14. 10. 2019  13:03 Boris
Akademický informační systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HUDZÍKOVÁ, A. -- KOHAJDOVÁ, Z. Vplyv prídavku gaštanovej múky na technologickú kvalitu cereálnych výrobkov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Vplyv prídavku gaštanovej múky na technologickú kvalitu cereálnych výrobkov
Anglický název: The Influence of Chestnut Flour Addition on the Technological Quality of Cereal Products
Český název:
Autor: Ing. Agáta Hudzíková
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: reologické vlastnosti, cookies, pastry, pečivo, wheat, pšenica, chestnut flour, sušienky, rheological properties, gaštanová múka
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Agáta Hudzíková
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)