15. 10. 2019  0:39 Terézia
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LAUKOVÁ, M. -- KAROVIČOVÁ, J. -- MINAROVIČOVÁ, L. -- KOHAJDOVÁ, Z. Wheat bran stabilization and its effect on cookies quality. Potravinárstvo, 13. s. 109--115.

Originálny názov: Wheat bran stabilization and its effect on cookies quality
Slovenský názov:
Autor: Ing. Michaela Lauková, PhD. (70%)
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (10%)
Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (10%)
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Potravinárstvo
Číslo zväzku (ročník): 13
Od strany: 109
Do strany: 115
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Lauková, PhD.
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo. 2019.

Originálny názov: Potravinárstvo
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)