21. 10. 2019  0:41 Uršuľa
Akademický informační systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KREPS, F. -- SCHMIDT, Š. Laboratórne cvičenie z analýzy tukov, olejov a ich sprievodných látok. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 183 s. ISBN 978-80-227-4906-0.

Originální název: Laboratórne cvičenie z analýzy tukov, olejov a ich sprievodných látok
Anglický název: Laboratory exercise in the analysis of fats, oils and their accompanying substances
Autor: Ing. František Kreps, PhD. (90%)
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (10%)
Pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN: 978-80-227-4906-0
Nakladatel: Spektrum STU
Místo vydání: Bratislava
Rok vydání: 2019
Počet stran: 183
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BCI Skriptá a učebné texty
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. František Kreps, PhD.
Poslední změna: 20.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)