15. 10. 2019  6:49 Terézia
Akademický informační systém

Projektové stredisko (Dek FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠUBJAK, J. -- MIČJAN, M. -- VAVRINSKÝ, E. -- KOZÁRIK, J. -- DONOVAL, M. Design of automated patient monitoring system based on progressive IoT technologies. In JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019, s. 131--134. ISBN 978-80-554-1568-0.

Originální název: Design of automated patient monitoring system based on progressive IoT technologies
Slovenský název:
Autor: Ing. Ján Šubjak (60%)
Ing. Michal Mičjan, PhD. (10%)
Ing. Erik Vavrinský, PhD. (10%)
Ing. Jozef Kozárik (10%)
doc. Ing. Martin Donoval, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky
Projektové stredisko
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: ADEPT 2019
Podnázev:
Od strany: 131
Do strany: 134
Počet stran: 4
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: patients monitoring, low-power devices, LoRa, IoT
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ján Šubjak
Poslední změna: 10.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

JANDURA, D. -- ŠUŠLIK, Ľ. -- URBANCOVÁ, P. -- KOVÁČ, J. ADEPT 2019. Žilina: University of Žilina, 2019. ISBN 978-80-554-1568-0.

Originální název: ADEPT 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Daniel Jandura (25%)
Ľuboš Šušlik (25%)
Petra Urbancová (25%)
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (25%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-554-1568-0
Nakladatel: University of Žilina
Místo vydání: Žilina
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 28.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)