28. 1. 2020  12:29 Alfonz
Akademický informační systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČIPKAR, V. -- SEKRETÁR, S. Vitamíny rozpustné v tukoch a ich význam vo výžive. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Vitamíny rozpustné v tukoch a ich význam vo výžive
Anglický název: Fat Soluble Vitamins and their Importance in Nutrition
Český název:
Autor: Bc. Valentina Čipkar
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
Pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: rakovina, neurodegenerative diseases, autoimmune diseases, bleeding from vitamin K deficiency, neurodegeneratívne choroby, vitamin D, krvácanie z nedostatku vitamínu K, kardiovaskulárne choroby, vitamin A, neuropsychiatric disorders, autoimunitné choroby, vitamín A, neuropsychiatrické choroby, xerophthalmia, vitamin E, xeroftalmia, diabetes mellitus, osteoporóza, vitamín K, osteoporosis, cardiovascular diseases, cataract, vitamín E, katarakty, vitamin K, cancer, vitamín D
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Valentina Čipkar
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)