufacturing component base broadening in the flexible manufacturing system by using a group technology
Košťál, Peter -- Mudriková, Andrea -- Václav, Štefan -- Michal, Dávid -- Lecký, Šimon -- Díaz Cazaňas, Ronald
Manufacturing component base broadening in the flexible manufacturing system by using a group technology. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 45--54. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Medical applications of biomaterials: the case of design and manufacture of orthopedic corsets made of polylactic acid by additive manufacturing
Molnár, Ivan -- Morovič, Ladislav -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Lecký, Šimon -- Michal, Dávid
Medical applications of biomaterials: the case of design and manufacture of orthopedic corsets made of polylactic acid by additive manufacturing. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 223--232. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Modification of the cutting plate for machining the hardened shaft and the tool holder in the selected company
Beliansky, Marek -- Bučányová, Marcela
Modifikácia reznej platničky pre obrábanie kaleného hriadeľa a držiaka nástroja vo vybranom podniku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of the assembly process of air-conditioning units using the Lean methodology in Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto nad Váhom
Malák, Jozef -- Matúšová, Miriam
Optimalizácia montážneho procesu klimatizačných jednotiek využitím metodiky Lean vo firme Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto nad Váhom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of the process of tools production for bearings production in Schaeffler Skalica s r.o.
Romančík, Dominik -- Bučányová, Marcela
Optimalizácia procesu výroby náradia pre ložiskovú výrobu v spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibilities of intelligent flexible manufacturing systems
Košťál, Peter -- Mudriková, Andrea -- Michal, Dávid
Possibilities of intelligent flexible manufacturing systems. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019: 2019, p. 1--8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Proposal of modification of automated testing station for grinding spindles in accordance with concept of Industry 4.0
Grófová, Zuzana -- Ružarovský, Roman
Návrh modifikácie automatizovanej skúšobnej stanice pre brúsiace vretená v súlade s koncepciou Industry 4.0. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal to a more effective production process of a manual assembly workplace
Benedikovič, Richard -- Ružarovský, Roman
Návrh zefektívnenia procesu výroby ručného montážneho pracoviska. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Rational provision of functional properties of interference fit joints in case of assembly with implementation of anaerobic materials
Voyachek, I.I. -- Kochetkov, D.V. -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Mityasov, S.G. -- Zverovshhikov, V.Z. -- Ružarovský, Roman -- Horník, J.
Rational provision of functional properties of interference fit joints in case of assembly with implementation of anaerobic materials. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 123--132. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Razrabotka diagnostičeskoj modeli privoda v prostranstve sostojanij
Nikitin, Jurij Rafailovič -- Božek, Pavol -- Pivarčiová, Elena
Razrabotka diagnostičeskoj modeli privoda v prostranstve sostojanij. In Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019, p. 287--292. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Reconfigurable production based on industrial robots based on the Industry 4.0 concept
Kovár, Marek -- Holubek, Radovan
Rekonfigurovateľná výroba založená na priemyselných robotoch na základe konceptu Industry 4.0. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Reliability enhancement of P606 pump in the SAR production unit in Slovnaft, a.s.
Kravárik, Michal -- Bučányová, Marcela
Zvýšenie spoľahlivosti čerpadla P606 vo výrobnej jednotke SAR v spoločnosti Slovnaft, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Replacement of the vertical pneumatic actuator behind servo drive in the Schaeffler company s.r.o.
Spevák, Richard -- Holubek, Radovan
Výmena vertikálneho vzduchového piestu za servo pohon v spoločnosti Schaeffler s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons
Čekan, Pavol -- Belica, Eugen -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. p. 163--174.
articles in magazines2019Details
Selection of suitable optical evaluation system for output control of clutch bearing
Macánek, Jozef -- Hrušková, Erika
Výber vhodného optického vyhodnocovacieho systému pre výstupnú kontrolu spojkového ložiska. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty: prihláška úžitkového vzoru č. 181-2018, dátum podania prihlášky: 26.10.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019
Kuric, Ivan -- Pivarčiová, Elena -- Ságová, Zuzana -- Božek, Pavol -- Škultéty, Emil
Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty: prihláška úžitkového vzoru č. 181-2018, dátum podania prihlášky: 26.10.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Suggestion of improvements of the managment of material flow and purchasing strategy SPPP Slovakia s.r.o.,Bánovce nad Bebravou
Šmatláková, Nina -- Matúšová, Miriam
Návrh na zefektívnenie riadenia toku materiálu a nákupnej stratégie v podniku SPPP Slovakia s.r.o., Bánovce nad Bebravou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Systém akumulácie tepelnej energie v betónových základoch: prihláška patentu č. 107-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia 06.05. 2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019
Božek, Pavol -- Zajačko, Ivan -- Cisár, Miroslav -- Bulej, Vladimír
Systém akumulácie tepelnej energie v betónových základoch: prihláška patentu č. 107-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia 06.05. 2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Systém pre automatické čistenie podláh: prihláška úžitkového vzoru č. 77-2019, dátum podania prihlášky: 31.05.2019, stav: v konaní
Peterka, Jozef -- Božek, Pavol
Systém pre automatické čistenie podláh: prihláška úžitkového vzoru č. 77-2019, dátum podania prihlášky: 31.05.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: patentová prihláška č. 59-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: patentová prihláška č. 59-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: prihláška úžitkového vzoru č. 71-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: prihláška úžitkového vzoru č. 71-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Špeciálne motorové vozidlo pre záchranárske práce: prihláška úžitkového vzoru č. 163-2018, dátum podania prihlášky: 02.10.2018, stav: zverejnená prihláška ÚV, dátum zverejnenia prihlášky: 01.03.2019, Vestník ÚPV SR č. 03/2019
Božek, Pavol -- Abramov, Ivan -- Pivarčiová, Elena -- Abramov, Andrej Ivanovič
Špeciálne motorové vozidlo pre záchranárske práce: prihláška úžitkového vzoru č. 163-2018, dátum podania prihlášky: 02.10.2018, stav: zverejnená prihláška ÚV, dátum zverejnenia prihlášky: 01.03.2019, Vestník ÚPV SR č. 03/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 8 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
The design of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method from PET raw materials
Sviatskii, Vladislav -- Mudriková, Andrea -- Holubek, Radovan -- Horník, Jakub -- Sokolov, Michail
The design of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method from PET raw materials. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 216--222. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The design technique of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method
Sviatskii, Vladislav -- Božek, Pavol -- Sokolov, Michail -- Lukaszczyk, Zygmunt
The design technique of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method. Management systems in production engineering, p. 29--32.
articles in magazines2019Details
The new possibilities of utilizing the inertial navigation system in robototechnics
Božek, Pavol -- Nikitin, Yuri R. -- Turygin, Yuri
The new possibilities of utilizing the inertial navigation system in robototechnics. In Technological Forum 2019. Praha: ČUT, 2019, p. 209--214. ISBN 978-80-87583-30-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The selection of machine tool for turning operations on given component
Paulovič, Adam -- Bučányová, Marcela
Voľba obrábacieho stroja pre sústružnícke operácie na danej súčiastke. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Triboelektrický spôsob zberu strihaných vlasov: prihláška patentu č. 108-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPVSR č. 05/2019
Božek, Pavol -- Zajačko, Ivan -- Cisár, Miroslav -- Bulej, Vladimír
Triboelektrický spôsob zberu strihaných vlasov: prihláška patentu č. 108-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPVSR č. 05/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Using the PLM system Agile 2.0 as a support tool for design purposes in the company KUKA Slovakia s.r.o.
Szücs, Simona -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Podpora konštrukcie pomocou PLM systému Agile 2.0 vo firme KUKA Slovakia s.r.o. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Welding workstation planning with use of CAD software and simulation
Michal, Dávid -- Lecký, Šimon -- Košťál, Peter -- Václav, Štefan
Welding workstation planning with use of CAD software and simulation. In Advances in Manufacturing II. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 97--105. ISBN 978-3-030-18788-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details