18. 10. 2019  4:02 Lukáš
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAROVIČOVÁ, J. -- KOHAJDOVÁ, Z. -- LAUKOVÁ, M. -- MINAROVIČOVÁ, L. -- GREIFOVÁ, M. -- GREIF, G. -- HOJEROVÁ, J. -- JANCSÓOVÁ, T. Vývoj nových druhov probiotických nápojov na báze. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 93--100. ISBN 978-80-8208-010-3.

Originálny názov: Vývoj nových druhov probiotických nápojov na báze
Anglický názov: Development new types of probiotic quinoa based beverages
Autor: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (15%)
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (20%)
Ing. Michaela Lauková, PhD. (10%)
Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (10%)
doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (15%)
Ing. Gabriel Greif, PhD. (13%)
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (12%)
Ing. Tímea Jancsóová (5%)
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Additives and contaminants in foodstuffs 2019
Podnázov:
Od strany: 93
Do strany: 100
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019. ISBN 978-80-8208-010-3.

Originálny názov: Additives and contaminants in foodstuffs 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Ing. Ladislav Staruch, PhD. (50%)
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-010-3
Vydavateľ: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)