25. 10. 2020  16:01 Aurel
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUDZÍKOVÁ, A. -- KOHAJDOVÁ, Z. Vplyv prídavku gaštanovej múky na technologickú kvalitu cereálnych výrobkov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv prídavku gaštanovej múky na technologickú kvalitu cereálnych výrobkov
Anglický názov:
The Influence of Chestnut Flour Addition on the Technological Quality of Cereal Products
Český názov:
Autor: Ing. Agáta Hudzíková
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: reologické vlastnosti, cookies, pastry, pečivo, wheat, pšenica, chestnut flour, sušienky, rheological properties, gaštanová múka
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Agáta Hudzíková
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)