26. 10. 2020  9:12 Demeter
Akademický informační systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 58

Publikace
Druh výsledku
RokPodrobnosti
Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov
Tereshchuk, Kateryna -- Greifová, Mária
Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu
Vaľková, Karolína -- Greifová, Mária
Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Antioxidačná aktivita formulácií na báze extraktov z rastlinných materiálov
Ženčuchová, Jana -- Sekretár, Stanislav
Antioxidačná aktivita formulácií na báze extraktov z rastlinných materiálov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Antioxidačný potenciál ubichinolu a prchavých olejov
Maďarová, Dominika -- Martiniaková, Silvia
Antioxidačný potenciál ubichinolu a prchavých olejov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Antioxidačný účinok vybraných karotenoidov
Sokáčová, Kristína -- Martiniaková, Silvia
Antioxidačný účinok vybraných karotenoidov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Antiradikálový účinok prchavých olejov
Kabatierová, Aneta -- Martiniaková, Silvia
Antiradikálový účinok prchavých olejov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov
Budayová, Jana -- Karovičová, Jolana
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava
Židová, Lenka -- Ciesarová, Zuzana
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Bravčové mäso - produkcia a spotreba mäsa
Staruch, Ladislav -- Baranovičová, Erika
Bravčové mäso - produkcia a spotreba mäsa. Maso, 31. s. 4--8.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Cereálne výrobky obohatené medvedím cesnakom
Szokola, Flóra -- Minarovičová, Lucia
Cereálne výrobky obohatené medvedím cesnakom. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Degradácia antioxidantov pri mrazení ovocia
Medveďová, Katarína -- Burčová, Zuzana
Degradácia antioxidantov pri mrazení ovocia. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Effect of thermal stabilization on physico-chemical parameters and functional properties of wheat bran
Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Minarovičová, Lucia -- Kohajdová, Zlatica
Effect of thermal stabilization on physico-chemical parameters and functional properties of wheat bran. Potravinárstvo, 14. s. 170--177.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Enterococcus lactis – rast a analýza vybraných metabolitov
Šprláková, Katarína -- Greif, Gabriel
Enterococcus lactis – rast a analýza vybraných metabolitov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu
Orolínová, Martina -- Ciesarová, Zuzana
Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Fotoprotektívne a antioxidačné zložky rastlinných olejov
Valachová, Simona -- Burčová, Zuzana
Fotoprotektívne a antioxidačné zložky rastlinných olejov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Fotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov – komparácia metód in vitro a in vivo
Janotková, Lívia -- Hojerová, Jarmila
Fotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov – komparácia metód in vitro a in vivo. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Hodnotenie antimikrobiálnej aktivity metabolitov v procese odbúrania tyramínu Geotrichum candidum
Čaládiková, Lucia -- Greif, Gabriel
Hodnotenie antimikrobiálnej aktivity metabolitov v procese odbúrania tyramínu Geotrichum candidum. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
In vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetických prípravkov – porovnanie s metódou in vivo
Hamranová, Veronika -- Hojerová, Jarmila
In vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetických prípravkov – porovnanie s metódou in vivo. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Inkorporácia prášku z jedlých cvrčkov do cereálnych výrobkov
Nováková, Ľubomíra -- Lauková, Michaela
Inkorporácia prášku z jedlých cvrčkov do cereálnych výrobkov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Inovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej a ražnej múky
Wagner, Richard -- Kohajdová, Zlatica
Inovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej a ražnej múky. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Izolácia antioxidantov z biomasy rakytníka rešetliakového
Hrušková, Michaela -- Schmidt, Štefan
Izolácia antioxidantov z biomasy rakytníka rešetliakového. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Komerčné rastlinné nápoje ako surovina na výrobu fermentovaných nápojov
Košťálová, Dorota -- Greifová, Mária
Komerčné rastlinné nápoje ako surovina na výrobu fermentovaných nápojov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Metódy extrakcie užitočných látok z fytomasy
Odranová, Simona -- Sekretár, Stanislav
Metódy extrakcie užitočných látok z fytomasy. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Náhrady sacharózy pri výrobe cereálnych výrobkov
Žuffa, Dávid -- Minarovičová, Lucia
Náhrady sacharózy pri výrobe cereálnych výrobkov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Nemliečne probiotické potraviny
Šprláková, Nikola -- Greifová, Mária
Nemliečne probiotické potraviny. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Overenie vzorca výpočtu teoretického množstva melasy vzhľadom na skutočnú hodnotu pre kampaň 2019/2020 v cukrovare Sereď
Kubánková, Michaela -- Minarovičová, Lucia
Overenie vzorca výpočtu teoretického množstva melasy vzhľadom na skutočnú hodnotu pre kampaň 2019/2020 v cukrovare Sereď. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Pasta noodles enriched with sweet potato starch: Impact on quality parameters and resistant starch content
Kolarič, Lukáš -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica
Pasta noodles enriched with sweet potato starch: Impact on quality parameters and resistant starch content. Journal of Texture Studies, 51. s. 464--474.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Porovnanie senzorických vlastností FMV s prídavkom KCl
Vasičkaninová, Soňa -- Staruch, Ladislav
Porovnanie senzorických vlastností FMV s prídavkom KCl. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Postupy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách
Palušáková, Mária Diana -- Šimko, Peter
Postupy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálov
Nahliková, Lenka -- Sekretár, Stanislav
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie
Ondrejkovičová, Iveta -- Berkeš, Dušan -- Bímová, Paula -- Cagardová, Denisa -- Hájovská, Pavla -- Ház, Aleš -- Hrouzková, Svetlana -- Izakovič, Mario -- Jančovičová, Viera -- Janek, Marián -- Klein, Erik -- Lukeš, Vladimír -- Mackuľak, Tomáš -- Machková, Martina -- Minarovičová, Lucia -- Butor Škulcová, Andrea -- Šmogrovičová, Daniela -- Vizárová, Katarína
Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie. Bratislava,: FCHPT STU, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8208-043-1.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2020
Podrobnosti
Probiotické mliečne výrobky na Slovensku
Bakajsová, Katarína -- Greifová, Mária
Probiotické mliečne výrobky na Slovensku. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Sladidlá s prebiotickým účinkom
Kántorová, Petra -- Minarovičová, Lucia
Sladidlá s prebiotickým účinkom. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Sladidlá vo výžive diabetikov
Ťažká, Dominika -- Kohajdová, Zlatica
Sladidlá vo výžive diabetikov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Sladkovodné riasy v kozmetike
Ácsová, Aneta -- Martiniaková, Silvia -- Hojerová, Jarmila
Sladkovodné riasy v kozmetike. Derma revue, 18. s. 3--5.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Sledovanie kvalitatívnych parametrov vybraných druhov medu
Haladejová, Petronela -- Minarovičová, Lucia
Sledovanie kvalitatívnych parametrov vybraných druhov medu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Sledovanie nutričných parametrov anatomických celkov Mangalice Plavej
Baranovičová, Erika -- Staruch, Ladislav
Sledovanie nutričných parametrov anatomických celkov Mangalice Plavej. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Strukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobky
Baráth, Krisztina -- Kohajdová, Zlatica
Strukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobky. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
The comparison of hplc and spectrophotometric method for cholesterol determination
Kolarič, Lukáš -- Šimko, Peter
The comparison of hplc and spectrophotometric method for cholesterol determination. Potravinárstvo, 14. s. 118--124.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Tokoferoly v rastlinnej biomase
Kocúrová, Natália -- Kreps, František
Tokoferoly v rastlinnej biomase. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Utilisation of quinoa for development of fermented beverages
Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Greifová, Mária -- Greif, Gabriel -- Hojerová, Jarmila
Utilisation of quinoa for development of fermented beverages. Potravinárstvo, 14. s. 465--472.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Vplyv biomasy rakytníka rešetliakového na oxidačnú stabilitu a senzorickú atraktivitu cereálnych sušienok
Molnárová, Lenka -- Kreps, František
Vplyv biomasy rakytníka rešetliakového na oxidačnú stabilitu a senzorickú atraktivitu cereálnych sušienok. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Vplyv pasterizácie na degradáciu fenolických látok
Hollosyová, Katarína -- Burčová, Zuzana
Vplyv pasterizácie na degradáciu fenolických látok. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv prídavku ľanovej múky na termomechanické vlastnosti pšeničného cesta
Kraushúberová, Soňa -- Kohajdová, Zlatica
Vplyv prídavku ľanovej múky na termomechanické vlastnosti pšeničného cesta. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Vplyv prídavku nopálovej múky na reologické charakteristiky pšeničného cesta
Oslacká, Daniela -- Kohajdová, Zlatica
Vplyv prídavku nopálovej múky na reologické charakteristiky pšeničného cesta. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv teploty hlboko vedeného vyprážania na degradáciu rastlinných olejov
Kočajdová, Veronika -- Kreps, František
Vplyv teploty hlboko vedeného vyprážania na degradáciu rastlinných olejov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Výroba fermentovaného mäsového výrobku so zníženým obsahom soli
Ondáková, Simona -- Staruch, Ladislav
Výroba fermentovaného mäsového výrobku so zníženým obsahom soli. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Využitie metódy kapilárnej izotachoforézy pri vývoji nových druhov fermentovaných cereálnych nápojov
Bérešová, Jana -- Karovičová, Jolana
Využitie metódy kapilárnej izotachoforézy pri vývoji nových druhov fermentovaných cereálnych nápojov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Využitie pšeničných otrúb v pekárskej technológii
Križanová, Nikoleta -- Lauková, Michaela
Využitie pšeničných otrúb v pekárskej technológii. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Využitie rakytníkovej šťavy na prípravu fermentovaných ovocných nápojov
Schubertová, Svetlana -- Burčová, Zuzana
Využitie rakytníkovej šťavy na prípravu fermentovaných ovocných nápojov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Využitie stévie cukrovej pri výrobe nealkoholických nápojov
Urbliková, Melánia -- Karovičová, Jolana
Využitie stévie cukrovej pri výrobe nealkoholických nápojov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Využitie vybraných druhov hydrokoloidov pri výrobe cukroviniek
Juricová, Barbora -- Minarovičová, Lucia
Využitie vybraných druhov hydrokoloidov pri výrobe cukroviniek. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Vývoj a verifikácia metódy stanovenia obsahu cholesterolu v mlieku
Hudáčková, Nina -- Šimko, Peter
Vývoj a verifikácia metódy stanovenia obsahu cholesterolu v mlieku. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vývoj nových druhov bezlepkových cestovín
Krivdová, Jana -- Kohajdová, Zlatica
Vývoj nových druhov bezlepkových cestovín. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Vývoj nových druhov rastlinných nápojov
Košian, Andrej -- Kohajdová, Zlatica
Vývoj nových druhov rastlinných nápojov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Výživa a stravovanie diabetikov
Sidóová, Andrea -- Kohajdová, Zlatica
Výživa a stravovanie diabetikov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Zdraviu prospešné účinky karotenoidov krocín a krocetín
Ďurčová, Dominika -- Hojerová, Jarmila
Zdraviu prospešné účinky karotenoidov krocín a krocetín. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Zdravotné riziká výskytu histamínu v potravinách
Takáčová, Magdaléna -- Kohajdová, Zlatica
Zdravotné riziká výskytu histamínu v potravinách. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti