Jan 18, 2019   0:59 a.m. Bohdana
Academic information system

Institute of Food Science and Nutrition (FCFT) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 230

PublicationsType of resultYearDetails
Ability of S. aureus to produce biofilm in dependence on environmental factors
Jurinová, Ivana -- Medveďová, Alžbeta
Schopnosť izolátov S. aureus tvoriť biofilm v závislosti od faktorov prostredia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Acute bronchitis
Medveďová, Alžbeta
Akútna bronchitída. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 07. p. 20.
articles in magazines2018Details
Ako si vybrať vlasový šampón?
Hojerová, Jarmila -- Pažoureková, Silvia
Ako si vybrať vlasový šampón?. Derma revue, 16. p. 1--4.
articles in magazines2018Details
Aktuálne aspekty prírodnej a organickej (bio) kozmetiky
Janotková, Lívia -- Beránková, Martina
Aktuálne aspekty prírodnej a organickej (bio) kozmetiky. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 315--316. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analysis of smoothies from a health perspective
Budayová, Jana -- Hybenová, Eva
Analýza smoothies zo zdravotného hľadiska. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Antibakteriálna a antifungálna aktivita fytosterolov a metyl dehydroabietovej kyseliny z extraktov zo smrekovej kôry
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Greifová, Mária -- Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Schmidt, Štefan -- Šurina, Igor
Antibacterial and antifungal activity of phytosterols and methyl dehydroabietate of Norway spruce bark extracts. Journal of Biotechnology, 282. p. 18--24.
articles in magazines2018Details
Antibiotic resistance genes in bacterial isolates from wastewater effluents
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia
Gény rezistencie u baktérií izolovaných na odtoku ČOV. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 140--144. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antibiotic resistant bacteria in raw milk from wending machines
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Antimikrobiálna rezistencia baktérií v surovom mlieku odobranom z mliekomatov. Trnava: Trnavská univerzita, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Antimicrobial activity of rhododendrol and raspberry ketone isolated from birch bark
Červenčík, Karol -- Mošovská, Silvia -- Vranková, Kvetoslava -- Hrivnáková, Viera
Antimikrobiálna aktivita rododendrolu a malinového ketónu izolovaných z brezovej kôry. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 46--50. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antimicrobial properties of lactic acid bacteria and Geotrichum candidum species
Švendová, Adriana -- Koňuchová, Martina
Antimikrobiálne vlastnosti baktérií mliečneho kysnutia a druhu Geotrichum candidum. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Antioxidačná a antimikrobiálna aktivita extraktov z kôry zo smreka obyčajného
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Škulcová, Andrea -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav -- Greifová, Mária -- Šurina, Igor
Antioxidant and Antimicrobial Activity of Spruce Bark. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018: 7th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, p. 31--34. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antioxidačné účinky rododendrolu a malinového ketónu z brezovej kôry
Červenčík, Karol -- Mošovská, Silvia -- Vranková, Kvetoslava -- Hrivnáková, Viera
Antioxidačné účinky rododendrolu a malinového ketónu z brezovej kôry. In HOJEROVÁ, J. Zborník Medzinárodnej kozmetologickej konferencie Piešťany 2018. Bratislava: Slovenská Chemická knižnica, 2018, p. 108--110. ISBN 978-80-89597-91-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antioxidačný a antimikrobiálny účinok olejov rakytníka rešetliakového a ich využitie v kozmetike
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav -- Ciesarová, Zuzana -- Kukurová, Kristína
Antioxidačný a antimikrobiálny účinok olejov rakytníka rešetliakového a ich využitie v kozmetike. In 51. seminář o tenzidech a detergentech, Strážnice, ČR, 7. - 9.11. 2018: Zborník prednášok. 1st ed. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, p. 47--60. ISBN 978-80-7560-173-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antioxidant activity and content of antioxidant in biomass and wine obtained from organically grown of grape vines
Lipjanska, Lenka -- Kreps, František
Antioxidačná aktivita a obsah antioxidantov v biomase a vo víne získaných z ekologicky pestovaného viniča hroznorodého. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Antioxidant potential of grape and wine obtained from organic production
Švecová, Hana -- Kreps, František
Antioxidačný potenciál výliskov hrozna a vína získaného z bioprodukcie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Antioxidative Properties of Fractions from Selected Plant Extracts
Vašková, Patrícia -- Sekretár, Stanislav
Antioxidačné vlastnosti frakcií z vybraných rastlinných extraktov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Antiradical Effect of Selected Substances with the Potential for Cosmetic Applications
Todorchevska, Lora -- Pažoureková, Silvia
Antiradikálový účinok vybraných látok s potenciálom pre kozmetické aplikácie. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Antiradical effects of selected cosmetic ingredients
Pažoureková, Silvia -- Hojerová, Jarmila -- Ácsová, Aneta -- Uličná, Lucia -- Tholtová, Michaela
Antiradikálové účinky vybraných kozmetických látok. In HOJEROVÁ, J. Zborník Medzinárodnej kozmetologickej konferencie Piešťany 2018. Bratislava: Slovenská Chemická knižnica, 2018, p. 88--91. ISBN 978-80-89597-91-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antiradikálové účinky vybraných rastlinných silíc (éterických olejov)
Tholtová, Michaela -- Uličná, Lucia -- Martiniaková, Silvia
Antiradikálové účinky vybraných rastlinných silíc (éterických olejov). In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 307--308. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Aplikácia izolátu Lactobacillus plantarum vo vývoji funkčných fermentovaných potravín na báze pohánky
Matejčeková, Zuzana -- Soltészová, Friderika -- Ačai, Pavel -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Application of Lactobacillus plantarum in Functional Products Based on Fermented Buckwheat. Journal of food science, 83. p. 1053--1062.
articles in magazines2018Details
Aplikácia kompetitívnych modelov v predikcii spoločného rastu Staphylococcus aureus a baktérií mliečneho kysnutia v mlieku
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel -- Medveďová, Alžbeta
Application of competitive models in predicting the simultaneous growth of Staphylococcus aureus and lactic acid bacteria in milk. Food Control, 87. p. 145--152.
articles in magazines2018Details
Aplikácia nízkoteplotnej atmosférickej plazmy v poľnohospodárstve a potravinárstve
Medvecká, Veronika -- Mošovská, Silvia -- Šimončicová, Juliana -- Hoppanová, Lucia -- Zahoranová, Anna -- Kováčik, Dušan -- Hudecová, Daniela -- Kaliňáková, Barbora
Atmospheric pressure non-thermal plasma for application in agriculture and food processing. In International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma Pollution Control Technology & Sustainable Energy, Montegrotto Terme, Italy, July 1-5, 2018. Padova: Padova University Press, 2018, p. 52. ISBN 978-88-6938-129-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Application of Lactobacillus rhamnosus GG in functional fermented maize products
Matejčeková, Zuzana -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Application of Lactobacillus rhamnosus GG in functional fermented maize products. In 26th International ICFMH Conference - FoodMicro 2018, September 3rd – 6th 2018, Berlin, Germany. Berlin: Freie Universitat Berlin, 2018, p. 139.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Application of quantitative and predictive microbiology at increasing of food safety
Medveďová, Alžbeta -- Valík, Ľubomír
Aplikácia kvantitatívnej a prediktívnej mikrobiológie pri zvyšovaní hygienickej bezpečnosti potravín. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 14. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Application of Teff to Gluten-Free Products
Kepičová, Veronika -- Minarovičová, Lucia
Aplikácia teffu do bezlepkových výrobkov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Asistovaná mikrovlnná extrakcia smrekovej kôry: optimalizácia pomocou Box-Behnkenovej metódy
Sládková, Alexandra -- Stopka, Ján -- Ház, Aleš -- Strižincová, Petra -- Šurina, Igor -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Jablonský, Michal
Microwave-assisted Extraction of Spruce Bark: Statistical Optimization Using Box-Behnken Design. BioResources, 13. p. 8993--9004.
articles in magazines2018Details
Baktérie rezistentné voči klinicky významným antimikrobiálnym zlúčeninám izolované z vodného prostredia
Olejníková, Petra -- Drahovská, Hana -- Fujáková, Marta -- Gliševič, Andrej -- Puzderová, Barbora -- Bezáková, Tatiana -- Bírošová, Lucia
Baktérie rezistentné voči klinicky významným antimikrobiálnym zlúčeninám izolované z vodného prostredia. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica: Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Bifidobacteria obtained from human milk and infant faeces
Miklošková, Hana -- Greifová, Mária
Bifidobaktérie izolované z materinského mlieka a detskej stolice. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bioactive Components and Antioxidant Properties of Berries
Ácsová, Aneta -- Mikulajová, Anna
Bioaktívne zložky a antioxidačné vlastnosti lesných plodov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bioactive Components in Fermented Cereal Products
Petrovičová, Angela -- Mikulajová, Anna
Zastúpenie bioaktívnych zložiek vo fermentovaných cereálnych produktoch. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bioactive food compounds
Sesztáková, Beatrix -- Minarovičová, Lucia
Bioaktívne zložky potravín. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bioaktívne zložky a antioxidačné vlastnosti lesných plodov
Ácsová, Aneta -- Mikulajová, Anna
Bioaktívne zložky a antioxidačné vlastnosti lesných plodov. In HOJEROVÁ, J. Zborník Medzinárodnej kozmetologickej konferencie Piešťany 2018. Bratislava: Slovenská Chemická knižnica, 2018, p. 104--107. ISBN 978-80-89597-91-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Biological Effects of Goji Berries (Lycium chinense L.)
Hazuchová, Anna -- Mošovská, Silvia
Biologické účinky kustovnice čínskej (Lycium chinense L.). Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biologically active substances of Sea buckthorn and their using in cosmetics
Lendelová, Aneta -- Kreps, František
Biologicky aktívne látky rakytníka rešetliakového a ich použitie v kozmetických prípravkoch. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Blueberries as a source of healthy food
Luknárová, Gabriela -- Hybenová, Eva
Čučoriedky ako zdroj zdraviu prospešných zlúčenín. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Carotenoids. Occurrence, Properties and Food Use
Bauerová, Aneta -- Sekretár, Stanislav
Karotenoidy. Výskyt, vlastnosti a potravinárske využitie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Colagen, important human body protein
Medveďová, Alžbeta
Kolagén, dôležitá bielkovina nášho tela. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 07. p. 20.
articles in magazines2018Details
Comparison of the quality of fermented meat products from different regions of the Czech Republic and Slovakia
Magdová, Barbora -- Staruch, Ladislav
Porovnanie kvality fermentovaných mäsových výrobkov z rôznych regiónov Česka a Slovenska. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Correlation of Consumption of Meat and Meat Products and its Impact on the Development of Cancer
Baranovičová, Erika -- Staruch, Ladislav
Korelácia spotreby mäsa a mäsových výrobkov a jej vplyv na vznik rakovinového ochorenia. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cosmetic Aspects of the Skin after a Permanent Tattoo
Svobodová, Michaela -- Hojerová, Jarmila
Kozmetické aspekty kože po permanentnom tetovaní. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cranberries – effective antioxidants for health and beauty
Ácsová, Aneta -- Hojerová, Jarmila -- Martiniaková, Silvia
Brusnice – účinné antioxidanty pre zdravie i krásu. Derma revue, 16. p. 8--9.
articles in magazines2018Details
Current Aspects of Natural and Organic (Bio) Cosmetics
Janotková, Lívia -- Hojerová, Jarmila
Aktuálne aspekty prírodnej a organickej (bio) kozmetiky. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cycle of antibiotic resistance in the environment
Bírošová, Lucia -- Lépesová, Kristína
Kolobeh bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v prostredí. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 6. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Determination of acrylamide content in some foods
Kvasnová, Alžbeta -- Šimko, Peter
Stanovenie obsahu akrylamidu vo vybraných potravinách. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Determination of 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde in certain foods
Stoláriková, Mária -- Šimko, Peter
Stanovenie obsahu 5-hydroxymetyl-2-furaldehydu vo vybraných potravinách. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Dynamika rastu Escherichia coli PSII v mlieku v závislosti od teploty
Kočiš-Kovaľ, Martin -- Medveďová, Alžbeta
Dynamika rastu Escherichia coli PSII v mlieku v závislosti od teploty. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 256--257. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Effect of Cold Plasma Treatment on Antioxidant Activity of Nuts
Košian, Andrej -- Mošovská, Silvia
Vplyv nízkoteplotnej plazmy na antioxidačnú stabilitu orechov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of extraction temperature on antioxidant properties of spruce bark extract
Ženčuchová, Jana -- Sekretár, Stanislav
Vplyv teploty extrakcie na antioxidačné vlastnosti extraktu zo smrekovej kôry. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of Humectants and other Cosmetic Substances on Drying Hydrogels
Cagáňová, Michaela -- Hojerová, Jarmila
Vplyv humektantov a iných kozmetických látok na vysychanie hydrogélov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of lactic acid bacteria on Candida parapsilosis growth
Koňuchová, Martina -- Buchtová, Katarína -- Valík, Ľubomír
Vplyv baktérií mliečneho kysnutia na rast Candida parapsilosis. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica: Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Effect of pH and NaCl concentration on the growth and the production of amines of Lactobacillus reuteri CCM 3644
Micháliková, Viera -- Greif, Gabriel
Vplyv pH a koncentrácie NaCl na rast a produkciu amínov Lactobacillus reuteri CCM 3644. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of selected toothpastes against Streptococcus mutans and other microorganisms colonizing the oral cavity
Štefucová, Nina -- Pažoureková, Silvia
Účinok vybraných zubných pást na Streptococcus mutans a ďalšie mikroorganizmy kolonizujúce ústnu dutinu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of temperature and NaCl addition on the growth dynamics of E. coli isolates
Šipošová, Petra -- Kočiš-Kovaľ, Martin -- Rosskopf, Filip -- Medveďová, Alžbeta
Vplyv teploty a prídavku soli na dynamiku rastu izolátov E. coli. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica: Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Effect of temperature and osmotic stress on radial growth of Geotrichum candidum
Koňuchová, Martina -- Valík, Ľubomír
Vplyv teploty a osmotického stresu na radiálny rast Geotrichum candidum. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 118--120. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Efficiency of boron doped diamond electrodes to eliminate bacteria in wastewater
Ľachká, Kristína -- Bírošová, Lucia
Stanovenie účinnosti bórom dopovaných diamantových elektród pri eliminácii vybraných baktérií v odpadovej vode. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Endocrine Disruptors - Health Effects Related to Skin Exposure
Potočňáková, Marianna -- Pažoureková, Silvia
Endokrine disrupčné látky – účinky na zdravie súvisiace s kožnou expozíciou. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Environmental factors affecting the heat resistance of Escherichia coli and Staphylococcus aureus
Lehotová, Veronika -- Urgelová, Karla -- Zelmanová, Barbora -- Valík, Ľubomír -- Medveďová, Alžbeta
Podmienky prostredia vplývajúce na termorezistenciu Escherichia coli a Staphylococcus aureus. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica: Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Esenciálne oleje v kozmetických výrobkoch – benefity a riziká
Maďarová, Dominika -- Martiniaková, Silvia
Esenciálne oleje v kozmetických výrobkoch – benefity a riziká. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 313--314. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Essential Oils in Cosmetic Products - Benefits and Risks
Maďarová, Dominika -- Pažoureková, Silvia
Esenciálne oleje v kozmetických výrobkoch – benefity a riziká. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Evaluation of co-culture growth of Fresco culture and Geotrichum candidum
Šipošová, Petra -- Koňuchová, Martina -- Medveďová, Alžbeta
Sledovanie spoločného rastu kultúry Fresco a Geotrichum candidum. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 188--191. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Evaluation of fermented cereal beverages
Jancsóová, Tímea -- Karovičová, Jolana
Hodnotenie fermentovaných cereálnych nápojov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Evaluation of the antimicrobial effect of mouthwashes
Kulan, Martin -- Valík, Ľubomír
Hodnotenie antimikrobiálneho účinku ústnych vôd. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Exogenous and endogenous cannabinoids
Markolt Kužilek, Fanni -- Hybenová, Eva
Exogénne a endogénne kanabinoidy. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Extraction of starch from sweet potatoes and its application to cereal products
Kolarič, Lukáš -- Minarovičová, Lucia
Extrakcia škrobu z batátov a jeho aplikácia do cereálnych výrobkov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Factors Affecting Sugar Yield
Kubánková, Michaela -- Minarovičová, Lucia
Faktory ovplyvňujúce výťažnosť cukru. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Fenotypizácia a genotypizácia rezistentných koliformných baktérií z hľadiska prítomnosti širokospektrálnych betalaktamáz
Cverenkárová, Klára -- Medveďová, Alžbeta -- Lépesová, Kristína
Fenotypizácia a genotypizácia rezistentných koliformných baktérií z hľadiska prítomnosti širokospektrálnych betalaktamáz. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 258--259. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Food Application of Cold Plasma
Boboková, Lucia -- Mošovská, Silvia
Potravinárske využitie nízkoteplotnej plazmy. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Food chemophobia of consumers
Žuffa, Dávid -- Minarovičová, Lucia
Potravinárska chemofóbia spotrebiteľov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Formation and occurrence of carcinogenic compounds in foods
Šitavancová, Diana -- Šimko, Peter
Vznik a výskyt karcinogénnych látok v potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Formation and occurrence of carcinogenic compounds in foods
Hudáčková, Nina -- Šimko, Peter
Vznik a výskyt karcinogénnych látok v potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Formation and occurrence of carcinogenic compounds in foods
Kopcová, Bibiána -- Šimko, Peter
Vznik a výskyt karcinogénnych látok v potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Formation and occurrence of carcinogenic compounds in foods
Palušáková, Mária Diana -- Šimko, Peter
Vznik a výskyt karcinogénnych látok v potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Formation, determination and occurrence of 5-hydroxymetyl-2-furaldehyde in foods
Ćorković, Ina -- Šimko, Peter
Vznik, stanovenie a výskyt 5-hydroxymetyl-2-furaldehydu v potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Fortification of Noble Fruit Spirits
Nízka, Zuzana -- Žemlička, Lukáš
Fortifikácia ušľachtilých ovocných destilátov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Functional foods
Paganová, Klára -- Šimko, Peter
Potraviny so zdravotným a výživovým tvrdením. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Functional Properties of Dietary Fiber
Haladejová, Petronela -- Minarovičová, Lucia
Funkčné vlastnosti potravinovej vlákniny. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Gamma-aminobutyric acid as a bioactive compound in foods
Šefčíková, Tímea -- Greifová, Mária
Kyselina gama-amino maslová ako aktívna zložka potravín. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Ginger - Characterisation, Properies, Use of Ginger
Želiarová, Zuzana -- Kohajdová, Zlatica
Zázvor – charakterizácia, vlastnosti, využitie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Growth analysis of Candida parapsilosis in dependence on environmental factors
Buchtová, Katarína -- Koňuchová, Martina
Analýza rastu Candida parapsilosis v závislosti od vplyvu faktorov prostredia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Growth dynamics of Geotrichum candidum isolate in milk
Trebichavská, Monika -- Koňuchová, Martina
Dynamika rastu izolátu J druhu Geotrichum candidum v mlieku. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Growth dynamics of S. aureus isolates
Kvočiková, Karolína -- Medveďová, Alžbeta
Dynamika rastu izolátov S. aureus. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Growth dynamics of S. aureus isolates
Kvočiková, Karolína -- Medveďová, Alžbeta
Dynamika rastu izolátov S. aureus. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 254--255. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Habits of Young People in the Use of Oral Hygiene Products and Knowing the GSK Company Levice as a Manufacturer of Toothpastes
Hamranová, Veronika -- Hojerová, Jarmila
Zvyklosti mladých ľudí pri používaní prípravkov ústnej hygieny a poznanie spoločnosti GSK Levice ako výrobcu zubných pást. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Health aspects of tocopherol oxidation products
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Frecer, Vladimír -- Greifová, Mária -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav
Zdravotné aspekty oxidačných produktov tokoferolov. In Sborník přednášek : 56. mezinárodní konference o olejích a tucích, Velké Bílovice, ČR, 16. - 18. 5. 2018. Praha: Česká spoločnosť chemická, 2018, p. 81--89. ISBN 978-80-86238-86-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Heat resistance of Staphylococcus aureus depending on environmental conditions
Lehotová, Veronika -- Urgelová, Karla -- Valík, Ľubomír -- Medveďová, Alžbeta
Termorezistencia Staphylococcus aureus v závislosti od podmienok prostredia. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 132--135. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Heat-resistance of E. coli and S. aureus isolates in dependence on the environmental conditions
Lehotová, Veronika -- Urgelová, Karla -- Valík, Ľubomír -- Medveďová, Alžbeta
Termorezistencia mliečnych izolátov E. coli a S. aureus v závislosti od podmienok prostredia. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 29. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Human phagocytic cell response to histamine derived from potential probiotic strains of Lactobacillus reuteri
Greifová, Gabriela -- Body, Patrik -- Greif, Gabriel -- Greifová, Mária -- Dubničková, Martina
Human phagocytic cell response to histamine derived from potential probiotic strains of Lactobacillus reuteri. Immunobiology, 223. p. 618--626.
articles in magazines2018Details
Changes in the content of organic acids and vitamin C in sauerkraut during storage
Bérešová, Jana -- Hybenová, Eva
Zmeny v obsahu organických kyselín a vitamínu C v kyslej kapuste počas skladovania. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Characterisation of Biomass from Sea Buckthorn
Bockaničová, Kamila -- Kreps, František
Charakterizácia biomasy rakytníka rešetliakového. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Characteristic of lactobacilli isolated from breast milk
Pokryvková, Dorota -- Greifová, Mária
Charakteristika laktobacilov izolovaných z materinského mlieka. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Characterization of E. coli isolated from the environment and genotyping of ESBL production
Lépesová, Kristína -- Krahulcová, Monika -- Cverenkárová, Klára -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Charakterizácia E. coli izolovaných z environmentu a ich genotypizácia z hľadiska produkcie ESBL. Trnava: Trnavská univerzita, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Characterization of Microbiota of Slovakian Bryndza Cheese Using Molecular-biological Methods
Turcovská, Viera -- Valík, Ľubomír
Charakterizácia mikrobioty slovenskej bryndze s využitím molekulárno-biologických metód. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Characterization of qualitative properties of cereal raw materials and products thereof
Kocianová, Mária -- Ciesarová, Zuzana
Charakterizácia kvalitatívnych vlastností cereálnych surovín a výrobkov z nich. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Characterization of selected isolates of antibiotic resistant enterococci
Križanová, Nikoleta -- Bírošová, Lucia
Charakterizácia vybraných izolátov enterokokov rezistentných voči antibiotikám. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie
Micajová, Barbora -- Bírošová, Lucia
Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 264--265. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Chemické zloženie a funkčné vlastnosti škrobu extrahovaného z batátov
Kolarič, Lukáš -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela
Chemické zloženie a funkčné vlastnosti škrobu extrahovaného z batátov. In Moderný výskum civilizačných ochorení, 17.12.2018, Bratislava. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV v Bratislave, 2018, p. 137--139. ISBN 978-80-972752-2-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Identifikácia a charakterizácia enterokokov rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odtokových vôd
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Križanová, Nikoleta -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Identifikácia a charakterizácia enterokokov rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odtokových vôd. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 43. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Identifikácia a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám z rôznych environmentálnych zdrojov
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Identifikácia a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám z rôznych environmentálnych zdrojov. In Moderný výskum civilizačných ochorení, 17.12.2018, Bratislava. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV v Bratislave, 2018, p. 93--100. ISBN 978-80-972752-2-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Inactivation of Aspergillus flavus on the Surface of Hazelnuts by Cold Plasma
Gregová, Mária -- Mošovská, Silvia
Inaktivácia Aspergillus flavus na povrchu lieskovcov nízkoteplotnou plazmou. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Infections of lower urinary system in women and prevention
Medveďová, Alžbeta
Infekcie dolných močových ciest u žien a prevencia. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 07. p. 20.
articles in magazines2018Details
Inflamation and swelling in oral cavity
Medveďová, Alžbeta
Zápaly a opuchy v ústnej dutine. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 07. p. 20.
articles in magazines2018Details
Influence of Cold Plasma Treatment on Selected Cereals
Tóthová, Kitti -- Mošovská, Silvia
Vplyv nízkoteplotnej plazmy na vybrané obilniny. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Inhibícia patogénnych baktérií na povrchu čierneho korenia studenou plazmou generovanou pri atmostférickom tlaku vo vzduchu
Mošovská, Silvia -- Medvecká, Veronika -- Halászová, Noémi -- Ďurina, Pavol -- Valík, Ľubomír -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
Cold atmospheric pressure ambient air plasma inhibition of pathogenic bacteria on the surface of black pepper. Food Research International, 106. p. 862--869.
articles in magazines2018Details
Inovovaný koncept vo výučbe potravinárskej mikrobiológie: Uvedenie do problematiky prediktívnej mikrobiológie a mikrobiologického hodnotenia rizika na Slovensku
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel
The update concepts in food microbiology education: An introduction of knowledge and skills for predictive microbiology and microbiological risk assessment in foods, Slovakia. In 26th International ICFMH Conference - FoodMicro 2018, September 3rd – 6th 2018, Berlin, Germany. Berlin: Freie Universitat Berlin, 2018, p. 27.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Is the antibiotic resistance of coliforms and enterococci presented in wastewater and sewage sludge problem?
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Micajová, Barbora -- Bačová, Ivana -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Je rezistencia koliformných baktérií a enterokokov v odpadových vodách a kaloch problém?. In Vodárenská biologie 2018, 6.-7. února 2018, Praha, Česká republika. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2018, p. 68--74. ISBN 978-80-88238-06-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Isolation and Characterization of Oil from Moringa Oleifera L. Seeds
Horváth, Vojtech -- Sekretár, Stanislav
Izolácia a charakterizácia oleja zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.). Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Isolation of potential food additives from bark spruce and monitoring of their biological activity
Utekalová, Katarína -- Kreps, František
Izolácia potenciálnych potravinárskych aditív z kôry smreka obyčajného a sledovanie ich biologickej aktivity. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Issue of antibiotic resistant bacteria in raw milk from automatic wending machines
Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia
Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikách v surovom mlieku z mliekomatov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Izolácia fenolických zlúčenín z kôry Smreka obyčajného
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Šurina, Igor -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František
Isolation of Phenolic Compounds from Spruce Bark. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018: 7th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, p. 42--44. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám – z ľudského čreva do odpadovej vody a prostredia
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Lépesová, Kristína
Antibiotic resistant coliforms – from human gut to wastewater and environment. In CESAR 2018 : Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance: Book of Abstracts. Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2018, p. 26. ISBN 978-953-7778-16-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Koliformy rezistentné voči antibiotikám: od tráviaceho traktu človeka k odpadovým vodám
Bírošová, Lucia -- Kislíková, Karolína -- Lépesová, Kristína
Antibiotic resistant coliforms: from human gut to wastewater. In AHSAN, A. Nutrients, Wastewater and Leachate. New York: Nova Science Publishers Inc. New York, 2018, p. 89--111. ISBN 9978-1-53613-950-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Longitudinal development of obesity prevalence in Slovak population
Kajaba, Igo -- Seidenberg, Henrieta -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva
Longitudinálny vývoj prevalencie obezity v populácii Slovenska. In MAGULA, D. -- ŠRAMKOVÁ-FATRCOVÁ, K. Zborník z vedeckej konferencie XXXV. Zoborský deň a XVI. Bitterov osteologický deň 2018 s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 70 rokov činnosti Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra: SPU v Nitre, 2018, p. 99--117. ISBN 978-80-552-1821-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Maturation of meat - microbiological image in the aging of meat at a time according to the defined physical conditions
Krumpolcová, Nikoleta -- Staruch, Ladislav
Zrenie mäsa - mikrobiologický obraz pri zrení mäsa v časovej závislosti za definovaných fyzikálnych podmienok. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Medicínske vlastnosti probitík a ich úloha v klinickej výžive
Mančušková, Tatiana -- Medveďová, Alžbeta -- Ožbolt, Marina -- Valík, Ľubomír
The Medical Functions of Probiotics and Their Role in Clinical Nutrition. Current Nutrition and Food Science, 14. p. 3--10.
articles in magazines2018Details
Metabolism of Flavonoids in Human
Gavalierová, Romana -- Mikulajová, Anna
Metabolizmus flavonoidov v ľudskom organizme. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Microbial degradation of biogenic amines in fermented foods
Čaládiková, Lucia -- Greifová, Mária
Mikrobiálna degradácia biogénnych amínov vo fermentovaných potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Microbial safety of fresh fruit and vegetable juices
Franko, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Mikrobiologická bezpečnosť čerstvých ovocných a zeleninových štiav. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Microbial safety of fresh fruit and vegetable juices
Franko, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Mikrobiologická bezpečnosť čerstvých ovocných a zeleninových nápojov. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 262. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Microemulsions. Characteristics, Properties, Use
Nahliková, Lenka -- Sekretár, Stanislav
Mikroemulzie. Charakteristika, vlastnosti, využitie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Microflora of sauerkraut and its changes during storage
Šillingová, Enikő -- Hybenová, Eva
Mikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovania. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modelovanie rastu Lactobacillus plantarum v závislosti od teploty
Matejčeková, Zuzana -- Spodniaková, Sabína -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modeling bacterial growth of Lactobacillus plantarum as a function of temperature. In 26th International ICFMH Conference - FoodMicro 2018, September 3rd – 6th 2018, Berlin, Germany. Berlin: Freie Universitat Berlin, 2018, p. 298.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie termálnej inaktivácie Staphylococcus aureus
Lehotová, Veronika -- Urgelová, Karla -- Zelmanová, Barbora -- Valík, Ľubomír -- Medveďová, Alžbeta
Modelling of thermal inactivation of Staphylococcus aureus. In 26th International ICFMH Conference - FoodMicro 2018, September 3rd – 6th 2018, Berlin, Germany. Berlin: Freie Universitat Berlin, 2018, p. 305.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modern Procedures for Removal of Hazardous Compounds From Foods
Šimko, Peter
Modern Procedures for Removal of Hazardous Compounds From Foods. Advances in Food and Nutrition Research, 84. p. 241--285.
articles in magazines2018Details
Modern trends in food analysis
Cabadaj, Patrik -- Šimko, Peter
Moderné trendy v analýze potravín. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Monitoring Penetration of Selected Pharmaceutical Products into Agricultural Crops
Cingelová, Eva -- Žemlička, Lukáš
Sledovanie prieniku vybraných liečiv do poľnohospodárskych plodín. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Mýty a pravdy o parabénoch v kozmetike
Pažoureková, Silvia -- Hojerová, Jarmila -- Todorchevska, Lora
Mýty a pravdy o parabénoch v kozmetike. In Derma revue. 2018, p. 5--8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Netermálna DCSBD plazmová úprava orechov: inaktivácia A. flavus na povrchu a účinok na kvalitatívne parametre
Medvecká, Veronika -- Mošovská, Silvia -- Halászová, Noémi -- Ďurina, Pavol -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
Ambient air non-thermal DCSBD plasma treatment of nuts: inactivation of Aspergillus flavus on surface and effect on qualitative parameters. In International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma Pollution Control Technology & Sustainable Energy, Montegrotto Terme, Italy, July 1-5, 2018. Padova: Padova University Press, 2018, p. 147. ISBN 978-88-6938-129-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
New Trends in Manufacture of Cereal Products
Krivdová, Jana -- Kohajdová, Zlatica
Nové trendy vo výrobe cereálnych výrobkov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Nové trendy vo výrobe cereálnych výrobkov
Krivdová, Jana -- Kohajdová, Zlatica -- Lauková, Michaela
Nové trendy vo výrobe cereálnych výrobkov. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 315--316. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Nutrition at allergy and intolerance to food ingredients
Činčurak, Vanja -- Sekretár, Stanislav
Stravovanie pri alergii a intolerancii na zložky potravín. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Obtaining extractive substances from plant biomass of grape vines, for their use in cosmetic emulsions
Biroščáková, Lucia -- Kreps, František
Získavanie extraktívnych látok z rastlinnej biomasy viniča hroznorodého za účelom ich použitia v kozmetických emulziách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Occurence of antibiotic resistant coliforms and enterococci in human collon
Matejová, Michaela -- Bírošová, Lucia
Výskyt koliformov a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v hrubom čreve človeka. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Occurence of resistant staphylococci in food
Beranová, Petra -- Medveďová, Alžbeta
Výskyt rezistentných stafylokokov v potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Occurence of resistant staphylococci in food
Beranová, Petra -- Medveďová, Alžbeta
Výskyt rezistentných stafylokokov v potravinách. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 260--261. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurence of resistant Staphylococcus aureus in foods and environment
Medveďová, Alžbeta -- Györiová, Romana
Výskyt rezistentných Staphylococcus aureus v potravinách a v prostredí. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 35. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurrence and characterization of antibiotic-resistant E. coli in wastewaters and surface waters
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Cverenkárová, Klára -- Štefunková, Andrea -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Výskyt a charakterizácia E. coli rezistentných voči antibiotikám v odpadových a povrchových vodách. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica: Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurrence and possible elimination of selected antibiotic resistant bacteria in sludge and wastewater from WWTP
Lépesová, Kristína -- Bírošová, Lucia
Výskyt, štúdium a možnosti redukcie vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v kaloch a vodách z čistiarní odpadových vôd. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Occurrence and possible elimination of selected antibiotic resistant bacteria in sludge and wastewater from WWTP
Lépesová, Kristína -- Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš
Výskyt, štúdium a možnosti redukcie vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v kaloch a vodách z čistiarní odpadových vôd. In 10. Ivanské dni mladých biológov Bratislava, 19.6.2018, Ivanka pri Dunaji : program a abstrakty. Bratislava: ÚBGŽ Centrum biovied SAV, 2018, p. 6. ISSN 2585-9307.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurrence of resistant bacteria in surface water
Štefunková, Andrea -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách. Trnava: Trnavská univerzita, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Occurrence of resistant microorganisms in well´s waters
Olejníková, Petra -- Drahovská, Hana -- Fujáková, Marta -- Gliševič, Andrej -- Puzderová, Barbora -- Bezáková, Tatiana -- Bírošová, Lucia
Výskyt rezistentných mikroorganizmov voči antibiotikám v studňových vodách. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018, 12.-14. 9. 2018, Tatranská Lomnica: Zborník prednášok a posterov. 1st ed. Bratislava, Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 130--135. ISBN 978-80-971422-8-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Odpadná biomasa z biovinárstva ako zdroj antioxidačne aktívnych látok
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Lipjanska, Lenka -- Schmidt, Štefan -- Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Šurina, Igor
Waste Biomass from Bio-winery as a Source of Antioxidant Active Substances. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018: 7th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, p. 6--9. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Ochrana pred oxidačným stresom a poškodením kože voľnými radikálmi
Sokáčová, Kristína -- Martiniaková, Silvia -- Hojerová, Jarmila
Ochrana pred oxidačným stresom a poškodením kože voľnými radikálmi. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 311--312. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Origin and role of maternal milk microflora
Kosírová, Martina -- Greifová, Mária
Pôvod a úloha mikroflóry materinského mlieka. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Oxidative Stability of Oil Mixture Containing Higher Amounts of Essential Fatty Acids
Szabóová, Dominika -- Kreps, František
Oxidačná stabilita zmesi olejov obsahujúcich väčšie množstvo esenciálnych mastných kyselín. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Oxidative stability of vegetable oil mixtures that are a source of essential fatty acids and antioxidants
Gubová, Soňa -- Kreps, František
Oxidačná stabilita zmesí rastlinných olejov, ktoré predstavujú zdroj esenciálnych mastných kyselín a antioxidantov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Partially Baked Products
Konkoľová, Lenka -- Karovičová, Jolana
Dopekané pečivo. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Pectin extraction and its use in the food industry
Szokola, Flóra -- Minarovičová, Lucia
Extrakcia pektínu a jeho využitie v potravinárskom priemysle. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Phenomenon: Free radicals and oxidative stress
Hojerová, Jarmila -- Ácsová, Aneta -- Martiniaková, Silvia
Fenomén: Voľné radikály a oxidačný stres. Derma revue, 16. p. 5--7.
articles in magazines2018Details
Phenotypic and genotypic detection of ESBL in resistant coliform bacteria isolated from different matrices
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Matejová, Michaela -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Fenotypizácia a genotypizácia tvorby ESBL u rezistentných izolátov koliformných baktérií izolovaných z rôznych zdrojov. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 30. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Phenotyping and genotyping of ESBL bacteria isolated from surface waters
Lépesová, Kristína -- Cverenkárová, Klára -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Fenotypizácia a genotypizácia ESBL izolátov z povrchových vôd. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018, 12.-14. 9. 2018, Tatranská Lomnica: Zborník prednášok a posterov. 1st ed. Bratislava, Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 82--90. ISBN 978-80-971422-8-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Phenotypization and genotypization of ESBL producing coliforms
Cverenkárová, Klára -- Bírošová, Lucia
Fenotypizácia a genotypizácia rezistentných koliformných baktérií z hľadiska prítomnosti širokospektrálnych betalaktamáz. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Physical, Textural and Sensory Properties of Cookies Incorporated with Grape Skin and Seed Preparations
Kuchtová, Veronika -- Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Lauková, Michaela
Physical, Textural and Sensory Properties of Cookies Incorporated with Grape Skin and Seed Preparations. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 68. p. 309--317.
articles in magazines2018Details
Plant Stem Cells in Cosmetics
Kočajdová, Veronika -- Hojerová, Jarmila
Rastlinné kmeňové bunky v kozmetike. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Plazmová dekontaminácia: oxidačné zmeny vo fungálnych bunkách indukované plazmou bez vplyvu na antioxidanty v cereáliach a orechoch
Šimončicová, Juliana -- Mošovská, Silvia -- Hoppanová, Lucia -- Kyzek, Stanislav -- Medvecká, Veronika -- Kováčik, Dušan -- Kaliňáková, Barbora -- Hudecová, Daniela -- Zahoranová, Anna
Plasma Decontamination: Oxidative Damage of Fungal Cells Induced by Plasma without Impact on Antioxidants in Cereals and Nuts. In 7th International Conference on Plasma Medicine, Drexel University, Philadelphia, June 17-22, 2018. Philadelphia: Drexel University, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Possibilities using of hemp flour for manufacture of cereal products
Perháč, Adrián -- Kohajdová, Zlatica
Možnosti využitia konopnej múky pri výrobe cereálnych výrobkov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Potential of lactic acid bacteria in the production of fermented foods
Matejčeková, Zuzana -- Soltészová, Friderika -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Potenciál baktérií mliečneho kysnutia pri výrobe fermentovaných potravín. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 34. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Potravinárska chemofóbia spotrebiteľov
Žuffa, Dávid -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela
Potravinárska chemofóbia spotrebiteľov. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 305--306. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Povrchová aktivita frakcií z chromatografie extraktu semien moringy olejodárnej (moringa oleifera)
Sekretár, Stanislav -- Kratoň, Maroš -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan
Povrchová aktivita frakcií z chromatografie extraktu semien moringy olejodárnej (moringa oleifera). In 51. seminář o tenzidech a detergentech, Strážnice, ČR, 7. - 9.11. 2018: Zborník prednášok. 1st ed. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, p. 75--79. ISBN 978-80-7560-173-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Practical Aspects of Natural and Synthetic Hydrocolloids in Cosmetic Hydrogels
Tomastová, Patrícia -- Hojerová, Jarmila
Praktické aspekty prírodných a syntetických hydrokoloidov v kozmetických hydrogéloch. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Prebiotics and their Applications in Food Industry
Matejčeková, Zuzana -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Prebiotiká a ich aplikácie v potravinárskom priemysle. Chemické listy, 112. p. 366--371.
articles in magazines2018Details
Prebiotics as functional foods
Košťálová, Dorota -- Greifová, Mária
Prebiotiká ako funkčné potraviny. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Prebiotic-Substance Suitable for Growth and Metabolism of Probiotics
Jankulová, Dominika -- Liptáková, Denisa
Prebiotiká-substrát vhodný pre rast a metabolizmus probiotík. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Prediction of sunflower oil stability with Oxitest
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Dubaj, Tibor -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav
Predikcia stability slnečnicového oleja pomocou Oxitestu. In Sborník přednášek : 56. mezinárodní konference o olejích a tucích, Velké Bílovice, ČR, 16. - 18. 5. 2018. Praha: Česká spoločnosť chemická, 2018, p. 90--95. ISBN 978-80-86238-86-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Predpovedanie vplyvu teploty na rast dvoch izolátov Escherichia coli v mlieku
Medveďová, Alžbeta -- Rosskopf, Filip -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Prediction of temperature effect on growth of two raw milk cheese isolates of Escherichia coli in milk. Journal of Food and Nutrition Research, 57. p. 141--150.
articles in magazines2018Details
Prevalencia fekálnych koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v čistiarňach odpadových vôd
Lépesová, Kristína -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
The prevalence of antibiotic reistant fecal coliform bacteria in wastewater treatment plants. In AHSAN, A. Nutrients, Wastewater and Leachate. New York: Nova Science Publishers Inc. New York, 2018, p. 57--88. ISBN 9978-1-53613-950-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Prevalencia rezistentných koliformných baktérií, Enterococcus sp. a Staphylococcus sp. v kanalizačnom biofilme
Lépesová, Kristína -- Kraková, Lucia -- Pangallo, Domenico -- Medveďová, Alžbeta -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Grabic, Roman -- Bírošová, Lucia
Prevalence of antibiotic-resistant coliform bacteria, Enterococcus spp. and Staphylococcus spp. in wastewater sewerage biofilm. Journal of Global Antimicrobial Resistance, 14. p. 145--151.
articles in magazines2018Details
Princípy optimálnej antisklerotickej výživy
Kajaba, Igo -- Genčíková, M. -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva -- Ševčík, J. -- Bencko, Vladimír -- Šíma, Petr -- Turek, Bohumil
Princípy optimálnej antisklerotickej výživy. In Výživa a zdraví 2018, Budoucnost výživy člověka, 18.-20.9.2018, Teplice. Ústí nad Labem: Zdravotní ústav, 2018, p. 12--17. ISBN 978-80-907323-1-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Problems of antibiotic resistant bacteria in raw milk obtained from vending machine
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Bírošová, Lucia
Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v surovom mlieku z mliekomatov. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 124--126. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Production of staphylococcal enterotoxin D in dependence on environmental factors
Vrábová, Lucia -- Medveďová, Alžbeta
Tvorba stafylokokového enterotoxínu D v závislosti od faktorov prostredia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Protective Effects of Special Packaging Materials at Storage of Plant Oils
Ružová, Andrea -- Sekretár, Stanislav
Ochranný účinok špeciálnych obalov pri skladovaní rastlinných olejov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Qualitative Properties of Pasta Enriched with Celery Root and Sugar Beet By-Products
Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Dobrovická, Dominika -- Kuchtová, Veronika
Qualitative Properties of Pasta Enriched with Celery Root and Sugar Beet By-Products. Czech Journal of Food Sciences, 36. p. 66--72.
articles in magazines2018Details
Quantification of microorganisms in the preparation of pasta filata cheese with a focus on the stretching cheese curd in hot water
Antálková, Veronika -- Valík, Ľubomír
Kvantifikácia mikroorganizmov pri príprave parených syrov so zameraním na proces parenia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Quantification of the behaviour of selected microbial populations with application potential for artisanal cheese production
Mančušková, Tatiana -- Valík, Ľubomír
Kvantifikácia správania sa vybraných mikrobiálnych populácií s aplikačným potenciálom pre remeselnú výrobu syrov. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Quantification of the growth and probiotic properties of Lactobacillus plantarum
Spodniaková, Sabína -- Valík, Ľubomír
Kvantifikácia rastových a probiotických vlastností Lactobacillus plantarum. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Quantitative microbiological analysis of artisan stretched cheese production
Antálková, Veronika -- Lehotová, Veronika -- Valík, Ľubomír
Kvantitatívna mikrobiologická analýza výroby parených syrov zo surového mlieka. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica: Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Quinoa (Chenopodium Quinoa) as a Raw Material for Cereal Industry
Vávrová, Angelika -- Kohajdová, Zlatica
Mrlík čilský (Chenopodium quinoa) ako surovina pre cereálny priemysel. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Renaissance of barley
Pacholská, Miroslava -- Kohajdová, Zlatica
Renesancia jačmeňa. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Resistance to antibiotics in surface waters
Bírošová, Lucia -- Štefunková, Andrea -- Mackuľak, Tomáš
Problematika rezistencie voči antibiotikám v povrchových vodách. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica: Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Rezistentné stafylokoky v odpadových vodách
Medveďová, Alžbeta -- Kaiserová, Jana -- Kecskésová, Stanislava -- Bírošová, Lucia
Rezistentné stafylokoky v odpadových vodách. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018, 12.-14. 9. 2018, Tatranská Lomnica: Zborník prednášok a posterov. 1st ed. Bratislava, Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 77--81. ISBN 978-80-971422-8-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Risk assessment of microbiological risk – fresh fruit and vegetable juices and salads
Bírošová, Lucia -- Sirotná, Zuzana
Hodnotenie rizika mikrobiálnej kontaminácie – čerstvé ovocné a zeleninové šťavy, šaláty. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018. 29 p. ISBN 978-80-89738-17-5.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Selected characteristics of dry fermented sausages prepared with quick-dry-slice (QDS process) technology and their comparison with traditional products
Kameník, Josef -- Saláková, Alena -- Hulánková, Radka -- Dušková, Marta -- Borilová, Gabriela -- Šedo, Ondrej -- Staruch, Ladislav
Selected characteristics of dry fermented sausages prepared with quick-dry-slice (QDS process) technology and their comparison with traditional products. Journal of Food Processing and Preservation, 42. p. 1.
articles in magazines2018Details
Sensory Properties of Selected Extracts from Different Species of Juniper Berries
Beňová, Mária -- Žúbor, Vladimír
Senzorické vlastnosti vybraných extraktov z rôznych druhov borievok. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Skin Protection Against Oxidative Stress and Free Radical Skin Damage
Sokáčová, Kristína -- Pažoureková, Silvia
Ochrana pred oxidačným stresom a poškodením kože voľnými radikálmi. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Sledovanie dynamiky rastu mikroskopickej huby Geotrichum candidum v závislosti od teploty
Mikušová, Dominika -- Koňuchová, Martina
Sledovanie dynamiky rastu mikroskopickej huby Geotrichum candidum v závislosti od teploty. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 270--271. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Správanie sa buničiny počas delignifikácie s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel: Degradácia celulózy
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Škulcová, Andrea -- Ház, Aleš -- Strižincová, Petra -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Sládková, Alexandra -- Šurina, Igor
Behaviors of Pulp During Delignification in Solutions of Deep Eutectic Solvents: Degradation of Cellulose. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018: 7th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, p. 22--24. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stabilizácia jedlých olejov s vybranými extraktami z rastlinnej biomasy
Sekretár, Stanislav -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Šurina, Igor
Stabilisation of Edible Oils with Selected Extracts From Phytomass. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018: 7th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, p. 35--37. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stabilized sludge – a source of coliform bacteria producing extended-spectrum b-lactamases (ESBL)
Lépesová, Kristína -- Mackuľak, Tomáš -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Stabilizovaný kal – zdroj koliformných baktérií produkujúcich širokospektrálne b-laktamázy (ESBL). In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica: Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stanovenie obsahu akrylamidu v káve
Kvasnová, Alžbeta -- Kolarič, Lukáš -- Šimko, Peter
Stanovenie obsahu akrylamidu v káve. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV v Bratislave, 2018. 3 p.
conference proceedings2018Details
Starostlivosť o nohy diabetika
Medveďová, Alžbeta
Starostlivosť o nohy diabetika. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 07. p. 18--21.
articles in magazines2018Details
Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) - Characterisation and Health Aspects
Sikorová, Petra -- Mikulajová, Anna
Stévia cukrová (Stevia rebaudiana Bertoni) - jej charakteristika a zdravotné aspekty. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of conditions, changes and stabilization of selected components of foods
Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana
Štúdium podmienok, zmien a stabilizácie vybraných zložiek v potravinách. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Sugar beet by-products treatment and its application in cereal technology
Janovská, Bibiana -- Minarovičová, Lucia
Úprava vysladených repných rezkov a ich použitie v cereálnej technológii. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Surface Activity of Fractions from Selected Plant Extracts
Kratoň, Maroš -- Sekretár, Stanislav
Povrchová aktivita frakcií z vybraných rastlinných extraktov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Tea substances with health benefits
Juricová, Barbora -- Minarovičová, Lucia
Zdraviu prospešné látky v čaji. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Teff - the unconventional pseudo-cereal
Mydlarčiková, Klaudia -- Minarovičová, Lucia
Teff - netradičná pseudoobilnina. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Termoresistance of Staphylococcus aureus
Urgelova, Karla -- Medveďová, Alžbeta
Termorezistencia Staphylococcus aureus. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Termoresistance of Staphylococcus aureus and Escherichia coli
Zelmanová, Barbora -- Lehotová, Veronika -- Medveďová, Alžbeta
Termorezistencia Staphylococcus aureus a Escherichia coli. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 268--269. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Termoresistance of Staphylococcus aureus and Escherichia coli isolates
Zelmanová, Barbora -- Medveďová, Alžbeta
Termorezistencia izolátov Staphylococcus aureus a Escherichia coli. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Texture of cereal products
Gregušová, Viktória -- Kohajdová, Zlatica
Textúra cereálnych výrobkov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The comparison of the prevalence of antibiotic resistant coliforms and enterococci in three wastewater treatment plants in Slovakia
Bačová, Ivana -- Lépesová, Kristína -- Bírošová, Lucia
Porovnanie výskytu koliformov a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v troch čistiarňach odpadových vôd na Slovensku. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 266--267. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The content of bioactive compounds contained in berries Vaccinium vitis-idaea
Ácsová, Aneta -- Mikulajová, Anna
Obsah bioaktívnych zložiek obsiahnutých v bobuliach Vaccinium vitis-idaea. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 15--18. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The effect of environmental factors on G. candidum growth characteristics
Loučková, Daniela -- Koňuchová, Martina
Vplyv prostredia na rastové vlastnosti G. candidum. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The enzyme preparation of beta-mannooligosaccharides and beta-mannoside
Melišková, Monika -- Greif, Gabriel
Enzýmová príprava beta-manooligosacharidov a beta-manozidov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Health and Cosmetic Benefits of Astaxanthin
Hozlárová, Klára -- Pažoureková, Silvia
Zdravotné a kozmetické benefity astaxantínu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Importance of the Product Information File of Cosmetic Products
Valachová, Simona -- Pažoureková, Silvia
Význam informačnej zložky kozmetických výrobkov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The range of protein hydrolysis and biogenic amines content in selected acid- and rennet-curd cheeses
Bonczar, Genowefa -- Filipczak-Fiutak, Magda -- Pluta-Kubica, Agnieszka -- Duda, Izabela -- Walczycka, Maria Beata -- Staruch, Ladislav
The range of protein hydrolysis and biogenic amines content in selected acid- and rennet-curd cheeses. Chemical Papers, 72. p. 2599--2606.
articles in magazines2018Details
The role of rheology in flour quality control
Koniar, Michal -- Kohajdová, Zlatica
Úloha reológie pri kontrole kvality múky. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The usage and comparison of FoodScan and reference methods for selected sorts of meat
Lüleyová, Simona -- Staruch, Ladislav
Využitie a porovnanie FoodScanu a referenčných metód pri vybraných druhoch mias. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The usage of African Catfish in production of meat products from the perspective of healthy nutrition
Beňo, Matej -- Staruch, Ladislav
Využitie Sumčeka afrického pri výrobe mäsových výrobkov z hľadiska zdravej výživy. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Thermally stressed fats and their nutritional value
Schmidt, Štefan -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Sekretár, Stanislav -- Šurina, Igor -- Greifová, Mária
Tepelne namáhané tuky a ich nutričná hodnota. In Sborník přednášek : 56. mezinárodní konference o olejích a tucích, Velké Bílovice, ČR, 16. - 18. 5. 2018. Praha: Česká spoločnosť chemická, 2018, p. 24--38. ISBN 978-80-86238-86-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Thermo-mechanical properties of dough enriched with wheat bran from different wheat variety
Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Minarovičová, Lucia
Thermo-mechanical properties of dough enriched with wheat bran from different wheat variety. Potravinárstvo, 12. p. 202--208.
articles in magazines2018Details
Transformation of tyramine and 2-phenylethylamine to 4-hydroxyphenylacetic acid and phenylacetic acid by Geotrichum candidum in of model conditions
Čirková, Ivana -- Greif, Gabriel
Transformácia tyramínu a 2-fenyletylamínu na kyselinu 4-hydroxyfenyloctovú a kyselinu fenyloctovú pomocou Geotrichum candidum v modelových podmienkach. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Use of parsley in the cereal products preparation
Adamišinová, Viktória -- Minarovičová, Lucia
Využitie petržlenu pri príprave cereálnych výrobkov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Using of hemp in food industry
Manchevska, Anastasija -- Kohajdová, Zlatica
Využitie konope v potravinárskom priemysle. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Using of Non-traditional Raw Materials for Manufacture of Cereal Products
Csóka, Andrea -- Kohajdová, Zlatica
Využitie netradičných surovín pri výrobe cereálnych výrobkov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Utilisation of beetroot powder for bakery applications
Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Kuchtová, Veronika -- Lauková, Michaela
Utilisation of beetroot powder for bakery applications. Chemical Papers, 72. p. 1507--1515.
articles in magazines2018Details
Utilization of pumpkin powder in baked rolls
Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica
Utilization of pumpkin powder in baked rolls. Potravinárstvo [elektronický zdroj], 12. p. 195--201.
articles in magazines2018Details
Utilization of sea buckthorn lipids in cosmetics
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav -- Ciesarová, Zuzana -- Kukurová, Kristína
Využitie lipidov rakytníka rešetliakového v kozmetike. In 51. seminář o tenzidech a detergentech, Strážnice, ČR, 7. - 9.11. 2018: Zborník prednášok. 1st ed. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, p. 61--74. ISBN 978-80-7560-173-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv faktorov prostredia na produkciu enterotoxínu D Staphylococcus aureues
Medveďová, Alžbeta -- Havlíková, Adriana -- Vrábová, Lucia
Effect of environmental factors on enterotoxin D production by Staphylococcus aureus. In 26th International ICFMH Conference - FoodMicro 2018, September 3rd – 6th 2018, Berlin, Germany. Berlin: Freie Universitat Berlin, 2018, p. 445.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv faktorov prostredia na tvorbu biofilmu Staphylococcus aureus
Medveďová, Alžbeta -- Jurinová, Ivana
Biofilm formation by Staphylococcus aureus in depedence on environmental factors. In CESAR 2018 : Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance: Book of Abstracts. Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2018, p. 103. ISBN 978-953-7778-16-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv niekoľkých kovových katalyzátorov na pyrolýzu lignínu
Ház, Aleš -- Chupáčová, Nikola -- Jablonský, Michal -- Sládková, Alexandra -- Bachratý, Michal -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Šurina, Igor
Influence of Several Metallic Type Catalysts on Lignin Pyrolysis-GC/MS. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018: 7th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, p. 18--21. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv nízkoteplotnej plazmy generovanej vo vzduchu na nové korenie
Mošovská, Silvia -- Medvecká, Veronika -- Halászová, Noémi -- Ďurina, Pavol -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
The influence of a cold atmospheric pressure ambient air plasma on the allspice berries. In International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma Pollution Control Technology & Sustainable Energy, Montegrotto Terme, Italy, July 1-5, 2018. Padova: Padova University Press, 2018, p. 142. ISBN 978-88-6938-129-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv práškovej celulózy na termomechanické vlastnosti pšeničného cesta
Lauková, Michaela -- Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Minarovičová, Lucia
Effect of Powdered Cellulose Addition on Thermomechanical Properties of Wheat Dough. Chemické listy, 112. p. 34--37.
articles in magazines2018Details
Vplyv veľkosti častíc smrekovej kôry na výťažok extraktívnych látok získaný rôznymi rozpúšťadlami
Sládková, Alexandra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Strižincová, Petra -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Fekete, Roman -- Šurina, Igor
Influence of Spruce Bark Particle Size on the Yield of Extractives Obtained with Several Different Types of Solvents. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018: 7th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, p. 38--41. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Výskyt baktérií rezistentných voči antibiotikám v surovom mlieku z mliekomatov
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Bírošová, Lucia
Occurence of antibiotic resistant bacteria in raw cow milk from vending machines. Acta Chimica Slovaca, 11. p. 55--59.
articles in magazines2018Details
Výskyt rezistentných Staphylococcus aureus v potravinách a v prostredí
Medveďová, Alžbeta -- Györiová, Romana
Occurence of resistant Staphylococcus aureus in foods and in environment. In CESAR 2018 : Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance: Book of Abstracts. Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2018, p. 94. ISBN 978-953-7778-16-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Význam nutričných faktorov u celiakie
Kajaba, Igo -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva
Význam nutričných faktorov u celiakie. Bratislava: FCHPT STU, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Water activity, factor affecting shelf life of bakery and pasta products
Valík, Ľubomír
Aktivita vody, faktor vnútorného prostredia prispievajúci k stabilite pekárskych a cestovinárskych výrobkov. Výživa a potraviny. Zpravodaj pro školní stravování, 73. p. 38--40.
articles in magazines2018Details
Zápaly pošvy počas tehotenstva
Medveďová, Alžbeta
Zápaly pošvy počas tehotenstva. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 07. p. 20.
articles in magazines2018Details
Zborník Medzinárodnej kozmetologickej konferencie Piešťany 2018
Hojerová, Jarmila
Zborník Medzinárodnej kozmetologickej konferencie Piešťany 2018. Bratislava: Slovenská Chemická knižnica, 2018. ISBN 978-80-89597-91-8.
conference proceedings2018Details