Mar 26, 2019   11:59 p.m. Emanuel
Academic information system

Department of Food Technology (IFSN FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 122

PublicationsType of resultYearDetails
Ako si vybrať vlasový šampón?
Hojerová, Jarmila -- Pažoureková, Silvia
Ako si vybrať vlasový šampón?. Derma revue, 16. p. 1--4.
articles in magazines2018Details
Aktuálne aspekty prírodnej a organickej (bio) kozmetiky
Janotková, Lívia -- Beránková, Martina
Aktuálne aspekty prírodnej a organickej (bio) kozmetiky. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 315--316. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antibakteriálna a antifungálna aktivita fytosterolov a metyl dehydroabietovej kyseliny z extraktov zo smrekovej kôry
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Greifová, Mária -- Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Schmidt, Štefan -- Šurina, Igor
Antibacterial and antifungal activity of phytosterols and methyl dehydroabietate of Norway spruce bark extracts. Journal of Biotechnology, 282. p. 18--24.
articles in magazines2018Details
Antioxidačná a antimikrobiálna aktivita extraktov z kôry zo smreka obyčajného
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Škulcová, Andrea -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav -- Greifová, Mária -- Šurina, Igor
Antioxidant and Antimicrobial Activity of Spruce Bark. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018: 7th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, p. 31--34. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antioxidačný a antimikrobiálny účinok olejov rakytníka rešetliakového a ich využitie v kozmetike
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav -- Ciesarová, Zuzana -- Kukurová, Kristína
Antioxidačný a antimikrobiálny účinok olejov rakytníka rešetliakového a ich využitie v kozmetike. In 51. seminář o tenzidech a detergentech, Strážnice, ČR, 7. - 9.11. 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, p. 47--60. ISBN 978-80-7560-173-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antioxidant activity and content of antioxidant in biomass and wine obtained from organically grown of grape vines
Lipjanska, Lenka -- Kreps, František
Antioxidačná aktivita a obsah antioxidantov v biomase a vo víne získaných z ekologicky pestovaného viniča hroznorodého. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Antioxidant potential of grape and wine obtained from organic production
Švecová, Hana -- Kreps, František
Antioxidačný potenciál výliskov hrozna a vína získaného z bioprodukcie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Antioxidative Properties of Fractions from Selected Plant Extracts
Vašková, Patrícia -- Sekretár, Stanislav
Antioxidačné vlastnosti frakcií z vybraných rastlinných extraktov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Antiradical Effect of Selected Substances with the Potential for Cosmetic Applications
Todorchevska, Lora -- Pažoureková, Silvia
Antiradikálový účinok vybraných látok s potenciálom pre kozmetické aplikácie. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Antiradical effects of selected cosmetic ingredients
Pažoureková, Silvia -- Hojerová, Jarmila -- Ácsová, Aneta -- Uličná, Lucia -- Tholtová, Michaela
Antiradikálové účinky vybraných kozmetických látok. In HOJEROVÁ, J. Zborník Medzinárodnej kozmetologickej konferencie Piešťany 2018. Bratislava: Slovenská Chemická knižnica, 2018, p. 88--91. ISBN 978-80-89597-91-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antiradikálové účinky vybraných rastlinných silíc (éterických olejov)
Tholtová, Michaela -- Uličná, Lucia -- Martiniaková, Silvia
Antiradikálové účinky vybraných rastlinných silíc (éterických olejov). In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 307--308. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Application of Teff to Gluten-Free Products
Kepičová, Veronika -- Minarovičová, Lucia
Aplikácia teffu do bezlepkových výrobkov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Asistovaná mikrovlnná extrakcia smrekovej kôry: optimalizácia pomocou Box-Behnkenovej metódy
Sládková, Alexandra -- Stopka, Ján -- Ház, Aleš -- Strižincová, Petra -- Šurina, Igor -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Jablonský, Michal
Microwave-assisted Extraction of Spruce Bark: Statistical Optimization Using Box-Behnken Design. BioResources, 13. p. 8993--9004.
articles in magazines2018Details
Aterogenna dyslipoproteinemia - decision its no pharmacological corrections
Kajaba, Igo -- Jurkovičová, Jana -- Ševčíková, Ľudmila -- Babjaková, Jana -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva
Aterogénna dyslipoproteinémia - možnosti jej nefarmakologickej korekcie. In JURKOVIČOVÁ, J. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, Z. Životné podmienky a zdravie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018, p. 45--53. ISBN 978-80-223-4523-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Bifidobacteria obtained from human milk and infant faeces
Miklošková, Hana -- Greifová, Mária
Bifidobaktérie izolované z materinského mlieka a detskej stolice. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bioactive food compounds
Sesztáková, Beatrix -- Minarovičová, Lucia
Bioaktívne zložky potravín. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biologically active substances of Sea buckthorn and their using in cosmetics
Lendelová, Aneta -- Kreps, František
Biologicky aktívne látky rakytníka rešetliakového a ich použitie v kozmetických prípravkoch. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Carotenoids. Occurrence, Properties and Food Use
Bauerová, Aneta -- Sekretár, Stanislav
Karotenoidy. Výskyt, vlastnosti a potravinárske využitie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Comparison of the quality of fermented meat products from different regions of the Czech Republic and Slovakia
Magdová, Barbora -- Staruch, Ladislav
Porovnanie kvality fermentovaných mäsových výrobkov z rôznych regiónov Česka a Slovenska. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Correlation of Consumption of Meat and Meat Products and its Impact on the Development of Cancer
Baranovičová, Erika -- Staruch, Ladislav
Korelácia spotreby mäsa a mäsových výrobkov a jej vplyv na vznik rakovinového ochorenia. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cosmetic Aspects of the Skin after a Permanent Tattoo
Svobodová, Michaela -- Hojerová, Jarmila
Kozmetické aspekty kože po permanentnom tetovaní. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cranberries – effective antioxidants for health and beauty
Ácsová, Aneta -- Hojerová, Jarmila -- Martiniaková, Silvia
Brusnice – účinné antioxidanty pre zdravie i krásu. Derma revue, 16. p. 8--9.
articles in magazines2018Details
Current Aspects of Natural and Organic (Bio) Cosmetics
Janotková, Lívia -- Hojerová, Jarmila
Aktuálne aspekty prírodnej a organickej (bio) kozmetiky. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Determination of acrylamide content in some foods
Kvasnová, Alžbeta -- Šimko, Peter
Stanovenie obsahu akrylamidu vo vybraných potravinách. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Determination of 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde in certain foods
Stoláriková, Mária -- Šimko, Peter
Stanovenie obsahu 5-hydroxymetyl-2-furaldehydu vo vybraných potravinách. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of extraction temperature on antioxidant properties of spruce bark extract
Ženčuchová, Jana -- Sekretár, Stanislav
Vplyv teploty extrakcie na antioxidačné vlastnosti extraktu zo smrekovej kôry. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of Humectants and other Cosmetic Substances on Drying Hydrogels
Cagáňová, Michaela -- Hojerová, Jarmila
Vplyv humektantov a iných kozmetických látok na vysychanie hydrogélov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of pH and NaCl concentration on the growth and the production of amines of Lactobacillus reuteri CCM 3644
Micháliková, Viera -- Greif, Gabriel
Vplyv pH a koncentrácie NaCl na rast a produkciu amínov Lactobacillus reuteri CCM 3644. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of selected toothpastes against Streptococcus mutans and other microorganisms colonizing the oral cavity
Štefucová, Nina -- Pažoureková, Silvia
Účinok vybraných zubných pást na Streptococcus mutans a ďalšie mikroorganizmy kolonizujúce ústnu dutinu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Endocrine Disruptors - Health Effects Related to Skin Exposure
Potočňáková, Marianna -- Pažoureková, Silvia
Endokrine disrupčné látky – účinky na zdravie súvisiace s kožnou expozíciou. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Esenciálne oleje v kozmetických výrobkoch – benefity a riziká
Maďarová, Dominika -- Martiniaková, Silvia
Esenciálne oleje v kozmetických výrobkoch – benefity a riziká. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 313--314. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Essential Oils in Cosmetic Products - Benefits and Risks
Maďarová, Dominika -- Pažoureková, Silvia
Esenciálne oleje v kozmetických výrobkoch – benefity a riziká. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Evaluation of fermented cereal beverages
Jancsóová, Tímea -- Karovičová, Jolana
Hodnotenie fermentovaných cereálnych nápojov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Extraction of starch from sweet potatoes and its application to cereal products
Kolarič, Lukáš -- Minarovičová, Lucia
Extrakcia škrobu z batátov a jeho aplikácia do cereálnych výrobkov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Factors Affecting Sugar Yield
Kubánková, Michaela -- Minarovičová, Lucia
Faktory ovplyvňujúce výťažnosť cukru. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Food chemophobia of consumers
Žuffa, Dávid -- Minarovičová, Lucia
Potravinárska chemofóbia spotrebiteľov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Formation and occurrence of carcinogenic compounds in foods
Šitavancová, Diana -- Šimko, Peter
Vznik a výskyt karcinogénnych látok v potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Formation and occurrence of carcinogenic compounds in foods
Hudáčková, Nina -- Šimko, Peter
Vznik a výskyt karcinogénnych látok v potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Formation and occurrence of carcinogenic compounds in foods
Kopcová, Bibiána -- Šimko, Peter
Vznik a výskyt karcinogénnych látok v potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Formation and occurrence of carcinogenic compounds in foods
Palušáková, Mária Diana -- Šimko, Peter
Vznik a výskyt karcinogénnych látok v potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Formation, determination and occurrence of 5-hydroxymetyl-2-furaldehyde in foods
Ćorković, Ina -- Šimko, Peter
Vznik, stanovenie a výskyt 5-hydroxymetyl-2-furaldehydu v potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Functional foods
Paganová, Klára -- Šimko, Peter
Potraviny so zdravotným a výživovým tvrdením. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Functional Properties of Dietary Fiber
Haladejová, Petronela -- Minarovičová, Lucia
Funkčné vlastnosti potravinovej vlákniny. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Gamma-aminobutyric acid as a bioactive compound in foods
Šefčíková, Tímea -- Greifová, Mária
Kyselina gama-amino maslová ako aktívna zložka potravín. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Ginger - Characterisation, Properies, Use of Ginger
Želiarová, Zuzana -- Kohajdová, Zlatica
Zázvor – charakterizácia, vlastnosti, využitie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Habits of Young People in the Use of Oral Hygiene Products and Knowing the GSK Company Levice as a Manufacturer of Toothpastes
Hamranová, Veronika -- Hojerová, Jarmila
Zvyklosti mladých ľudí pri používaní prípravkov ústnej hygieny a poznanie spoločnosti GSK Levice ako výrobcu zubných pást. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Health aspects of tocopherol oxidation products
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Frecer, Vladimír -- Greifová, Mária -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav
Zdravotné aspekty oxidačných produktov tokoferolov. In Sborník přednášek : 56. mezinárodní konference o olejích a tucích, Velké Bílovice, ČR, 16. - 18. 5. 2018. Praha: Česká spoločnosť chemická, 2018, p. 81--89. ISBN 978-80-86238-86-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Human phagocytic cell response to histamine derived from potential probiotic strains of Lactobacillus reuteri
Greifová, Gabriela -- Body, Patrik -- Greif, Gabriel -- Greifová, Mária -- Dubničková, Martina
Human phagocytic cell response to histamine derived from potential probiotic strains of Lactobacillus reuteri. Immunobiology, 223. p. 618--626.
articles in magazines2018Details
Characterisation of Biomass from Sea Buckthorn
Bockaničová, Kamila -- Kreps, František
Charakterizácia biomasy rakytníka rešetliakového. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Characteristic of lactobacilli isolated from breast milk
Pokryvková, Dorota -- Greifová, Mária
Charakteristika laktobacilov izolovaných z materinského mlieka. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Characterization of leuconostocs isolated from ewe’s cheese and whey called “žinčica“ made from raw milk
Greifová, Mária -- Greif, Gabriel -- Bronďošová, Ivona -- Body, Patrik -- Tomaška, Martin
Hodnotenie leukonostokov izolovaných z ovčích syrov a žinčice vyrobených zo surového mlieka. In Celostátní přehlídky sýrů, sborník příspěvků konference Mléko a sýry 2018. Praha: VŠCHT, 2018, p. 127--133. ISBN 978-80-7592-030-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Chemické zloženie a funkčné vlastnosti škrobu extrahovaného z batátov
Kolarič, Lukáš -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela
Chemické zloženie a funkčné vlastnosti škrobu extrahovaného z batátov. In Moderný výskum civilizačných ochorení, 17.12.2018, Bratislava. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV v Bratislave, 2018, p. 137--139. ISBN 978-80-972752-2-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Isolation and Characterization of Oil from Moringa Oleifera L. Seeds
Horváth, Vojtech -- Sekretár, Stanislav
Izolácia a charakterizácia oleja zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.). Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Isolation of potential food additives from bark spruce and monitoring of their biological activity
Utekalová, Katarína -- Kreps, František
Izolácia potenciálnych potravinárskych aditív z kôry smreka obyčajného a sledovanie ich biologickej aktivity. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Izolácia fenolických zlúčenín z kôry Smreka obyčajného
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Šurina, Igor -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František
Isolation of Phenolic Compounds from Spruce Bark. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018: 7th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, p. 42--44. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kozmetická chémia na prahu tretieho tisícročia
Hojerová, Jarmila
Kozmetická chémia na prahu tretieho tisícročia. In BALOG, M. -- TATARKO, M. Odhalené tajomstvá chémie. Bratislava: VEDA, 2018, p. 237--261. ISBN 978-80-224-1681-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Longitudinal development of obesity prevalence in Slovak population
Kajaba, Igo -- Seidenberg, Henrieta -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva
Longitudinálny vývoj prevalencie obezity v populácii Slovenska. In MAGULA, D. -- ŠRAMKOVÁ-FATRCOVÁ, K. Zborník z vedeckej konferencie XXXV. Zoborský deň a XVI. Bitterov osteologický deň 2018 s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 70 rokov činnosti Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra: SPU v Nitre, 2018, p. 99--117. ISBN 978-80-552-1821-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Maturation of meat - microbiological image in the aging of meat at a time according to the defined physical conditions
Krumpolcová, Nikoleta -- Staruch, Ladislav
Zrenie mäsa - mikrobiologický obraz pri zrení mäsa v časovej závislosti za definovaných fyzikálnych podmienok. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Microbial degradation of biogenic amines in fermented foods
Čaládiková, Lucia -- Greifová, Mária
Mikrobiálna degradácia biogénnych amínov vo fermentovaných potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Microemulsions. Characteristics, Properties, Use
Nahliková, Lenka -- Sekretár, Stanislav
Mikroemulzie. Charakteristika, vlastnosti, využitie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modelling of esters production during winemaking fermentation
Báleš, Vladimír -- Timár, Pavel -- Furdíková, Katarína -- Kreps, František
Modelling of esters production during winemaking fermentation. In CHISA 2018, 23rd International Congress of Chemical and Process Engineering, 25.-29.8.2018, Praha. Praha: Česká společnosť chemického inženýrství, 2018, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modern Procedures for Removal of Hazardous Compounds From Foods
Šimko, Peter
Modern Procedures for Removal of Hazardous Compounds From Foods. Advances in Food and Nutrition Research, 84. p. 241--285.
articles in magazines2018Details
Modern trends in food analysis
Cabadaj, Patrik -- Šimko, Peter
Moderné trendy v analýze potravín. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Mýty a pravdy o parabénoch v kozmetike
Pažoureková, Silvia -- Hojerová, Jarmila -- Todorchevska, Lora
Mýty a pravdy o parabénoch v kozmetike. In Derma revue. 2018, p. 5--8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
New Trends in Manufacture of Cereal Products
Krivdová, Jana -- Kohajdová, Zlatica
Nové trendy vo výrobe cereálnych výrobkov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Nové trendy vo výrobe cereálnych výrobkov
Krivdová, Jana -- Kohajdová, Zlatica -- Lauková, Michaela
Nové trendy vo výrobe cereálnych výrobkov. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 315--316. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Nutrition at allergy and intolerance to food ingredients
Činčurak, Vanja -- Sekretár, Stanislav
Stravovanie pri alergii a intolerancii na zložky potravín. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Obtaining extractive substances from plant biomass of grape vines, for their use in cosmetic emulsions
Biroščáková, Lucia -- Kreps, František
Získavanie extraktívnych látok z rastlinnej biomasy viniča hroznorodého za účelom ich použitia v kozmetických emulziách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Odpadná biomasa z biovinárstva ako zdroj antioxidačne aktívnych látok
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Lipjanska, Lenka -- Schmidt, Štefan -- Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Šurina, Igor
Waste Biomass from Bio-winery as a Source of Antioxidant Active Substances. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018: 7th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, p. 6--9. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Ochrana pred oxidačným stresom a poškodením kože voľnými radikálmi
Sokáčová, Kristína -- Martiniaková, Silvia -- Hojerová, Jarmila
Ochrana pred oxidačným stresom a poškodením kože voľnými radikálmi. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 311--312. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Origin and role of maternal milk microflora
Kosírová, Martina -- Greifová, Mária
Pôvod a úloha mikroflóry materinského mlieka. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Oxidative Stability of Oil Mixture Containing Higher Amounts of Essential Fatty Acids
Szabóová, Dominika -- Kreps, František
Oxidačná stabilita zmesi olejov obsahujúcich väčšie množstvo esenciálnych mastných kyselín. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Oxidative stability of vegetable oil mixtures that are a source of essential fatty acids and antioxidants
Gubová, Soňa -- Kreps, František
Oxidačná stabilita zmesí rastlinných olejov, ktoré predstavujú zdroj esenciálnych mastných kyselín a antioxidantov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Partially Baked Products
Konkoľová, Lenka -- Karovičová, Jolana
Dopekané pečivo. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Pectin extraction and its use in the food industry
Szokola, Flóra -- Minarovičová, Lucia
Extrakcia pektínu a jeho využitie v potravinárskom priemysle. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Phenomenon: Free radicals and oxidative stress
Hojerová, Jarmila -- Ácsová, Aneta -- Martiniaková, Silvia
Fenomén: Voľné radikály a oxidačný stres. Derma revue, 16. p. 5--7.
articles in magazines2018Details
Physical, Textural and Sensory Properties of Cookies Incorporated with Grape Skin and Seed Preparations
Kuchtová, Veronika -- Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Lauková, Michaela
Physical, Textural and Sensory Properties of Cookies Incorporated with Grape Skin and Seed Preparations. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 68. p. 309--317.
articles in magazines2018Details
Plant Stem Cells in Cosmetics
Kočajdová, Veronika -- Hojerová, Jarmila
Rastlinné kmeňové bunky v kozmetike. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Possibilities using of hemp flour for manufacture of cereal products
Perháč, Adrián -- Kohajdová, Zlatica
Možnosti využitia konopnej múky pri výrobe cereálnych výrobkov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Potravinárska chemofóbia spotrebiteľov
Žuffa, Dávid -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela
Potravinárska chemofóbia spotrebiteľov. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 305--306. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Povrchová aktivita frakcií z chromatografie extraktu semien moringy olejodárnej (moringa oleifera)
Sekretár, Stanislav -- Kratoň, Maroš -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan
Povrchová aktivita frakcií z chromatografie extraktu semien moringy olejodárnej (moringa oleifera). In 51. seminář o tenzidech a detergentech, Strážnice, ČR, 7. - 9.11. 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, p. 75--79. ISBN 978-80-7560-173-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Practical Aspects of Natural and Synthetic Hydrocolloids in Cosmetic Hydrogels
Tomastová, Patrícia -- Hojerová, Jarmila
Praktické aspekty prírodných a syntetických hydrokoloidov v kozmetických hydrogéloch. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Prebiotics as functional foods
Košťálová, Dorota -- Greifová, Mária
Prebiotiká ako funkčné potraviny. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Prediction of sunflower oil stability with Oxitest
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Dubaj, Tibor -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav
Predikcia stability slnečnicového oleja pomocou Oxitestu. In Sborník přednášek : 56. mezinárodní konference o olejích a tucích, Velké Bílovice, ČR, 16. - 18. 5. 2018. Praha: Česká spoločnosť chemická, 2018, p. 90--95. ISBN 978-80-86238-86-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Princípy optimálnej antisklerotickej výživy
Kajaba, Igo -- Genčíková, M. -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva -- Ševčík, J. -- Bencko, Vladimír -- Šíma, Petr -- Turek, Bohumil
Princípy optimálnej antisklerotickej výživy. In Výživa a zdraví 2018, Budoucnost výživy člověka, 18.-20.9.2018, Teplice. Ústí nad Labem: Zdravotní ústav, 2018, p. 12--17. ISBN 978-80-907323-1-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Protective Effects of Special Packaging Materials at Storage of Plant Oils
Ružová, Andrea -- Sekretár, Stanislav
Ochranný účinok špeciálnych obalov pri skladovaní rastlinných olejov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Qualitative Properties of Pasta Enriched with Celery Root and Sugar Beet By-Products
Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Dobrovická, Dominika -- Kuchtová, Veronika
Qualitative Properties of Pasta Enriched with Celery Root and Sugar Beet By-Products. Czech Journal of Food Sciences, 36. p. 66--72.
articles in magazines2018Details
Quinoa (Chenopodium Quinoa) as a Raw Material for Cereal Industry
Vávrová, Angelika -- Kohajdová, Zlatica
Mrlík čilský (Chenopodium quinoa) ako surovina pre cereálny priemysel. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Renaissance of barley
Pacholská, Miroslava -- Kohajdová, Zlatica
Renesancia jačmeňa. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Selected characteristics of dry fermented sausages prepared with quick-dry-slice (QDS process) technology and their comparison with traditional products
Kameník, Josef -- Saláková, Alena -- Hulánková, Radka -- Dušková, Marta -- Borilová, Gabriela -- Šedo, Ondrej -- Staruch, Ladislav
Selected characteristics of dry fermented sausages prepared with quick-dry-slice (QDS process) technology and their comparison with traditional products. Journal of Food Processing and Preservation, 42. p. 1.
articles in magazines2018Details
Skin Protection Against Oxidative Stress and Free Radical Skin Damage
Sokáčová, Kristína -- Pažoureková, Silvia
Ochrana pred oxidačným stresom a poškodením kože voľnými radikálmi. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Správanie sa buničiny počas delignifikácie s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel: Degradácia celulózy
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Škulcová, Andrea -- Ház, Aleš -- Strižincová, Petra -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Sládková, Alexandra -- Šurina, Igor
Behaviors of Pulp During Delignification in Solutions of Deep Eutectic Solvents: Degradation of Cellulose. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018: 7th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, p. 22--24. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stabilizácia jedlých olejov s vybranými extraktami z rastlinnej biomasy
Sekretár, Stanislav -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Šurina, Igor
Stabilisation of Edible Oils with Selected Extracts From Phytomass. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018: 7th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, p. 35--37. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stanovenie obsahu akrylamidu v káve
Kvasnová, Alžbeta -- Kolarič, Lukáš -- Šimko, Peter
Stanovenie obsahu akrylamidu v káve. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV v Bratislave, 2018. 3 p.
conference proceedings2018Details
Study of conditions, changes and stabilization of selected components of foods
Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana
Štúdium podmienok, zmien a stabilizácie vybraných zložiek v potravinách. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Sugar beet by-products treatment and its application in cereal technology
Janovská, Bibiana -- Minarovičová, Lucia
Úprava vysladených repných rezkov a ich použitie v cereálnej technológii. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Surface Activity of Fractions from Selected Plant Extracts
Kratoň, Maroš -- Sekretár, Stanislav
Povrchová aktivita frakcií z vybraných rastlinných extraktov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Tea substances with health benefits
Juricová, Barbora -- Minarovičová, Lucia
Zdraviu prospešné látky v čaji. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Teff - the unconventional pseudo-cereal
Mydlarčiková, Klaudia -- Minarovičová, Lucia
Teff - netradičná pseudoobilnina. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Texture of cereal products
Gregušová, Viktória -- Kohajdová, Zlatica
Textúra cereálnych výrobkov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The content of bioactive compounds contained in berries Vaccinium vitis-idaea
Ácsová, Aneta -- Mikulajová, Anna
Obsah bioaktívnych zložiek obsiahnutých v bobuliach Vaccinium vitis-idaea. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 15--18. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The enzyme preparation of beta-mannooligosaccharides and beta-mannoside
Melišková, Monika -- Greif, Gabriel
Enzýmová príprava beta-manooligosacharidov a beta-manozidov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Health and Cosmetic Benefits of Astaxanthin
Hozlárová, Klára -- Pažoureková, Silvia
Zdravotné a kozmetické benefity astaxantínu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Importance of the Product Information File of Cosmetic Products
Valachová, Simona -- Pažoureková, Silvia
Význam informačnej zložky kozmetických výrobkov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The range of protein hydrolysis and biogenic amines content in selected acid- and rennet-curd cheeses
Bonczar, Genowefa -- Filipczak-Fiutak, Magda -- Pluta-Kubica, Agnieszka -- Duda, Izabela -- Walczycka, Maria Beata -- Staruch, Ladislav
The range of protein hydrolysis and biogenic amines content in selected acid- and rennet-curd cheeses. Chemical Papers, 72. p. 2599--2606.
articles in magazines2018Details
The role of rheology in flour quality control
Koniar, Michal -- Kohajdová, Zlatica
Úloha reológie pri kontrole kvality múky. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The usage and comparison of FoodScan and reference methods for selected sorts of meat
Lüleyová, Simona -- Staruch, Ladislav
Využitie a porovnanie FoodScanu a referenčných metód pri vybraných druhoch mias. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The usage of African Catfish in production of meat products from the perspective of healthy nutrition
Beňo, Matej -- Staruch, Ladislav
Využitie Sumčeka afrického pri výrobe mäsových výrobkov z hľadiska zdravej výživy. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Thermally stressed fats and their nutritional value
Schmidt, Štefan -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Sekretár, Stanislav -- Šurina, Igor -- Greifová, Mária
Tepelne namáhané tuky a ich nutričná hodnota. In Sborník přednášek : 56. mezinárodní konference o olejích a tucích, Velké Bílovice, ČR, 16. - 18. 5. 2018. Praha: Česká spoločnosť chemická, 2018, p. 24--38. ISBN 978-80-86238-86-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Thermo-mechanical properties of dough enriched with wheat bran from different wheat variety
Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Minarovičová, Lucia
Thermo-mechanical properties of dough enriched with wheat bran from different wheat variety. Potravinárstvo, 12. p. 202--208.
articles in magazines2018Details
Transformation of tyramine and 2-phenylethylamine to 4-hydroxyphenylacetic acid and phenylacetic acid by Geotrichum candidum in of model conditions
Čirková, Ivana -- Greif, Gabriel
Transformácia tyramínu a 2-fenyletylamínu na kyselinu 4-hydroxyfenyloctovú a kyselinu fenyloctovú pomocou Geotrichum candidum v modelových podmienkach. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Transformation of tyramine to 4-hydroxyphenylacetic acid during co-cultivation of tyramine-dependent bacteria and Geotrichum candidum
Greif, Gabriel -- Greifová, Mária -- Body, Patrik -- Vavrencová, Katarína
Transformácia tyramínu na kyselinu 4-hydroxyfenyloctovú počas kokultivácie tyramín-dependentných baktérií a Geotrichum candidum. In Celostátní přehlídky sýrů, sborník příspěvků konference Mléko a sýry 2018. Praha: VŠCHT, 2018, p. 43--48. ISBN 978-80-7592-030-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Use of parsley in the cereal products preparation
Adamišinová, Viktória -- Minarovičová, Lucia
Využitie petržlenu pri príprave cereálnych výrobkov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Using of hemp in food industry
Manchevska, Anastasija -- Kohajdová, Zlatica
Využitie konope v potravinárskom priemysle. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Using of Non-traditional Raw Materials for Manufacture of Cereal Products
Csóka, Andrea -- Kohajdová, Zlatica
Využitie netradičných surovín pri výrobe cereálnych výrobkov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Utilisation of beetroot powder for bakery applications
Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Kuchtová, Veronika -- Lauková, Michaela
Utilisation of beetroot powder for bakery applications. Chemical Papers, 72. p. 1507--1515.
articles in magazines2018Details
Utilization of pumpkin powder in baked rolls
Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica
Utilization of pumpkin powder in baked rolls. Potravinárstvo [elektronický zdroj], 12. p. 195--201.
articles in magazines2018Details
Utilization of sea buckthorn lipids in cosmetics
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav -- Ciesarová, Zuzana -- Kukurová, Kristína
Využitie lipidov rakytníka rešetliakového v kozmetike. In 51. seminář o tenzidech a detergentech, Strážnice, ČR, 7. - 9.11. 2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, p. 61--74. ISBN 978-80-7560-173-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv niekoľkých kovových katalyzátorov na pyrolýzu lignínu
Ház, Aleš -- Chupáčová, Nikola -- Jablonský, Michal -- Sládková, Alexandra -- Bachratý, Michal -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Šurina, Igor
Influence of Several Metallic Type Catalysts on Lignin Pyrolysis-GC/MS. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018: 7th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, p. 18--21. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv práškovej celulózy na termomechanické vlastnosti pšeničného cesta
Lauková, Michaela -- Kohajdová, Zlatica -- Karovičová, Jolana -- Minarovičová, Lucia
Effect of Powdered Cellulose Addition on Thermomechanical Properties of Wheat Dough. Chemické listy, 112. p. 34--37.
articles in magazines2018Details
Vplyv veľkosti častíc smrekovej kôry na výťažok extraktívnych látok získaný rôznymi rozpúšťadlami
Sládková, Alexandra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Strižincová, Petra -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Fekete, Roman -- Šurina, Igor
Influence of Spruce Bark Particle Size on the Yield of Extractives Obtained with Several Different Types of Solvents. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018: 7th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, p. 38--41. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Význam nutričných faktorov u celiakie
Kajaba, Igo -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva
Význam nutričných faktorov u celiakie. Bratislava: FCHPT STU, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details