27. 10. 2020  23:15 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KREPS, F. -- SCHMIDT, Š. Laboratórne cvičenie z analýzy tukov, olejov a ich sprievodných látok. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 183 s. ISBN 978-80-227-4906-0.

Originální název:
Laboratórne cvičenie z analýzy tukov, olejov a ich sprievodných látok
Anglický název:
Laboratory exercise in the analysis of fats, oils and their accompanying substances
Autor:
Pracoviště:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikace:
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN:
978-80-227-4906-0
Nakladatel:
Spektrum STU
Místo vydání:
Bratislava
Rok vydání:
2019
Počet stran:
183
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
BCI Skriptá a učebné texty
Vědní obor:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 18.01.2020 22:20 (Import dat z knihovny)