12. 11. 2019  8:55 Svätopluk
Akademický informačný systém

Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 70

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Algoritmizácia materiálového toku výrobného systému
Drahoš, Andrej -- Mudriková, Andrea
Algoritmizácia materiálového toku výrobného systému. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Algoritmo para la programación integrada producción – mantenimiento preventivo en máquinas paralelas idénticas
Díaz Cazaňas, Ronald -- Martínez, Estrella María De La Paz -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Algoritmo para la programación integrada producción – mantenimiento preventivo en máquinas paralelas idénticas. Ingeniería Industrial, 40. s. 260--271.
články v časopisoch2019Podrobnosti
An innovative approach of industrial robot programming using virtual reality for the design of production systems layout
Holubek, Radovan -- Ružarovský, Roman -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
An innovative approach of industrial robot programming using virtual reality for the design of production systems layout. In Advances in Manufacturing II. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 223--235. ISBN 978-3-030-18714-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analysis of the assembly joint at deformation of matched objects
Bučányová, Marcela -- Matúšová, Miriam -- Hrušková, Erika
Analysis of the assembly joint at deformation of matched objects. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 330--338. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analysis of the problem of granulated material movement in the production process
Bučányová, Marcela -- Kusá, Martina -- Matúšová, Miriam
Analysis of the problem of granulated material movement in the production process. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 207--215. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analýza a návrh layoutu pracoviska lisovacej linky HFA 800 CNC pre výrobu membránových pružín v závode ZF Slovakia, a.s., Trnava
Rybová, Barbora -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Analýza a návrh layoutu pracoviska lisovacej linky HFA 800 CNC pre výrobu membránových pružín v závode ZF Slovakia, a.s., Trnava. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Applying the computer aided systems in education process
Matúšová, Miriam -- Hrušková, Erika
Applying the computer aided systems in education process. Management systems in production engineering, s. 46--50.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Assembly systems planning with use of databased and simulation
Václav, Štefan -- Košťál, Peter -- Michal, Dávid -- Lecký, Šimon
Assembly systems planning with use of databased and simulation. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019: 2019, s. 1--5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Assembly tool manufacturing and optimization for polylactic acid additive manufacturing
Lecký, Šimon -- Václav, Štefan -- Michal, Dávid -- Hrušecký, Róbert -- Košťál, Peter -- Molnár, Ivan
Assembly tool manufacturing and optimization for polylactic acid additive manufacturing. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 152--162. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Automated system of support of decision-making structures
Mikhaylov, Yury -- Božek, Pavol
Automated system of support of decision-making structures. In Technological Forum 2019. Praha: ČUT, 2019, s. 93--96. ISBN 978-80-87583-30-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Automatizácia kontinuálnych odstrediviek
Šalát, Jozef -- Ružarovský, Roman
Automatizácia kontinuálnych odstrediviek. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizovaný systém na zaznamenávanie prítomnosti osôb: prihláška úžitkového vzoru č. 206-2018, dátum podania prihlášky: 19.11.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 4.6.2019, Vestník ÚPV SR č. 06/2019, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 8615, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 5.11.2019, Vestník ÚPV SR č. 11/2019
Božek, Pavol -- Pivarčiová, Elena -- Kuric, Ivan -- Karrach, Ladislav -- Wiecek, Dariusz
Automatizovaný systém na zaznamenávanie prítomnosti osôb: prihláška úžitkového vzoru č. 206-2018, dátum podania prihlášky: 19.11.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 4.6.2019, Vestník ÚPV SR č. 06/2019, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 8615, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 5.11.2019, Vestník ÚPV SR č. 11/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: patentová prihláška č. 39-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: patentová prihláška č. 39-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: prihláška úžitkového vzoru č. 45-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: prihláška úžitkového vzoru č. 45-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Comparison of the NC data preparation methods for drawingless production
Košťál, Peter -- Mudriková, Andrea -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Michal, Dávid -- Lecký, Šimon
Comparison of the NC data preparation methods for drawingless production. In Advances in Manufacturing II. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 62--71. ISBN 978-3-030-18714-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Determination of the open risers more effective zone for steel wheel casts
Lisca, Suárez -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Machado, Norge Coello
Determination of the open risers more effective zone for steel wheel casts. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 114--122. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Diagnostika mechatronických systémov
Božek, Pavol -- Nikitin, Yuri R.
Diagnostika mechatronických systémov. Ostrava : Ámos, 2019. 133 s. ISBN 978-80-87691-25-0.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Diagnostika pohonov automatizovaných technologických systémov
Božek, Pavol -- Nikitin, Yuri R.
Diagnostika pohonov automatizovaných technologických systémov. Ostrava : Ámos, 2019. 194 s. ISBN 978-80-87691-26-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Dispozičný návrh robotizovaného pracoviska so zohľadnením súčasných bezpečnostných požiadaviek pre takéto pracoviská
Bínovský, Marek -- Holubek, Radovan
Dispozičný návrh robotizovaného pracoviska so zohľadnením súčasných bezpečnostných požiadaviek pre takéto pracoviská. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Evaluation of the voice to text transfer in augmented conditions
Janíček, Matej -- Velíšek, Karol -- Holubek, Radovan -- Ružarovský, Roman
Evaluation of the voice to text transfer in augmented conditions. In Proceedings of the 11th International Doctoral Seminar (IDS 2019). 30th Central European Conference on Information and Intelligent Systems. Varaždin: University of Zagreb, 2019, s. 34. ISBN 978-953-6071-67-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Evaluations of the voice to text transfer in different conditions
Janíček, Matej -- Velíšek, Karol -- Holubek, Radovan -- Ružarovský, Roman
Evaluations of the voice to text transfer in different conditions. In MSE 2019. 2019: 2019, s. 1--6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Generatívne vytváranie NC programu pre frézovanie v prostredí CATIA
Jurkovič, Jakub -- Košťál, Peter
Generatívne vytváranie NC programu pre frézovanie v prostredí CATIA. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Generatívne vytváranie NC programu pre sústruženie v prostredí CATIA
Tomka, Patrik -- Košťál, Peter
Generatívne vytváranie NC programu pre sústruženie v prostredí CATIA. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Implementácia riadiaceho systému logistiky do výrobného procesu
Turkovič, Tomáš -- Kusá, Martina
Implementácia riadiaceho systému logistiky do výrobného procesu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Implementation of INS for control of robots with a DC motor
Božek, Pavol -- Mudriková, Andrea
Implementation of INS for control of robots with a DC motor. Industry 4.0, 4. s. 116--119.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Innovative algorithm for solving simultaneous location and mapping problem
Abramov, Ivan -- Mazitov, Timur -- Božek, Pavol -- Nikitin, Yuri R.
Innovative algorithm for solving simultaneous location and mapping problem. In Technological Forum 2019. Praha: ČUT, 2019, s. 279. ISBN 978-80-87583-30-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Interferometric measurement of heat transfer above new generation foam concrete
Pivarčiová, Elena -- Božek, Pavol -- Domnina, Kseniia -- Škultéty, Emil -- Fedosov, Sergej N.
Interferometric measurement of heat transfer above new generation foam concrete. Measurement Science Review, 19. s. 153--160.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh prípravku pre upnutie vysokotlakého adaptéra
Marček, Matej -- Kusá, Martina
Konštrukčný návrh prípravku pre upnutie vysokotlakého adaptéra. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Manufacturing component base broadening in the flexible manufacturing system by using a group technology
Košťál, Peter -- Mudriková, Andrea -- Václav, Štefan -- Michal, Dávid -- Lecký, Šimon -- Díaz Cazaňas, Ronald
Manufacturing component base broadening in the flexible manufacturing system by using a group technology. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 45--54. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Medical applications of biomaterials: the case of design and manufacture of orthopedic corsets made of polylactic acid by additive manufacturing
Molnár, Ivan -- Morovič, Ladislav -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Lecký, Šimon -- Michal, Dávid
Medical applications of biomaterials: the case of design and manufacture of orthopedic corsets made of polylactic acid by additive manufacturing. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 223--232. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modifikácia reznej platničky pre obrábanie kaleného hriadeľa a držiaka nástroja vo vybranom podniku
Beliansky, Marek -- Bučányová, Marcela
Modifikácia reznej platničky pre obrábanie kaleného hriadeľa a držiaka nástroja vo vybranom podniku. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh angulárneho robota
Frtús, Jakub -- Košťál, Peter
Návrh angulárneho robota. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a simulácia zváracej stanice v prostredí Process Simulate vo firme Kuka systems Slowakei, spol. s r.o.
Homoňuk, Roman -- Holubek, Radovan
Návrh a simulácia zváracej stanice v prostredí Process Simulate vo firme Kuka systems Slowakei, spol. s r.o. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh automatizovaného zariadenia pre určovanie modelu výrobku
Bestvina, Miroslav -- Božek, Pavol
Návrh automatizovaného zariadenia pre určovanie modelu výrobku. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh kalibračnej vzorky pre kontrolu metódou vírivých prúdov
Rendeková, Tímea -- Košťál, Peter
Návrh kalibračnej vzorky pre kontrolu metódou vírivých prúdov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh metodiky vkladania synchrónneho krúžku do pracovného priestoru stroja
Nejedlík, Michal -- Hrušková, Erika
Návrh metodiky vkladania synchrónneho krúžku do pracovného priestoru stroja. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh modifikácie automatizovanej skúšobnej stanice pre brúsiace vretená v súlade s koncepciou Industry 4.0
Grófová, Zuzana -- Ružarovský, Roman
Návrh modifikácie automatizovanej skúšobnej stanice pre brúsiace vretená v súlade s koncepciou Industry 4.0. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh na zefektívnenie riadenia toku materiálu a nákupnej stratégie v podniku SPPP Slovakia s.r.o., Bánovce nad Bebravou
Šmatláková, Nina -- Matúšová, Miriam
Návrh na zefektívnenie riadenia toku materiálu a nákupnej stratégie v podniku SPPP Slovakia s.r.o., Bánovce nad Bebravou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh opatrení pre zlepšenie výroby a distribúcie prevádzkových médií pre výrobné technológie
Kadlecová, Alena -- Ružarovský, Roman
Návrh opatrení pre zlepšenie výroby a distribúcie prevádzkových médií pre výrobné technológie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh pracoviska s využitím kolaboratívneho robota v softvéri Process Simulate
Samson, Miroslav -- Holubek, Radovan
Návrh pracoviska s využitím kolaboratívneho robota v softvéri Process Simulate. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh robotického pracoviska pre proces žehlenia autosedadiel
Cintula, Denis -- Ružarovský, Roman
Návrh robotického pracoviska pre proces žehlenia autosedadiel. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh robotizácie zvoleného montážneho procesu v spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o.
Plesnivý, Ľubomír -- Holubek, Radovan
Návrh robotizácie zvoleného montážneho procesu v spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh systému medzioperačnej manipulácie v automatickej tukovacej stanici v spoločnosti Schaeffler s.r.o.
Dubecký, Juraj -- Holubek, Radovan
Návrh systému medzioperačnej manipulácie v automatickej tukovacej stanici v spoločnosti Schaeffler s.r.o. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh zefektívnenia procesu výroby ručného montážneho pracoviska
Benedikovič, Richard -- Ružarovský, Roman
Návrh zefektívnenia procesu výroby ručného montážneho pracoviska. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia montážneho procesu klimatizačných jednotiek využitím metodiky Lean vo firme Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto nad Váhom
Malák, Jozef -- Matúšová, Miriam
Optimalizácia montážneho procesu klimatizačných jednotiek využitím metodiky Lean vo firme Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto nad Váhom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia procesu výroby náradia pre ložiskovú výrobu v spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o.
Romančík, Dominik -- Bučányová, Marcela
Optimalizácia procesu výroby náradia pre ložiskovú výrobu v spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Podpora konštrukcie pomocou PLM systému Agile 2.0 vo firme KUKA Slovakia s.r.o.
Szücs, Simona -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Podpora konštrukcie pomocou PLM systému Agile 2.0 vo firme KUKA Slovakia s.r.o. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Possibilities of intelligent flexible manufacturing systems
Košťál, Peter -- Mudriková, Andrea -- Michal, Dávid
Possibilities of intelligent flexible manufacturing systems. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019: 2019, s. 1--8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Rational provision of functional properties of interference fit joints in case of assembly with implementation of anaerobic materials
Voyachek, I.I. -- Kochetkov, D.V. -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Mityasov, S.G. -- Zverovshhikov, V.Z. -- Ružarovský, Roman -- Horník, J.
Rational provision of functional properties of interference fit joints in case of assembly with implementation of anaerobic materials. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 123--132. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Razrabotka diagnostičeskoj modeli privoda v prostranstve sostojanij
Nikitin, Jurij Rafailovič -- Božek, Pavol -- Pivarčiová, Elena
Razrabotka diagnostičeskoj modeli privoda v prostranstve sostojanij. In Techničeskije universitety: integracija s evropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2019, s. 287--292. ISBN 978-5-7526-0832-2 (T.1.).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Rekonfigurovateľná výroba založená na priemyselných robotoch na základe konceptu Industry 4.0
Kovár, Marek -- Holubek, Radovan
Rekonfigurovateľná výroba založená na priemyselných robotoch na základe konceptu Industry 4.0. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons
Čekan, Pavol -- Belica, Eugen -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Risks resulting from reverse of modification of expansion weapons. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, 27. s. 163--174.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Rozšírená realita vo výrobných systémoch
Bucha, Peter -- Holubek, Radovan
Rozšírená realita vo výrobných systémoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty: prihláška úžitkového vzoru č. 181-2018, dátum podania prihlášky: 26.10.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019
Kuric, Ivan -- Pivarčiová, Elena -- Ságová, Zuzana -- Božek, Pavol -- Škultéty, Emil
Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty: prihláška úžitkového vzoru č. 181-2018, dátum podania prihlášky: 26.10.2018, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2019, Vestník ÚPV SR č. 04/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Súčasný stav a implementácia Industry 4.0 do systému iCIM
Antl, Martin -- Velíšek, Karol
Súčasný stav a implementácia Industry 4.0 do systému iCIM. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Systém akumulácie tepelnej energie v betónových základoch: prihláška patentu č. 107-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia 06.05. 2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019
Božek, Pavol -- Zajačko, Ivan -- Cisár, Miroslav -- Bulej, Vladimír
Systém akumulácie tepelnej energie v betónových základoch: prihláška patentu č. 107-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia 06.05. 2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Systém pre automatické čistenie podláh: prihláška úžitkového vzoru č. 77-2019, dátum podania prihlášky: 31.05.2019, stav: v konaní
Peterka, Jozef -- Božek, Pavol
Systém pre automatické čistenie podláh: prihláška úžitkového vzoru č. 77-2019, dátum podania prihlášky: 31.05.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: patentová prihláška č. 59-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: patentová prihláška č. 59-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: prihláška úžitkového vzoru č. 71-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní
Božek, Pavol
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: prihláška úžitkového vzoru č. 71-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Špeciálne motorové vozidlo pre záchranárske práce: prihláška úžitkového vzoru č. 163-2018, dátum podania prihlášky: 02.10.2018, stav: zverejnená prihláška ÚV, dátum zverejnenia prihlášky: 01.03.2019, Vestník ÚPV SR č. 03/2019
Božek, Pavol -- Abramov, Ivan -- Pivarčiová, Elena -- Abramov, Andrej Ivanovič
Špeciálne motorové vozidlo pre záchranárske práce: prihláška úžitkového vzoru č. 163-2018, dátum podania prihlášky: 02.10.2018, stav: zverejnená prihláška ÚV, dátum zverejnenia prihlášky: 01.03.2019, Vestník ÚPV SR č. 03/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 8 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
The design of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method from PET raw materials
Sviatskii, Vladislav -- Mudriková, Andrea -- Holubek, Radovan -- Horník, Jakub -- Sokolov, Michail
The design of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method from PET raw materials. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 216--222. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The design technique of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method
Sviatskii, Vladislav -- Božek, Pavol -- Sokolov, Michail -- Lukaszczyk, Zygmunt
The design technique of melting units for production of synthetic fibrous materials by vertical blowing method. Management systems in production engineering, s. 29--32.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The new possibilities of utilizing the inertial navigation system in robototechnics
Božek, Pavol -- Nikitin, Yuri R. -- Turygin, Yuri
The new possibilities of utilizing the inertial navigation system in robototechnics. In Technological Forum 2019. Praha: ČUT, 2019, s. 209--214. ISBN 978-80-87583-30-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Triboelektrický spôsob zberu strihaných vlasov: prihláška patentu č. 108-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPVSR č. 05/2019
Božek, Pavol -- Zajačko, Ivan -- Cisár, Miroslav -- Bulej, Vladimír
Triboelektrický spôsob zberu strihaných vlasov: prihláška patentu č. 108-2017, dátum podania prihlášky: 23.10.2017, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPVSR č. 05/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Voľba obrábacieho stroja pre sústružnícke operácie na danej súčiastke
Paulovič, Adam -- Bučányová, Marcela
Voľba obrábacieho stroja pre sústružnícke operácie na danej súčiastke. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výber vhodného optického vyhodnocovacieho systému pre výstupnú kontrolu spojkového ložiska
Macánek, Jozef -- Hrušková, Erika
Výber vhodného optického vyhodnocovacieho systému pre výstupnú kontrolu spojkového ložiska. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výmena vertikálneho vzduchového piestu za servo pohon v spoločnosti Schaeffler s.r.o.
Spevák, Richard -- Holubek, Radovan
Výmena vertikálneho vzduchového piestu za servo pohon v spoločnosti Schaeffler s.r.o. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Welding workstation planning with use of CAD software and simulation
Michal, Dávid -- Lecký, Šimon -- Košťál, Peter -- Václav, Štefan
Welding workstation planning with use of CAD software and simulation. In Advances in Manufacturing II. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 97--105. ISBN 978-3-030-18788-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zlepšenie celkovej efektivity montážnej linky V10 na základe OEE princípov v spoločnosti ZF Slovakia, a.s., Trnava
Lengyel, Gabriel -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Zlepšenie celkovej efektivity montážnej linky V10 na základe OEE princípov v spoločnosti ZF Slovakia, a.s., Trnava. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zvýšenie spoľahlivosti čerpadla P606 vo výrobnej jednotke SAR v spoločnosti Slovnaft, a.s.
Kravárik, Michal -- Bučányová, Marcela
Zvýšenie spoľahlivosti čerpadla P606 vo výrobnej jednotke SAR v spoločnosti Slovnaft, a.s. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti