19. 10. 2019  14:45 Kristián
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUDZÍKOVÁ, A. -- KOHAJDOVÁ, Z. Vplyv prídavku gaštanovej múky na technologickú kvalitu cereálnych výrobkov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv prídavku gaštanovej múky na technologickú kvalitu cereálnych výrobkov
Anglický názov: The Influence of Chestnut Flour Addition on the Technological Quality of Cereal Products
Český názov:
Autor: Ing. Agáta Hudzíková
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: reologické vlastnosti, cookies, pastry, pečivo, wheat, pšenica, chestnut flour, sušienky, rheological properties, gaštanová múka
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Agáta Hudzíková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)