22. 10. 2019  2:46 Sergej
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KREPS, F. -- SCHMIDT, Š. Laboratórne cvičenie z analýzy tukov, olejov a ich sprievodných látok. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 183 s. ISBN 978-80-227-4906-0.

Originálny názov: Laboratórne cvičenie z analýzy tukov, olejov a ich sprievodných látok
Anglický názov: Laboratory exercise in the analysis of fats, oils and their accompanying substances
Autor: Ing. František Kreps, PhD. (90%)
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-80-227-4906-0
Vydavateľ: Spektrum STU
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
Počet strán: 183
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BCI Skriptá a učebné texty
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. František Kreps, PhD.
Posledná zmena: 20.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)