18. 10. 2019  9:27 Lukáš
Akademický informační systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LAUKOVÁ, M. -- KAROVIČOVÁ, J. -- MINAROVIČOVÁ, L. -- KOHAJDOVÁ, Z. Wheat bran stabilization and its effect on cookies quality. Potravinárstvo, 13. s. 109--115.

Originální název: Wheat bran stabilization and its effect on cookies quality
Slovenský název:
Autor: Ing. Michaela Lauková, PhD. (70%)
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (10%)
Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (10%)
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (10%)
Pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Potravinárstvo
Číslo svazku (ročník): 13
Od strany: 109
Do strany: 115
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Lauková, PhD.
Poslední změna: 27.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo. 2019.

Originální název: Potravinárstvo
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 27.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)