17. 11. 2019  10:24 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČIPKAR, V. -- SEKRETÁR, S. Vitamíny rozpustné v tukoch a ich význam vo výžive. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vitamíny rozpustné v tukoch a ich význam vo výžive
Anglický názov: Fat Soluble Vitamins and their Importance in Nutrition
Český názov:
Autor: Bc. Valentina Čipkar
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: rakovina, neurodegenerative diseases, autoimmune diseases, bleeding from vitamin K deficiency, neurodegeneratívne choroby, vitamin D, krvácanie z nedostatku vitamínu K, kardiovaskulárne choroby, vitamin A, neuropsychiatric disorders, autoimunitné choroby, vitamín A, neuropsychiatrické choroby, xerophthalmia, vitamin E, xeroftalmia, diabetes mellitus, osteoporóza, vitamín K, osteoporosis, cardiovascular diseases, cataract, vitamín E, katarakty, vitamin K, cancer, vitamín D
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Valentina Čipkar
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)