Aug 19, 2019   8:32 a.m. Lýdia
Academic information system

Institute of Food Science and Nutrition (FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 100

PublicationsType of resultYearDetails
Active Moisturizing Agents in Cosmetics
Belanská, Bianka -- Hojerová, Jarmila
Aktívne hydratačné látky v kozmetických výrokoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of antioxidant potential and biologically active compounds of cinnamon oil
Smorádková, Kristína -- Kreps, František
Analýza antioxidačného potenciálu a biologicky aktívnych látok škoricového oleja. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antibiotic Resistance of Intestinal Microbiota of Dogs and Their Owners
Baliová, Katarína -- Bírošová, Lucia
Rezistencia voči antibiotikám črevnej mikrobioty psov a ich majiteľov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antibiotic resistant coliform bacteria in smoothie drinks
Micajová, Barbora -- Bírošová, Lucia
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antioxidačná aktivita a obsah tokoferolov a fenolov v biomase hrozna
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Strižincová, Petra -- Jablonský, Michal -- Kyselka, Jan -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Antioxidant Activity and the Tocopherol and Phenol Contents of Grape Residues. BioResources, 14. p. 4146--4156.
articles in magazines2019Details
Antioxidant activity of sea buckthorn biomass
Nuoška, Jakub -- Kreps, František
Antioxidačná aktivita biomasy rakytníka rešetliakového. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antioxidant activity of the compounds in the seeds of grapes Cabernet Sauvignon and their potential use in cosmetics
Ondrová, Nikola -- Kreps, František
Antioxidačná aktivita látok v semenách hrozna Cabernet Sauvignon a ich potenciálne využite v kozmetických prípravkoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antioxidant Effect of Selected Fragrance Oils
Mihaliková, Martina -- Martiniaková, Silvia
Antioxidačný účinok vybraných vonných silíc. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antioxidant effects of phytomass extracts in lard
Sekretár, Stanislav -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan
Antioxidačné účinky extraktov z fytomasy v bravčovej masti. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 184--189. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Antioxidant Potential of Oxidized and Reduced Form of Coenzyme Q10
Uličná, Lucia -- Martiniaková, Silvia
Antioxidačný potenciál oxidovanej a redukovanej formy koenzýmu Q10. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antioxidants in wine
Kancírová, Eva -- Hybenová, Eva
Antioxidanty vo víne. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antioxidanty v hrozne: izolácia a identifikácia
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Lisý, Anton
Antioxidants in Grapes: Isolation and Identification. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Antioxidative Activity of Extracts from Selected Types of Phytomass
Eliášová, Denisa -- Sekretár, Stanislav
Antioxidačná aktivita extraktov z vybraných druhov fytomasy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of Capillary Isotachophoresis in the analysis of Fermented Cereal Beverages
Hégliová, Diana -- Karovičová, Jolana
Aplikácia kapilárnej izotachoforézy pri analýze fermentovaných cereálnych nápojov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of Wild Garlic in Pasta Production
Psotová, Kristína -- Minarovičová, Lucia
Využitie medvedieho cesnaku pri výrobe cestovín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Aromatic amines and amino acids as precursors of antimicrobial metabolites in Geotrichum candidum
Tomášiková, Michaela -- Greif, Gabriel
Aromatické amíny a aminokyseliny ako prekurzory antimikrobiálnych metabolitov produkovaných Geotrichum candidum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Baktérie rezistentné voči antibiotikám v smoothie
Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia -- Franko, Tomáš -- Micajová, Barbora -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra
Antibiotic resistant bacteria in smoothie drinks. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1st ed. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, p. 152. ISBN 978-989-54470-0-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Bioactive Components of Fermented Cereals
Perončík, Martin -- Mikulajová, Anna
Bioaktívne zložky fermentovaných cereálií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bioactive Substances from Food Production Wastes
Holkovičová, Tatiana -- Sekretár, Stanislav
Bioaktívne látky z odpadov potravináskych výrob. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Celiac Disease and Nutrition
Borošová, Jana -- Mikulajová, Anna
Celiakia a výživa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties
Malvis, Ana -- Šimon, Peter -- Dubaj, Tibor -- Sládková, Alexandra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Sekretár, Stanislav -- Schmidt, Štefan -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Hodaifa, Gassan -- Šurina, Igor
Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties. Journal of Chemistry, 2019. p. 1--8.
articles in magazines2019Details
Development new types of probiotic quinoa based beverages
Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Lauková, Michaela -- Minarovičová, Lucia -- Greifová, Mária -- Greif, Gabriel -- Hojerová, Jarmila -- Jancsóová, Tímea
Vývoj nových druhov probiotických nápojov na báze. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 93--100. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Donkey milk - benefits and technological challenges
Labačková, Petra -- Greifová, Mária
Oslie mlieko-výhody a technologické výzvy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dual food quality
Mokošáková, Miriama -- Staruch, Ladislav
Duálna kvalita potravín. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of Humectans on Drying out of Cosmetic Emulsions and Hydrogels
Horečná, Daša -- Hojerová, Jarmila
Vplyv humektantov na vysychanie kozmetických emulzií a hydrogélov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of milk thistle (Silybum marianum) addition on technological and organoleptic profiles of cereal products
Bortlíková, Veronika -- Šimko, Peter
Vplyv prídavku Pestreca mariánskeho (Silybum marianum) na technologické a organoleptické vlastnosti cereálnych výrobkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of Nonthermal Plasma on Surface Decontamination of Sprouts
Ivanišová, Dana -- Mošovská, Silvia
Účinok nízkoteplotnej plazmy na povrchovú dekontamináciu klíčkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Estimation of the behaviour of Staphylococcus aureus and Escherichia coli in the production of traditional stretched cheese
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel -- Antálková, Veronika -- Lehotová, Veronika
Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka. In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, p. 151--153. ISBN 978-80-552-1978-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Experimental testing of biocorrosis development conditions in the double ETICS
Antošová, Naďa -- Belániová, Barbora -- Piecková, Elena
Experimentálne skúšanie podmienok rozvoja biokorózie v konštrukcii "Double ETICS". Czech Journal of Civil Engineering, 5. p. 7--15.
articles in magazines2019Details
Extraction of polyphenols by deep eutectic solvents from the sea buckthorn fruit juice
Bittnerová, Anna -- Kreps, František
Extrakcia polyfenolov hlboko eutektickými rozpúšťadlami zo šťavy plodov rakytníka rešetliakového. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fat Soluble Vitamins and their Importance in Nutrition
Čipkar, Valentina -- Sekretár, Stanislav
Vitamíny rozpustné v tukoch a ich význam vo výžive. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Food Control and Food Safety
Rerková, Dominika -- Minarovičová, Lucia
Kontrola a bezpečnosť potravín. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Food Intolerances and Food Allergies
Szeif, Orsolya -- Minarovičová, Lucia
Potravinové intolerancie a alergie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Functional foods
Ondrušková, Martina -- Šimko, Peter
Potraviny so zdravotným a výživovým tvrdením. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Gluten-free rice muffins enriched with teff flour
Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Kepičová, Veronika
Gluten-free rice muffins enriched with teff flour. Potravinárstvo, 13. p. 187--193.
articles in magazines2019Details
Health risk connected with raw milk consumption
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Zdravotné riziko spojené s konzumáciou surového mlieka. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, p. 34. ISBN 978-80-971422-9-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Health-beneficial Properties of Boswellia Serrata (Boswellia Serrata L.)
Lašová, Ivana -- Sekretár, Stanislav
Zdraviu prospešné vlastnosti Kadidlovníka pílovitého (Boswellia serrata L.). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
How to prevent staphylococcal enterotoxin D production?
Medveďová, Alžbeta -- Vrábová, Lucia
Ako zabrániť produkcii stafylokokového enterotoxínu D?. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, p. 34. ISBN 978-80-971422-9-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Hyaluronic acid – its usage in medicine and cosmetics
Medveďová, Alžbeta
Kyselina hyalurónová – jej využitie v medicíne a kozmetike. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 08. p. 20.
articles in magazines2019Details
Characteristics and Applications of Oil from Seeds of Carica Papaya (Carica Papaya Linn).
Piddenezhnyy, Vsevolod -- Sekretár, Stanislav
Vlastnosti a využitie oleja zo semien Papáje melónovej (Carica papaya L.). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Characterization of antibiotic resistant bacteria isolated from smoothie drinks
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Micajová, Barbora -- Bírošová, Lucia
Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, p. 35. ISBN 978-80-210-9296-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Chemical and Biological Properties of Propolis
Kerekesová, Marianna -- Sekretár, Stanislav
Chemické a biologické vlastnosti propolisu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Chenopodium Quinoa-based Cereal Beverages
Sedláčková, Kristína -- Karovičová, Jolana
Cereálne nápoje na báze mrlíka čilského. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Inaktivácia Aspergillus flavus na povrchu lieskovcov difúznym povrchovým batériovým výbojom použitím rôznych pracovných plynov
Mošovská, Silvia -- Medvecká, Veronika -- Gregová, Mária -- Tomeková, Juliana -- Valík, Ľubomír -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
Plasma inactivation of Aspergillus flavus on hazelnut surface in a diffuse barrier discharge using different working gases. Food Control, 104. p. 256--261.
articles in magazines2019Details
Incorporation of Lupine Flour into the Cereal-based Products
Kubišová, Katarína -- Kohajdová, Zlatica
Inkorporácia lupinovej múky do výrobkov na báze cereálií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of Hippophae rhamnoides on fermented dairy product properties
Grivnová, Petra -- Greifová, Mária
Vplyv biomasy rakytníka rešetliakového na vlastnosti fermentovaných mliečnych výrobkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Inhibition of Free Radicals Formation by Astaxanthin
Tholtová, Michaela -- Martiniaková, Silvia
Inhibícia tvorby voľných radikálov pôsobením astaxantínu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Isolation and Characterization of Components of Bee Products
Schulczová, Sára -- Žemlička, Lukáš
Izolácia a charakterizácia zložiek včelích produktov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Isolation and identification of staphylococci from dairy cattle milk, resistant strains capture, and biofilm activity testing
Hajdučková, Vanda -- Koščová, Jana -- Király, Ján -- Bírošová, Lucia
Izolácia a identifikácia stafylokov v mlieku dojníc, záchyt rezistentných kmeňov a testovanie biofilmovej aktivity. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, p. 20. ISBN 978-80-971422-9-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám u ľudí a v životnom prostredí
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína
Antibiotic resistant coliform bacteria in humans and environment. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1st ed. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, p. 99. ISBN 978-989-54470-0-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Kombucha Tea Fermentation - Her Potency and Expolitation
Mazáňová, Petra -- Mošovská, Silvia
Čajová huba kombucha - jej účinky a využitie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Laboratory exercise in the analysis of fats, oils and their accompanying substances
Kreps, František -- Schmidt, Štefan
Laboratórne cvičenie z analýzy tukov, olejov a ich sprievodných látok. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 183 p. ISBN 978-80-227-4906-0.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Low-temprature plasma treatment of selected cereals
Medvecká, Veronika -- Mošovská, Silvia -- Tóthová, Kitti -- Mikulajová, Anna -- Zahoran, Miroslav -- Zahoranová, Anna
Low-temprature plasma treatment of selected cereals. In 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Syposium on Plasma Processing. Bratislava: Society for Plasma Research and Applications : Comenius University in Bratislava, 2019, p. 244--248. ISBN 978-80-8147-089-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Methods of Evaluation of Antioxidant Activity In Vitro
Šoucová, Paula -- Martiniaková, Silvia
Metódy stanovenia antioxidačnej aktivity v in vitro systémoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microbiological quality of steamed cheeses
Prágerová, Mária -- Medveďová, Alžbeta
Mikrobiologická kvalita parených syrov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microiological quality of cheese with regard to Geotrichum candidum
Mikušová, Dominika -- Koňuchová, Martina
Mikrobiologická kvalita syrov s ohľadom na prítomnosť Geotrichum candidum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelovanie kyslomliečnych fermentácií sójových produktov s využitím Lactobacillus plantarum HM1
Matejčeková, Zuzana -- Dujmic, Elena -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modeling of lactic acid fermentation of soy formulation with Lactobacillus plantarum HM1. Food Science and Technology International, 25. p. 141--149.
articles in magazines2019Details
Modelovanie rastu Lactobacillus plantarum v závislosti od teploty a zloženia médií
Matejčeková, Zuzana -- Spodniaková, Sabína -- Dujmic, Elena -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modelling growth of Lactobacillus plantarum as a function of temperature: Effects of media. Journal of Food and Nutrition Research :, 58. p. 125--134.
articles in magazines2019Details
Monitoring fatty acid profile and characteristics of the meat Mangalice influence of different feed mixtures and green pasture
György, Adrián -- Staruch, Ladislav
Sledovanie profilu mastných kyselín a vlastnosti mäsa mangalíc vplyvom rôznej kŕmnej zmesi a zelenej pastvy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monitoring of functional properties of selected cereal based by-products
Minarovičová, Lucia -- Kuchtová, Veronika -- Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Lauková, Michaela
Sledovanie funkčných vlastností vybraných vedľajších produktov zo spracovania cereálií. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 159--165. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Možnosti znižovania obsahu akrylamidu v potravinách
Kolarič, Lukáš -- Šimko, Peter
Možnosti znižovania obsahu akrylamidu v potravinách. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 113--118. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
New Food Materials for Food Packaging
Rago, Ljudmila -- Sekretár, Stanislav
Novodobé materiály pre balenie potravín. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Novel aspects of the activation of NADPH oxidase in neutrophils of rheumatic patients on biological therapy
Jančinová, Viera -- Drábiková, Katarína -- Killinger, Zdenko -- Martiniaková, Silvia -- Nosáľ, Radomír -- Payer, Juraj
Novel aspects of the activation of NADPH oxidase in neutrophils of rheumatic patients on biological therapy. International Immunopharmacology, 69. p. 368--372.
articles in magazines2019Details
Nutritional Benefits of Amaranth Seeds (Amaranthus Sp.)
Smolárová, Nikola -- Sekretár, Stanislav
Nutričné benefity semien Láskavca (Amaranthus sp.). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Occurrence of selected antibiotic resistant bacteria in surface water and possibilities of their elimination
Bačová, Ivana -- Bírošová, Lucia
Výskyt vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách a možnosti ich eliminácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Odpadná rastlinná biomasa ako potenciál pre biopalivá
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Lisý, Anton
Waste Plant Biomass as Potential for Biofuels. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Pharmaceutical load of wastewater and its effect on bacterial resistance
Bírošová, Lucia -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Zaťaženie odpadových vôd farmaceutikami a ich vplyv na bakteriálnu rezistenciu. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 7. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Pharmacokinetic Properties of Biomass-extracted Substances Isolated by Green Solvents
Jablonský, Michal -- Jablonský, Jozef -- Ház, Aleš -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana
Pharmacokinetic Properties of Biomass-extracted Substances Isolated by Green Solvents. BioResources, 14. p. 6294--6303.
articles in magazines2019Details
Possibilities of Natural Substances for Skin Photoprotection
Černáková, Lucia -- Martiniaková, Silvia
Možnosti prírodných látok pri fotoprotekcii kože. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibility of lard stabilization with selected phytomass extracts
Sekretár, Stanislav -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Staruch, Ladislav
Možnosti stabilizácie bravčovej masti vybranými extraktmi z fytomasy. Maso, 30. p. 42--44.
articles in magazines2019Details
Postup extrakcie škrobu z batátov
Kolarič, Lukáš -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela
Postup extrakcie škrobu z batátov. In Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019. Bratislava,: OZ Preveda, 2019, p. 1. ISBN 978-80-972360-4-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Principles of optimal antisclerotic nutrition
Kajaba, Igo -- Genčíková, Manon -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva -- Bencko, Vladimír -- Ševčík, Ján -- Šíma, Petr -- Turek, Bohumil
Princípy optimálnej antisklerotickej výživy. Hygiena, 64. p. 10--15.
articles in magazines2019Details
Probiotics and their role in childhood
Medveďová, Alžbeta
Probiotiká a ich úloha v detskom veku. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 08. p. 20.
articles in magazines2019Details
Produkcia a odbúranie tyramínu na kyselinu 4-hydroxyfenyl-octovú počas kokultivácie Enterococcus faecium a Geotrichum candidum v modelových podmienkach
Greif, Gabriel -- Greifová, Mária -- Body, Patrik
Produkcia a odbúranie tyramínu na kyselinu 4-hydroxyfenyl-octovú počas kokultivácie Enterococcus faecium a Geotrichum candidum v modelových podmienkach. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 45--53. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Prvotný skríning rastu a prežívania 10 kmeňov rodu Bifidobacterium: vplyv zloženia média
Matejčeková, Zuzana -- Vlková, Eva -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Preliminary screening of growth and viability of 10 strains of bifidobacterium spp.: Effect of media composition. Fermentation, 5. p. 1--11.
articles in magazines2019Details
Quality evaluation of fibre-enriched cookies
Lauková, Michaela -- Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Minarovičová, Lucia
Vplyv prídavku vlákninových preparátov na kvalitu sušienok. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 134--141. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Redox States of Coenzyme Q10: Their Biological Activitiy and Antioxidant Potential
Karasová, Natália -- Martiniaková, Silvia
Redoxné stavy koenzýmu Q10: ich biologická aktivita a antioxidačný potenciál. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Research of Modern Antioxidant Agents in Cosmetics
Gocníková, Patrícia -- Martiniaková, Silvia
Prieskum novodobých antioxidačne pôsobiacich látok v kozmetických výrobkoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Ročné zmeny vo výskyte koliformných baktérií a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v komunálnej odpadovej vôd
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Bírošová, Lucia
Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater. Environmental science and pollution research, 26. p. 18470--18483.
articles in magazines2019Details
Rutin content in sea buckthorn berries
Schniererová, Adriána -- Kreps, František
Obsah rutínu v plodoch rakytníka rešetliakového. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Selected Carotenoids and Their Benefits for the Cosmetic Industry
Bukvaiová, Linda -- Martiniaková, Silvia
Vybrané karotenoidy a ich prínos pre kozmetický priemysel. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sprouts in Nutrition
Grögerová, Aneta -- Mošovská, Silvia
Klíčky vo výžive. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Spruce Bark as a Source of Antioxidant Active Substances
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Grivnová, Petra -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Šurina, Igor -- Schmidt, Štefan
Spruce Bark as a Source of Antioxidant Active Substances. BioResources, 14. p. 5980--5987.
articles in magazines2019Details
Stabilizovaný kal ako zdroj baktérií rezistentných voči triklozánu
Lépesová, Kristína -- Krahulcová, Monika -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Sewage sludge as a source of triclosan-resistant bacteria. Acta Chimica Slovaca, 12. p. 34--40.
articles in magazines2019Details
Starch Syrup and Its Food and Beverages Applications
Haukszová, Katarína -- Minarovičová, Lucia
Škrobový sirup a jeho aplikácia do potravín a nápojov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study on the use of by-products of plant biomass processing for biofuels purposes
Ondriašová, Zuzana -- Kreps, František
Štúdium využitia vedľajších produktov spracovania rastlinnej biomasy pre účely biopalív. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Surface Active and Antioxidative Properties of Extract from Seeds of Moringa Oleifera (Moringa Oleifera L.).
Dutko, Martin -- Sekretár, Stanislav
Povrchovo aktívne a antioxidačné vlastnosti extraktu zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Biological Effects of Extract from Theobroma cacao
Lopatková, Tatiana -- Žemlička, Lukáš
Biologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.). Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Chestnut Flour Addition on the Technological Quality of Cereal Products
Hudzíková, Agáta -- Kohajdová, Zlatica
Vplyv prídavku gaštanovej múky na technologickú kvalitu cereálnych výrobkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Skin Microbiome - Cosmetic Aspects of Beneficial and Harmful Microorganisms
Svitková, Natália -- Hojerová, Jarmila
Mikrobióm kože - kozmetické aspekty prospešných a škodlivých mikroorganizmov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Trends in Cosmetic Hair Care Products
Jánovová, Laura -- Hojerová, Jarmila
Trendy v kozmetických výrobkoch pre starostlivosť o vlasy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Triclosan resistant bacteria in sewage sludge
Bírošová, Lucia -- Lépesová, Kristína -- Kurtulík, Martin -- Mackuľak, Tomáš
Rezistencia voči triklozánu u baktérií v stabilizovanom kale. In Endocrine regulations. 2019, p. 20.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Unconventional Starch Sources
Barančinová, Juliana -- Minarovičová, Lucia
Netradičné zdroje škrobu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Use of extracts of rosemary and spruce bark to stabilize of edible oils
Sekretár, Stanislav -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan
Využitie extraktov z rozmarínu a smrekovej kôry pri stabilizácii jedlých olejov. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 190--196. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Using of ITP method for determination degradation kinetic of phytic acid during fermentation of oat beverages
Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Lauková, Michaela -- Minarovičová, Lucia -- Repková, Lenka
Využitie metódy ITP na stanovenie kinetiky degradácie kyseliny fytovej v priebehu fermentácie ovsených nápojov. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 101--105. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vplyv katalyzátorov Pd/C, Ru/C a RuPd/C na lignín s analytickou pyrolýzou spojenou s GC/MS
Ház, Aleš -- Chupáčová, Nikola -- Lisý, Anton -- Nadányi, Richard -- Jablonský, Michal -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Šurina, Igor
Influence of Pd/C, Ru/C and RuPd/C catalysts on lignin analytical pyrolysis connected with GC/MS. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť: Book of Abstracts. 1st ed. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, p. 285--286. ISBN 978-963-454-416-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vplyv soli a teploty na rast kultúry Fresco
Medveďová, Alžbeta -- Šipošová, Petra -- Mančušková, Tatiana -- Valík, Ľubomír
The effect of salt and temperature on the growth of fresco culture. Fermentation, 5. p. 1--10.
articles in magazines2019Details
Vplyv zrážania lignínu na jeho vlastnosti a následné použitie ako adhezíva
Lisý, Anton -- Strižincová, Petra -- Majová, Veronika -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Impact of lignin precipitation on its properties and subsequent use as adhesive. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Výskyt Staphylococcus aureus a rezistentných Staphylococcus aureus v mestskej doprave v Bratislave, Slovensko
Medveďová, Alžbeta -- Györiová, Romana
Prevalence of Staphylococcus aureus and antibiotic resistant Staphylococcus aureus in public transport in Bratislava, Slovakia. Acta Chimica Slovaca, 12. p. 41--45.
articles in magazines2019Details
Wheat bran stabilization and its effect on cookies quality
Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Minarovičová, Lucia -- Kohajdová, Zlatica
Wheat bran stabilization and its effect on cookies quality. Potravinárstvo, 13. p. 109--115.
articles in magazines2019Details