29. 10. 2020  21:12 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 83

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
A Random Factorial Design of Experiments Study on the Influence of Key Factors and Their Interactions on the Measurement Uncertainty: A Case Study Using the ZEISS CenterMax
Kritikos, Michaela -- Concepción Maure, Lissette -- Leyva Céspedes, Alfredo Alejandro -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Hrušecký, Róbert
A Random Factorial Design of Experiments Study on the Influence of Key Factors and Their Interactions on the Measurement Uncertainty: A Case Study Using the ZEISS CenterMax. Applied Sciences, 10. s. 1--14.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Algoritmus bezdrôtového prenosu dát z automatizovaných pracovísk pomocou RFID technológie
Vagaš, Marek -- Galajdová, Alena -- Šimšík, Dušan -- Holubek, Radovan -- Ružarovský, Roman
Algoritmus bezdrôtového prenosu dát z automatizovaných pracovísk pomocou RFID technológie. In ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, s. 1--6. ISBN 978-80-553-3487-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Analysis of Distortion Mechanisms Used in Rotary Steerable Systems
Ivanova, Tatiana -- Božek, Pavol -- Korshunov, Alexander -- Koretskiy, Vladimir
Analysis of Distortion Mechanisms Used in Rotary Steerable Systems. In MAPE 2020. Varšava: Sciendo, 2020, s. 331--346. ISBN 978-83-66675-03-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Analysis of shape and dimensional deformation of the model with a precision circular hole produced by digital light processing (DLP) additive technology
Michal, Dávid -- Hrušecký, Róbert -- Košťál, Peter -- Molnár, Ivan
Analysis of shape and dimensional deformation of the model with a precision circular hole produced by digital light processing (DLP) additive technology. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 213--220. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Analýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BK
Mikláš, Stanislav -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Analýza a optimalizácia výrobného výkonu robotického pracoviska pre výrobu meracích mechanizmov plynomeru BK. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza vplyvu materiálu opierok na brúsny proces synchrónneho krúžku
Bordáč, Ondrej -- Hrušková, Erika
Analýza vplyvu materiálu opierok na brúsny proces synchrónneho krúžku. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Automatizácia kontrolného pracoviska
Gaža, Peter -- Mudriková, Andrea
Automatizácia kontrolného pracoviska. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Automatizácia pracoviska pri výrobe bagiet
Klein, Richard -- Mudriková, Andrea
Automatizácia pracoviska pri výrobe bagiet. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Automatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo Parametric
Žovinec, Juraj -- Košťál, Peter
Automatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo Parametric. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: prihláška úžitkového vzoru č. 45-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 03.09.2020, Vestník ÚPV SR č. 09/2020
Božek, Pavol
Autonómny systém ohlasovania záväzného termínu: prihláška úžitkového vzoru č. 45-2019, dátum podania prihlášky: 17.04.2019, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 03.09.2020, Vestník ÚPV SR č. 09/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Control of the technological process of drilling
Ivanova, Tanyana Nikolaevna -- Božek, Pavol -- Korshunov, Alexander -- Koretckiy, Vladimir P.
Control of the technological process of drilling. MM Science Journal, 2020. s. 4035--4039.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Diagnostics of automated technological devices
Peterka, Jozef -- Nikitin, Jurij Rafailovič -- Božek, Pavol
Diagnostics of automated technological devices. MM Science Journal, 2020. s. 4027--4034.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Experimental investigation of influence electrical discharge energy on the surface layer properties after EDM
Świercz, Rafał -- Holubek, Radovan
Experimental investigation of influence electrical discharge energy on the surface layer properties after EDM. Welding Technology Review, 92. s. 7--13.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Fuzzy decision system with a single variable parameter used in the intelligent control of the processes
Tirian, G.O. -- Chioncel, C.P. -- Holubek, Radovan -- Cinkar, K.
Fuzzy decision system with a single variable parameter used in the intelligent control of the processes. In Journal of Physics: Conference Series. 2020, s. 1--7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Identification of QR Code Perspective Distortion Based on Edge Directions and Edge Projections Analysis
Karrach, Ladislav -- Pivarčiová, Elena -- Božek, Pavol
Identification of QR Code Perspective Distortion Based on Edge Directions and Edge Projections Analysis. Journal of Imaging, 6. s. 1--19.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Inovácia materiálového toku na montážnej linke v podniku MTA Slovakia s.r.o.
Červeňan, Roman -- Matúšová, Miriam
Inovácia materiálového toku na montážnej linke v podniku MTA Slovakia s.r.o. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Investigation of snake robot locomotion possibilities in a pipe
Virgala, Ivan -- Kelemen, Michal -- Božek, Pavol -- Bobovský, Zdenko -- Hagara, Martin -- Prada, Erik -- Oščádal, Petr -- Varga, Martin
Investigation of snake robot locomotion possibilities in a pipe. Symmetry, 12. s. 1--25.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Konštrukčný návrh prípravku rozširujúci možnosti upnutia rotačných súčiastok určeného pre Difraktometer HZG4
Burian, Dominik -- Kusá, Martina
Konštrukčný návrh prípravku rozširujúci možnosti upnutia rotačných súčiastok určeného pre Difraktometer HZG4. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Logical–Linguistic Model of Diagnostics of Electric Drives with Sensors Support
Nikitin, Yury R. -- Božek, Pavol -- Peterka, Jozef
Logical–Linguistic Model of Diagnostics of Electric Drives with Sensors Support. Sensors, 20. s. 1--19.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Modeling of Boring Mandrel Working Process with Vibration Damper
Sentyakov, Kirill -- Peterka, Jozef -- Smirnov, Vitalij -- Božek, Pavol -- Sviatskii, Vladislav
Modeling of Boring Mandrel Working Process with Vibration Damper. Materials [elektronický zdroj], 13. s. 1--13.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Možnosti využitia edukatívneho robota Dobot Magician
Nižňan, Peter -- Holubek, Radovan
Možnosti využitia edukatívneho robota Dobot Magician. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Náhrada doteraz využívaného tvrdokovového náradia s povlakom ALCrN náradím z rýchloreznej ocele s povlakom FeinAl
Masaryk, Simeon -- Matúšová, Miriam
Náhrada doteraz využívaného tvrdokovového náradia s povlakom ALCrN náradím z rýchloreznej ocele s povlakom FeinAl. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a implementácia systému pre zásobovanie montážnych buniek
Kollár, Ján -- Božek, Pavol
Návrh a implementácia systému pre zásobovanie montážnych buniek. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Návrh a vývoj univerzálneho uchopovacieho systému pre svetlomety
Potúček, Milan -- Košťál, Peter
Návrh a vývoj univerzálneho uchopovacieho systému pre svetlomety. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a simulácia automatizovaného pracoviska pre zváranie výliskov
Kopiar, Michael -- Košťál, Peter
Návrh a simulácia automatizovaného pracoviska pre zváranie výliskov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh automatickej vŕtacej stanice
Janček, Martin -- Mudriková, Andrea
Návrh automatickej vŕtacej stanice. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh automatizácie na orientáciu synchrónneho krúžku pri balení v podniku Schaeffler s.r.o.
Zifčák, Ján -- Matúšová, Miriam
Návrh automatizácie na orientáciu synchrónneho krúžku pri balení v podniku Schaeffler s.r.o. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh automatizácie na zisťovanie chýb na synchrónnom krúžku pri balení
Mlynarčíková, Marcela -- Hrušková, Erika
Návrh automatizácie na zisťovanie chýb na synchrónnom krúžku pri balení. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh automatizovaného pracoviska v prostredí simulačného softvéru Process Simulate
Dávidek, Jozef -- Holubek, Radovan
Návrh automatizovaného pracoviska v prostredí simulačného softvéru Process Simulate. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh autonómneho riešenia unášacej a lisovacej hlavy vnútorného krúžku s naklonenou transportnou rovinou s využitím 3D tlače
Končitý, Pavol -- Kusá, Martina
Návrh autonómneho riešenia unášacej a lisovacej hlavy vnútorného krúžku s naklonenou transportnou rovinou s využitím 3D tlače. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh konceptu automatického merania rozstupovej kružnice (HK) na valčekových ložiskách
Polák, Matúš -- Hrušková, Erika
Návrh konceptu automatického merania rozstupovej kružnice (HK) na valčekových ložiskách. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh mobilného zariadenia na kontrolu potrubných systémov
Hais, Jan -- Bučányová, Marcela
Návrh mobilného zariadenia na kontrolu potrubných systémov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Návrh modulu výrobnej linky s montážnym robotom
Kotian, Martin -- Košťál, Peter
Návrh modulu výrobnej linky s montážnym robotom. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh montáže krátkej strelnej zbrane Glock 26
Mišovec, Pavol -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Návrh montáže krátkej strelnej zbrane Glock 26. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh montáže stredového zloženia bicykla
Blaho, Tomáš -- Kusá, Martina
Návrh montáže stredového zloženia bicykla. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh montáže valčekového dopravníka
Špalek, Marek -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Návrh montáže valčekového dopravníka. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh možností nasadenia automatizácie a robotiky vo výrobnom procese vo vhodnom simulačnom softvéri v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Krchnavý, Marek -- Holubek, Radovan
Návrh možností nasadenia automatizácie a robotiky vo výrobnom procese vo vhodnom simulačnom softvéri v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh novej koncepcie layoutu a materiálového toku výrobnej linky ZM-MAG v závode ZF Slovakia, a.s., Trnava z dôvodu rozšírenia výroby
Korec, Stanislav -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Návrh novej koncepcie layoutu a materiálového toku výrobnej linky ZM-MAG v závode ZF Slovakia, a.s., Trnava z dôvodu rozšírenia výroby. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh pneumatického uchopovacieho zariadenia
Mihálik, Tomáš -- Ružarovský, Roman
Návrh pneumatického uchopovacieho zariadenia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh pneumatického upínacieho zariadenia
Csekei, Martin -- Ružarovský, Roman
Návrh pneumatického upínacieho zariadenia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh povlakovania na strižník a strižnicu pre podložky brzdného dielu
Medlen, Dávid -- Matúšová, Miriam
Návrh povlakovania na strižník a strižnicu pre podložky brzdného dielu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh pracoviska s kolaboratívnym robotom pre robotickú obsluhu CNC strojov
Kokoš, Maroš -- Ružarovský, Roman
Návrh pracoviska s kolaboratívnym robotom pre robotickú obsluhu CNC strojov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh prípravku určeného na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora JE VVER 440
Sekera, Martin -- Bučányová, Marcela
Návrh prípravku určeného na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora JE VVER 440. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh riadenia výrobného zariadenia prostredníctvom PLC Allen Bradley
Račák, Miroslav -- Ružarovský, Roman
Návrh riadenia výrobného zariadenia prostredníctvom PLC Allen Bradley. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh robotického pracoviska pre stanicu výstupnej kontroly smerových svetiel
Kuric, Dominik -- Ružarovský, Roman
Návrh robotického pracoviska pre stanicu výstupnej kontroly smerových svetiel. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh robotického uchopovača určeného na manipuláciu s vekom prevodovky
Boďa, Róbert -- Kusá, Martina
Návrh robotického uchopovača určeného na manipuláciu s vekom prevodovky. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh robotizácie výrobnej bunky pre proces lepenia
Horváth, Šimon -- Ružarovský, Roman
Návrh robotizácie výrobnej bunky pre proces lepenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh robotizovaného pracoviska v simulačnom softvéri RobotStudio
Zemko, Filip -- Holubek, Radovan
Návrh robotizovaného pracoviska v simulačnom softvéri RobotStudio. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh rozšírenia vstupno-výstupnej pozície systému iCIM 3000 v softvéri Process Simulate
Kňažek, Jakub -- Holubek, Radovan
Návrh rozšírenia vstupno-výstupnej pozície systému iCIM 3000 v softvéri Process Simulate. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Návrh testovacieho pracoviska pre technický systém
Kormúth, Filip -- Božek, Pavol
Návrh testovacieho pracoviska pre technický systém. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh virtuálneho uvedenia do prevádzky pre model výrobného zariadenia
Skýpala, Richard -- Ružarovský, Roman
Návrh virtuálneho uvedenia do prevádzky pre model výrobného zariadenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh výroby a montáže prípravku pre obrábanie
Mozolík, Martin -- Kusá, Martina
Návrh výroby a montáže prípravku pre obrábanie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh zváracieho prípravku pre zváranie oceľového uzáveru nádrže komunálneho vozidla Kaiser
Remiaš, Dušan -- Kusá, Martina
Návrh zváracieho prípravku pre zváranie oceľového uzáveru nádrže komunálneho vozidla Kaiser. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Neural network control of a wheeled mobile robot based on optimal trajectories
Božek, Pavol -- Karavaev, Yury -- Ardentov, Andrey A. -- Yefremov, Kirill S.
Neural network control of a wheeled mobile robot based on optimal trajectories. In International Journal of Advanced Robotic Systems. 2020, s. 1--10.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
O vozmožnosti primenenija mechanizma simmetrij dlja uskorenija obučenija svertočnych nejronnych setej
Majorov, Konstantin -- Božek, Pavol -- Lozhkin, Alexander
O vozmožnosti primenenija mechanizma simmetrij dlja uskorenija obučenija svertočnych nejronnych setej. In Informacionnyje technologii v nauke, promyšlennosti i obrazovanii. Iževsk: Izdateľstvo IžGTU imeni M.T.Kalašnikova, 2020, s. 59--64. ISBN 978-5-7526-0882-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Ocenka ostatočnogo resursa privodov mobiľnych robotov
Romanov, Alexander -- Nikitin, Jurij P -- Božek, Pavol
Ocenka ostatočnogo resursa privodov mobiľnych robotov. In ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, s. 1--6. ISBN 978-80-553-3487-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
On the Influence of Parts' materials properties on the assembly orientation
Václav, Štefan -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Zajačko, Ivan -- Pokorný, Peter
On the Influence of Parts' materials properties on the assembly orientation. In MAPE 2020. Varšava: Sciendo, 2020, s. 422--434. ISBN 978-83-66675-03-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Optimalizácia montáže dvojhmotového zotrvačníka v spoločnosti ZF Slovakia na oddelení výroby prototypov
Duriš, Ondrej -- Ružarovský, Roman
Optimalizácia montáže dvojhmotového zotrvačníka v spoločnosti ZF Slovakia na oddelení výroby prototypov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
PLC programming to optimize water flow in secondary cooling zone
Tirian, G.O. -- Chioncel, C.P. -- Holubek, Radovan -- Cinkar, K.
PLC programming to optimize water flow in secondary cooling zone. In Journal of Physics: Conference Series. 2020, s. 1--7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Predĺženie životnosti membránového čerpadla pri prevádzke
Levický, Tomáš -- Mudriková, Andrea
Predĺženie životnosti membránového čerpadla pri prevádzke. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Rasčot dinamičeskich i častotnych charakteristik rastočnoj opravki s dempferom kolebanij
Božek, Pavol -- Sentjakov, Kirill -- Smirnov, Vitalij
Rasčot dinamičeskich i častotnych charakteristik rastočnoj opravki s dempferom kolebanij. In ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, s. 1--8. ISBN 978-80-553-3487-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Riadiaci elektro-pneumatický obvod pre ohýbacie zariadenie
Štvrtecký, Miroslav -- Mudriková, Andrea
Riadiaci elektro-pneumatický obvod pre ohýbacie zariadenie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Selection of optimal modes of obtaining broad fractions of light hydrocarbons from oil-associated gas at oil production sites
Lipanov, Aleksej -- Leschev, Andrei -- Ovcharenko, V. I. -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Kolesnikova, Lyudmila -- Sterkhov, Konstantin
Selection of optimal modes of obtaining broad fractions of light hydrocarbons from oil-associated gas at oil production sites. Acta Montanistica Slovaca, 25. s. 1--13.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Senzorické vybavenie vybraných zariadení
Žúrek, Mário -- Mudriková, Andrea
Senzorické vybavenie vybraných zariadení. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Simulácia procesu pracoviska s kolaboratívnym robotom vo firme Bizzcom s.r.o.
Andelek, Lukáš -- Matúšová, Miriam
Simulácia procesu pracoviska s kolaboratívnym robotom vo firme Bizzcom s.r.o. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Simulácia robotického pracoviska pre manipulačnú operáciu
Totka, Ľuboš -- Ružarovský, Roman
Simulácia robotického pracoviska pre manipulačnú operáciu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Smart výstražný trojuholníkový systém: prihláška patentu č. 142-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.03.2020, Vestník ÚPV SR č. 03/2020
Strémy, Maximilián -- Kusý, Martin -- Kusá, Martina
Smart výstražný trojuholníkový systém: prihláška patentu č. 142-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.03.2020, Vestník ÚPV SR č. 03/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 9 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020
Podrobnosti
Specific Problems in Measurement of Coefficient of Friction Using Variable Incidence Tribometer
Kelemenová, Tatiana -- Dovica, Miroslav -- Božek, Pavol -- Koláriková, Ivana -- Benedik, Ondrej -- Virgala, Ivan -- Prada, Erik -- Miková, Ľubica -- Kot, Tomáš -- Kelemen, Michal
Specific Problems in Measurement of Coefficient of Friction Using Variable Incidence Tribometer. Symmetry, 12. s. 1--20.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty: prihláška patentu č. 120-2018, dátum podania prihlášky: 26.10.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia: 04.05.2020, Vestník ÚPV SR č. 05/2020
Kuric, Ivan -- Pivarčiová, Elena -- Ságová, Zuzana -- Božek, Pavol -- Škultéty, Emil
Spôsob stabilizácie pre mobilné roboty: prihláška patentu č. 120-2018, dátum podania prihlášky: 26.10.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia: 04.05.2020, Vestník ÚPV SR č. 05/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020
Podrobnosti
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: prihláška úžitkového vzoru č. 71-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 03.08.2020, Vestník ÚPV SR č. 08/2020
Božek, Pavol
Systém pre monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies: prihláška úžitkového vzoru č. 71-2019, dátum podania prihlášky: 27.05.2019, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 03.08.2020, Vestník ÚPV SR č. 08/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Tendencie v oblasti výrobnej logistiky: úloha simulačných metód a softvérov s dôrazom na TecnoMatix Plant Simulation
Vittek, Michal -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Tendencie v oblasti výrobnej logistiky: úloha simulačných metód a softvérov s dôrazom na TecnoMatix Plant Simulation. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
The method of high accuracy calculation of robot trajectory for the complex curves
Lozhkin, Alexander -- Božek, Pavol -- Maiorov, K.
The method of high accuracy calculation of robot trajectory for the complex curves. Management systems in production engineering, 28. s. 247--252.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Vibrations diagnostics and analysis in operator’s and passenger cabins of a suspended monorail
Szewerda, Kamil -- Tokarczyk, Jaroslav -- Božek, Pavol -- Michalak, Dariusz -- Drwiega, Andrzej
Vibrations diagnostics and analysis in operator’s and passenger cabins of a suspended monorail. Acta Montanistica Slovaca, s. 150--158.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Voľba obrábacieho stroja pre brúsiace operácie na danej súčiastke
Kochan, Michal -- Bučányová, Marcela
Voľba obrábacieho stroja pre brúsiace operácie na danej súčiastke. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Výskum energetickej náročnosti priemyselného robota v koncepte Industry 4.0
Michal, Dávid -- Košťál, Peter
Výskum energetickej náročnosti priemyselného robota v koncepte Industry 4.0. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vytvorenie e-learningových modulov pre inovované vzdelávanie v laboratóriu pneumatického riadenia
Poláčik, Martin -- Matúšová, Miriam
Vytvorenie e-learningových modulov pre inovované vzdelávanie v laboratóriu pneumatického riadenia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Využitie CA technológií pri návrhu a výrobe pre vybrané úžitkové zariadenie
Šatka, Filip -- Božek, Pavol
Využitie CA technológií pri návrhu a výrobe pre vybrané úžitkové zariadenie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie CA technológií pri návrhu technologického robotického pracoviska
Repa, Roman -- Božek, Pavol
Využitie CA technológií pri návrhu technologického robotického pracoviska. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie digitálnych nástrojov rozšírenej a virtuálnej reality vo výrobnom podniku
Pavlík, Andrej -- Holubek, Radovan
Využitie digitálnych nástrojov rozšírenej a virtuálnej reality vo výrobnom podniku. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Základné prvky virtuálneho uvedenia do prevádzky v programe TecnoMatix Plant Simulation: prípadová štúdia použitím stratégie SiL
Horváth, Jozef -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Základné prvky virtuálneho uvedenia do prevádzky v programe TecnoMatix Plant Simulation: prípadová štúdia použitím stratégie SiL. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Zariadenie pre automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny: prihláška patentu č. 22-2020, dátum podania prihlášky: 24.03.2019, stav: v konaní
Jurina, František -- Peterka, Jozef -- Božek, Pavol -- Repko, Alexander
Zariadenie pre automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny: prihláška patentu č. 22-2020, dátum podania prihlášky: 24.03.2019, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Zariadenie pre automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny: prihláška úžitkového vzoru č. 35-2020, dátum podania prihlášky: 24.03.2020, stav: v konaní
Jurina, František -- Peterka, Jozef -- Božek, Pavol -- Repko, Alexander
Zariadenie pre automatický zber údajov o vybraných vlastnostiach reznej kvapaliny: prihláška úžitkového vzoru č. 35-2020, dátum podania prihlášky: 24.03.2020, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Zefektívnenie materiálového toku na základe integrácie mobilného robota na výrobnej linke PO536 - porsche v závode Faurecia s.r.o., Hlohovec
Mihalovič, Miroslav -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Zefektívnenie materiálového toku na základe integrácie mobilného robota na výrobnej linke PO536 - porsche v závode Faurecia s.r.o., Hlohovec. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti