16. 7. 2020  19:11 Drahomír
Akademický informačný systém

Oddelenie pre vedu a výskum (Dek FEI) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 10

Publikácie
Druh výsledkuRok
Podrobnosti
Advanced wireless sensors used to monitor the impact of environment design on human physiology
Vavrinský, Erik -- Kotradyová, Veronika -- Svobodová, Helena -- Kopáni, Martin -- Donoval, Martin -- Sedlák, Samuel -- Šubjak, Ján -- Závodník, Tomáš
Advanced wireless sensors used to monitor the impact of environment design on human physiology. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 17. s. 320--329.
články v časopisoch
2019
Podrobnosti
Bezdrôtové monitorovacie technológie a vplyp typológie sedenia na fyziológiu človeka
Šubjak, Ján -- Donoval, Martin -- Kuzma, Anton -- Vavrinský, Erik -- Svobodová, Helena -- Kotradyová, Veronika
Bezdrôtové monitorovacie technológie a vplyp typológie sedenia na fyziológiu človeka. In MICHALKA, M. Fotonika 2019. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 35--38. ISBN 978-80-972238-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2019
Podrobnosti
Design of automated patient monitoring system based on progressive IoT technologies
Šubjak, Ján -- Mičjan, Michal -- Vavrinský, Erik -- Kozárik, Jozef -- Donoval, Martin
Design of automated patient monitoring system based on progressive IoT technologies. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 131--134. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019
Podrobnosti
Electro-thermal spice circuit model of HEMT device
Černaj, Ľuboš -- Chvála, Aleš -- Marek, Juraj -- Donoval, Daniel -- Kozárik, Jozef -- Závodník, Tomáš -- Donoval, Martin
Electro-thermal spice circuit model of HEMT device. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 99--102. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2019
Podrobnosti
Hunting down the ohmic contact of organic field-effect transistor
Mičjan, Michal -- Novota, Miroslav -- Telek, Peter -- Donoval, Martin -- Weis, Martin
Hunting down the ohmic contact of organic field-effect transistor. Chinese Physics B, 28. s. 2019.
články v časopisoch
2019
Podrobnosti
Introduction to the internet of things (IoT)
Debnár, Tomáš -- Gašparek, Krisztián -- Šubjak, Ján -- Závodník, Tomáš -- Donoval, Martin
Introduction to the internet of things (IoT). In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 39--42. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2019
Podrobnosti
Modern smart clothes
Vavrinský, Erik -- Svobodová, Helena -- Maslák, Michal -- Kopáni, Martin -- Donoval, Martin -- Šubjak, Ján -- Sedlák, Samuel -- Hinca, Matej
Modern smart clothes. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 243--246. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2019
Podrobnosti
Power SiC MOSFET under repetitive UIS conditions
Marek, Juraj -- Kozárik, Jozef -- Chvála, Aleš -- Černaj, Ľuboš -- Donoval, Martin -- Donoval, Daniel
Power SiC MOSFET under repetitive UIS conditions. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 179--182. ISBN 978-80-554-1568-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2019Podrobnosti
Slnečné články na báze heteropriechodu amorfného a kryštalického kremíka
Mikolášek, Miroslav
Slnečné články na báze heteropriechodu amorfného a kryštalického kremíka. Habilitačná práca. 2019.
záverečná práca2019
Podrobnosti
Vplyv prírodných materiálov na fyziológiu človeka
Šubjak, Ján -- Donoval, Martin -- Kuzma, Anton -- Vavrinský, Erik -- Svobodová, Helena -- Kotradyová, Veronika
Vplyv prírodných materiálov na fyziológiu človeka. In MICHALKA, M. Fotonika 2019. Bratislava: Medzinárodné laserové centrum, 2019, s. 39--44. ISBN 978-80-972238-7-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti