23. 10. 2019  13:12 Alojza
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SVITKOVÁ, N. -- HOJEROVÁ, J. Mikrobióm kože - kozmetické aspekty prospešných a škodlivých mikroorganizmov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Mikrobióm kože - kozmetické aspekty prospešných a škodlivých mikroorganizmov
Anglický názov: The Skin Microbiome - Cosmetic Aspects of Beneficial and Harmful Microorganisms
Český názov:
Autor: Bc. Natália Svitková
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Skin, Koža, Health, Diseases, Zdravie, Mikroorganizmy, Choroby, Microorganisms
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Natália Svitková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)