Oct 28, 2020   4:50 a.m. Dobromila
Academic information system

Department of Food Technology (IFSN FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 59

Publications
Type of result
Year
Details
Analytical methods for the determination of authenticity of dairy products
Tereshchuk, Kateryna -- Greifová, Mária
Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Antimicrobial properties of lactoferrin
Vaľková, Karolína -- Greifová, Mária
Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Antioxidant Effect of Selected Carotenoids
Sokáčová, Kristína -- Martiniaková, Silvia
Antioxidačný účinok vybraných karotenoidov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Antioxidant Potential of Ubiquinol and Essential Oils
Maďarová, Dominika -- Martiniaková, Silvia
Antioxidačný potenciál ubichinolu a prchavých olejov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Antioxidative Activity of Formulations Based on Plant Extracts from Vegetable Materials
Ženčuchová, Jana -- Sekretár, Stanislav
Antioxidačná aktivita formulácií na báze extraktov z rastlinných materiálov. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Antiradical Effect of Volatile Oils
Kabatierová, Aneta -- Martiniaková, Silvia
Antiradikálový účinok prchavých olejov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Application of Aqueous Extracts Obtained from Chenopodium Quinoa for Production of New Types of Fermented Beverages
Budayová, Jana -- Karovičová, Jolana
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Bioactive compounds of sea buckthorn in different stages of ripeness and their enzymatic treatment
Židová, Lenka -- Ciesarová, Zuzana
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Bravčové mäso - produkcia a spotreba mäsa
Staruch, Ladislav -- Baranovičová, Erika
Bravčové mäso - produkcia a spotreba mäsa. Maso, 31. p. 4--8.
articles in magazines
2020
Details
Cereal products enriched with wild garlic powder
Szokola, Flóra -- Minarovičová, Lucia
Cereálne výrobky obohatené medvedím cesnakom. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Commercial vegetable beverages as raw material for the production of fermented beverages
Košťálová, Dorota -- Greifová, Mária
Komerčné rastlinné nápoje ako surovina na výrobu fermentovaných nápojov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Comparation of sensory properties of FMV with addition of KCl
Vasičkaninová, Soňa -- Staruch, Ladislav
Porovnanie senzorických vlastností FMV s prídavkom KCl. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Degradation of antioxidants in frozen fruit
Medveďová, Katarína -- Burčová, Zuzana
Degradácia antioxidantov pri mrazení ovocia. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Development and verification of method for cholesterol content in milk
Hudáčková, Nina -- Šimko, Peter
Vývoj a verifikácia metódy stanovenia obsahu cholesterolu v mlieku. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Development of New Types of Gluten-Free Pasta
Krivdová, Jana -- Kohajdová, Zlatica
Vývoj nových druhov bezlepkových cestovín. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Development of New Types of Plant Beverages
Košian, Andrej -- Kohajdová, Zlatica
Vývoj nových druhov rastlinných nápojov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Effect of Flaxseed Flour Addition On Thermomechanical Properties of Wheat Dough
Kraushúberová, Soňa -- Kohajdová, Zlatica
Vplyv prídavku ľanovej múky na termomechanické vlastnosti pšeničného cesta. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Effect of pasteurization on degradation of phenolic compounds
Hollosyová, Katarína -- Burčová, Zuzana
Vplyv pasterizácie na degradáciu fenolických látok. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Effect of the Addition of Nopal Flour to the Rheological Characteristics of Wheat Dough
Oslacká, Daniela -- Kohajdová, Zlatica
Vplyv prídavku nopálovej múky na reologické charakteristiky pšeničného cesta. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Effect of thermal stabilization on physico-chemical parameters and functional properties of wheat bran
Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Minarovičová, Lucia -- Kohajdová, Zlatica
Effect of thermal stabilization on physico-chemical parameters and functional properties of wheat bran. Potravinárstvo, 14. p. 170--177.
articles in magazines
2020
Details
Enterococcus lactis - growth and analysis of selected metabolites
Šprláková, Katarína -- Greif, Gabriel
Enterococcus lactis – rast a analýza vybraných metabolitov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Enzymatic treatment of cereals as a tool of prevention from acrylamide formation
Orolínová, Martina -- Ciesarová, Zuzana
Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Evaluation of Antimicrobial Activity of Metabolites in the Process of Tyramine Degradation by Geotrichum candidum
Čaládiková, Lucia -- Greif, Gabriel
Hodnotenie antimikrobiálnej aktivity metabolitov v procese odbúrania tyramínu Geotrichum candidum. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Evaluation of qualitative parameters of selected types of honey
Haladejová, Petronela -- Minarovičová, Lucia
Sledovanie kvalitatívnych parametrov vybraných druhov medu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Freshwater algae in cosmetics
Ácsová, Aneta -- Martiniaková, Silvia -- Hojerová, Jarmila
Sladkovodné riasy v kozmetike. Derma revue, 18. p. 3--5.
articles in magazines
2020Details
Health Benefits of Carotenoids Crocin and Crocetine
Ďurčová, Dominika -- Hojerová, Jarmila
Zdraviu prospešné účinky karotenoidov krocín a krocetín. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Health Risks of Histamine Occurrence in Food
Takáčová, Magdaléna -- Kohajdová, Zlatica
Zdravotné riziká výskytu histamínu v potravinách. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
In vitro evaluation of photoprotection of cosmetic products – comparison with in vivo method
Hamranová, Veronika -- Hojerová, Jarmila
In vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetických prípravkov – porovnanie s metódou in vivo. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Incorporation of cricket powder into cereal products
Nováková, Ľubomíra -- Lauková, Michaela
Inkorporácia prášku z jedlých cvrčkov do cereálnych výrobkov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Influence of sea buckthorn biomass on oxidative stability and sensory attractiveness of cereal biscuits
Molnárová, Lenka -- Kreps, František
Vplyv biomasy rakytníka rešetliakového na oxidačnú stabilitu a senzorickú atraktivitu cereálnych sušienok. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Innovation of Cereal Products from Wheat and Rye Flour
Wagner, Richard -- Kohajdová, Zlatica
Inovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej a ražnej múky. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Isolation of antioxidants from sea buckthorn biomass
Hrušková, Michaela -- Schmidt, Štefan
Izolácia antioxidantov z biomasy rakytníka rešetliakového. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Legumes as a Crops for New Cereal Products
Baráth, Krisztina -- Kohajdová, Zlatica
Strukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobky. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Methods of extraction of useful substances from phytomass
Odranová, Simona -- Sekretár, Stanislav
Metódy extrakcie užitočných látok z fytomasy. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Monitoring of nutritional parameters of anatomical units of Mangalica Plava
Baranovičová, Erika -- Staruch, Ladislav
Sledovanie nutričných parametrov anatomických celkov Mangalice Plavej. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Non-dairy probiotic products
Šprláková, Nikola -- Greifová, Mária
Nemliečne probiotické potraviny. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Nutrition and Eating Habits of Diabetics
Sidóová, Andrea -- Kohajdová, Zlatica
Výživa a stravovanie diabetikov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimization of HPLC method for determination of cholesterol
Kolarič, Lukáš -- Šimko, Peter
Optimization of HPLC method for determination of cholesterol. In 5th IMEKO FOODS: book of abstracts Metrology for sustainable food production. 1st ed. Praha,: Česká zemědelská univerzita v Praze, 2020, p. 87--88. ISBN 978-80-213-3036-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Pasta noodles enriched with sweet potato starch: Impact on quality parameters and resistant starch content
Kolarič, Lukáš -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica
Pasta noodles enriched with sweet potato starch: Impact on quality parameters and resistant starch content. Journal of Texture Studies, 51. p. 464--474.
articles in magazines
2020
Details
Photoprotective and antioxidant substances of vegetable oils
Valachová, Simona -- Burčová, Zuzana
Fotoprotektívne a antioxidačné zložky rastlinných olejov. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Photoprotective properties of cosmetic oils – comparison of in vitro and in vivo methods
Janotková, Lívia -- Hojerová, Jarmila
Fotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov – komparácia metód in vitro a in vivo. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie
Ondrejkovičová, Iveta -- Berkeš, Dušan -- Bímová, Paula -- Cagardová, Denisa -- Hájovská, Pavla -- Ház, Aleš -- Hrouzková, Svetlana -- Izakovič, Mario -- Jančovičová, Viera -- Janek, Marián -- Klein, Erik -- Lukeš, Vladimír -- Mackuľak, Tomáš -- Machková, Martina -- Minarovičová, Lucia -- Butor Škulcová, Andrea -- Šmogrovičová, Daniela -- Vizárová, Katarína
Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie. Bratislava,: FCHPT STU, 2020. 185 p. ISBN 978-80-8208-043-1.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Probiotic dairy products in Slovakia
Bakajsová, Katarína -- Greifová, Mária
Probiotické mliečne výrobky na Slovensku. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Procedures of cholesterol removal from foods
Palušáková, Mária Diana -- Šimko, Peter
Postupy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Production of fermented meat product with reduced salt content
Ondáková, Simona -- Staruch, Ladislav
Výroba fermentovaného mäsového výrobku so zníženým obsahom soli. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Sucrose substitutes in the cereal products making
Žuffa, Dávid -- Minarovičová, Lucia
Náhrady sacharózy pri výrobe cereálnych výrobkov. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Surface activity of formulations based on natural extracts materials
Nahliková, Lenka -- Sekretár, Stanislav
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Sweeteners in Nutrition of Diabetics
Ťažká, Dominika -- Kohajdová, Zlatica
Sladidlá vo výžive diabetikov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Sweeteners with prebiotic effect
Kántorová, Petra -- Minarovičová, Lucia
Sladidlá s prebiotickým účinkom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The comparison of hplc and spectrophotometric method for cholesterol determination
Kolarič, Lukáš -- Šimko, Peter
The comparison of hplc and spectrophotometric method for cholesterol determination. Potravinárstvo, 14. p. 118--124.
articles in magazines
2020Details
The Influence of deep-frying on degradation of vegetable oils
Kočajdová, Veronika -- Kreps, František
Vplyv teploty hlboko vedeného vyprážania na degradáciu rastlinných olejov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Tocopherols in plant biomass
Kocúrová, Natália -- Kreps, František
Tokoferoly v rastlinnej biomase. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Use of sea buckthorn juice for the preparation of fermented fruit drinks
Schubertová, Svetlana -- Burčová, Zuzana
Využitie rakytníkovej šťavy na prípravu fermentovaných ovocných nápojov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Use of selected hydrocolloids types in confectionery production
Juricová, Barbora -- Minarovičová, Lucia
Využitie vybraných druhov hydrokoloidov pri výrobe cukroviniek. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Use of wheat bran in bakery technology
Križanová, Nikoleta -- Lauková, Michaela
Využitie pšeničných otrúb v pekárskej technológii. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Using of Stevia Rebaudiana for Production of Non-Alcoholic Beverages
Urbliková, Melánia -- Karovičová, Jolana
Využitie stévie cukrovej pri výrobe nealkoholických nápojov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Using of the method of Capillary Isotachophoresis in the Development of New Types of Fermented Cereal Beverages
Bérešová, Jana -- Karovičová, Jolana
Využitie metódy kapilárnej izotachoforézy pri vývoji nových druhov fermentovaných cereálnych nápojov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Utilisation of quinoa for development of fermented beverages
Karovičová, Jolana -- Kohajdová, Zlatica -- Minarovičová, Lucia -- Lauková, Michaela -- Greifová, Mária -- Greif, Gabriel -- Hojerová, Jarmila
Utilisation of quinoa for development of fermented beverages. Potravinárstvo, 14. p. 465--472.
articles in magazines
2020
Details
Verification of the formula for calculating the theoretical amount of molasses in relation to the actual value for the 2019/2020 campaign at the Sereď sugar factory
Kubánková, Michaela -- Minarovičová, Lucia
Overenie vzorca výpočtu teoretického množstva melasy vzhľadom na skutočnú hodnotu pre kampaň 2019/2020 v cukrovare Sereď. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details