17. 10. 2019  5:48 Hedviga
Akademický informační systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SVITKOVÁ, N. -- HOJEROVÁ, J. Mikrobióm kože - kozmetické aspekty prospešných a škodlivých mikroorganizmov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Mikrobióm kože - kozmetické aspekty prospešných a škodlivých mikroorganizmov
Anglický název: The Skin Microbiome - Cosmetic Aspects of Beneficial and Harmful Microorganisms
Český název:
Autor: Bc. Natália Svitková
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Skin, Koža, Health, Diseases, Zdravie, Mikroorganizmy, Choroby, Microorganisms
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Natália Svitková
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)